Tag Archives: Santiago de Compostela

Botafumeiro de Santiago

20 Apr

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Ten men move the “Botafumeiro”

Diez hombres lanzan el “Botafumeiro”

Dez homes moven o “Botafumeiro”

Spain, testing the Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago 

by E.V.Pita (2015)
In the liturgy of the Cathedral of Santiago de Compostela is the religious tradition that scatter the incense on the pilgrims attending mass. The Botafumeiro (a large censer) oscillates at high speed toward the ceiling with great awe of the parishioners.
In these pictures and video, the operators review the incense burner without incense.

Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago en pruebas

por E.V.Pita (2015)
En la liturgia de la Catedral de Santiago de Compostela es tradición que los religiosos esparzan el incienso sobre los peregrinos que asisten a la misa. El Botafumeiro (un gran incensario) oscila con gran velocidad hacia el techo con gran asombro de los feligreses.
En estas fotos y vídeo, los operarios revisan el funcionamiento del incensario pero sin incienso.
Na liturxia da Catedral de Santiago de Compostela é tradición que os relixiosos esparzan o incienso sobre os peregrinos que asisten á misa. O Botafumeiro (un gran incensario) oscila con grande velocidade cara o teito con grande abraio dos fregreses. 
Nestas fotos e vídeo, os operarios revisan o funcionamiento do incensario pero sen levar incienso.
Video of “Botafumeiro”
Vídeo del “Botafumeiro”
Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
A group of men grab ropes of Botafumeiro to balance the large incense burner

Un grupo de hombres agarra las cuerdas del Botafumeiro para balancear el gran incensario

Un grupo de xente colle as cordas do Botafumeiro para movelo cara o teito

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The large censer goes to the ceiling

El gran incensario “vuela” hacia el techo

O Botafumeiro “voa” cara o teito

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The Botafumeiro pass closer to the floor

El Botafumeiro pasa casi a ras de suelo

O Botafumeiro pasa preto do chan

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Speed / Rápido
Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The Botafumeiro “goes”…

El Botafumeiro “va”…

O Botafumeiro “vai”…

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
… and come back

….y vuelve

… e volve

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Stopping the Botafumeiro

Parando el Botafumeiro

Freando o Botafumeiro

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Operators review the incense burner parts

Los operarios revisan el interior del quemador de incienso

Os operarios revisan o interior do queimador de incenso

By E.V.Pita (2015)

Videos of Pilgrimage Mass and botafumeiro at Cathedral of Santiago de Compostela / video de la misa del peregrino y botafumeiro: la paz sea con vosotros / Santiago de Compostela Año Santo 2010

9 Sep

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/botafumeiro-in-santiago-of-compostela.html?m=1

http://evpita.blogspot.com/2010/12/mistic-botafumeiro-in-compostela-2010.html

http://evpita.blogspot.com.es/2010/12/mistic-botafumeiro-misa-del-peregrino.html?m=1

http://evpita.blogspot.com.es/2011/01/podeis-iros-en-paz-la-paz-sea-con.html?m=1

 

 

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Autor: E.V.Pita (2010) / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Pope Benedict XVI will see the incense holder or Botafumeiro in action when you visit the Cathedral of Santiago de Compostela in November 2010. The six men dressed in red robes who pull the strings of botafumeiro are “tiraboleiros.”
-El Papa Benedicto XVI podrá observar el incensiario o Botafumeiro en acción cuando visite la Catedral de Santiago de Compostela en noviembre del 2010. Los seis hombres ataviados con túnicas rojas que tiran de las cuerdas del botafumeiro son los “tiraboleiros”.
-O Papa Bieito XVI poderá ver o incensario ou Botafumeiro en marcha cuando faga unha visita á Catedral de Santiago de Compostela en novembro deo 2010. Os seis homes vestidos de vermello que arrebolan das cordas do botafumeiro son alcumados os “tiraboleiros”.
-Le pape Benoît XVI voir le détenteur de l’encens ou Botafumeiro en action lorsque vous visiterez la cathédrale de Santiago de Compostelle, en Novembre 2010. Les six hommes vêtus de robes rouges qui tirent les ficelles de botafumeiro sont “tiraboleiros.”
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Bento XVI vai ver o incenso ou Botafumeiro em ação quando você visitar a Catedral de Santiago de Compostela, em Novembro de 2010. Os seis homens vestidos com roupas vermelhas que puxam as cordas do Botafumeiro são “tiraboleiros”.
-Paus Benedictus XVI ziet de wierook houder of Botafumeiro in actie tijdens uw bezoek aan de kathedraal van Santiago de Compostela in november 2010. De zes mannen gekleed in het rood gewaad, die de touwtjes in handen van de Botafumeiro zijn “tiraboleiros.”
-Papież Benedykt XVI zobaczyć posiadacz kadzidła lub Botafumeiro w akcji podczas wizyty w katedrze w Santiago de Compostela w listopadzie 2010 roku. Sześciu mężczyzn ubranych w czerwone szaty, które pociąga za sznurki z botafumeiro są “tiraboleiros”.
-El Papa Benet XVI podrà observar el incensiario o Botafumeiro en acció quan visiti la Catedral de Santiago de Compostel el novembre del 2010. Els sis homes abillats amb túniques vermelles que tiren de les cordes del botafumeiro són els “tiraboleiros”.
-Benedikto XVI intsentsu titularra edo Botafumeiro ekintza ikusiko denean Santiago de Compostela katedrala bisitatzeko aukera Azaroa 2010. arropa gorria duten zabaltzen Kateak botafumeiro de jantzitako sei gizonezko daude “tiraboleiros.”
-Påven Benedictus XVI kommer att se rökelsehållare eller Botafumeiro i aktion när du besöker katedralen i Santiago de Compostela i november 2010. De sex män klädda i rött kläder som drar i trådarna av botafumeiro är “tiraboleiros.”
-Pave Benedikt XVI vil se røgelse indehaveren eller Botafumeiro i aktion, når du besøger domkirken i Santiago de Compostela i november 2010. De seks mænd klædt i røde gevandter, der trækker i trådene for botafumeiro er “tiraboleiros.”
-Liù rén bèi chēng wèi “tiraboleiros” lā yī shéng, zou de shì shèngdìyàgē dé kong bōsī tè lā (jiā lì xīya, xībānyá) dà jiàotáng, xiānglú “Botafumeiro”. Jiàohuáng běn du shí liù shì jiàng zài 2010 nián 11 yuè fangwèn tiānzhujiào dà jiàotáng.
-yeoseos namja “tiraboleiros”neun santiago de kompo (galli sia, seupein)ui seongdang-eissneun hyanglo “Botafumeiro”leul idonghaneun basjul-eul dang-gyeohaessda. gyohwang benedigto 16 seneun hwag-in N 2010 nyeon katollig seongdang-eul

bangmunhabnida.
-Roku-nin wa” tiraboleiros wa” santiagodekonposutēra (garishia, supein) no dai seidō de no kōro” Pep go hon’nin” o idō shite rōpu o hipparu to yoba reru. Kyōkō benedikuto 16-sei wa, 2010-nen 11 tsuki ni katorikku kyōkai o hōmon suru yoteida.
-छह पुरुषों बुलाया “tiraboleiros” करने के लिए एक धूपदानी “Botafumeiro” Santiago de Compostela (Galicia, स्पेन) के गिरजाघर में ले जाने रस्सी खींच. पोप बेनेडिक्ट XVI नवम्बर 2010 में कैथोलिक कैथेड्रल का दौरा करेंगे.

Autor: E.V.Pita / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Mistic Botafumeiro in cathedral of Santiago de Compostela – Julileus Year 2010
-Botafumeiro mistico en la catedral de Santiago de Compostela- Año Santo Jacobeo 2010
-Botafumeiro mistico na catedral de Santiago de Compostela – Ano Santo Xacobeo 2010

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.
-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.
-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

100 pictures of City of Culture of Galicia / Ciudad de la Cultura de Galicia en 100 fotos / A Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

14 Aug

-City of Culture of Galicia in mount Gaias in Santiago of Compostela (St. James’ Way)

-Ciudad de la Cultura de Galicia en el monte Gaiás en Santiago de Compostela (Camino de Santiago)

-Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás en Santiago de Compostela (O Camiño de Santiago)

-Front

-Frente

-Front

-Frente

-Parking

-Aparcamiento

GALICIAN ARCHIVE AND TWO GLASS TOWERS

ARCHIVO DE GALICIA Y LAS DOS TORRES

ARQUIVO DE GALICIA E AS DÚAS TORRES

-Two glass towers and Archive of Galicia

-Las dos torres y el Archivo de Galicia

-As dúas torres e o Arquivo de Galicia

-Archive of Galicia

-Archivo de Galicia

-Arquivo de Galicia

-Two towers and Archive

-Dos torres y Archivo

-Dúas torres e mailo Arquivo

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Two towers

-Dos torres

-Dúas torres

-Glass Tower

-Torre de cristal

-Glass tower

-Torre de cristal

-Archive of Galicia (right) and Library (centre)

-Archivo de Galicia (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo de Galicia (dereita) e Biblioteca (centro)

-Exhibiton Centre

-Centro de exposiciones

-Centro de exposicións

-Banches

-Bancos

-Two Towers

-Las dos torres

-As dúas torres

-Archive (right) and Library (centre)

-Archivo (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo (dereita) e Biblioteca (centro)

-Arcade of Archive of Galicia and Library (centre)

-Soportales del Archivo de Galicia y Biblioteca (centro)

-Soportais do Arquivo de Galicia e maila Biblioteca (centro)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Arcade of Archive and Exhibition Centre of Galicia (left) and Library (rigth)

-Soportales del Archivo y Edficio de Exposiciones (izquierda) y Biblioteca (derecha)

-Soportais do Arquivo, edificio de exposicións (esquerda) e Biblioteca (dereita)

-Library Entrance (front)

-Entrada a Biblioteca

-Arcade of Archive

-Soportal del Archivo

-Soportais do Arquivo

-Entrance to Arquive of Galicia and Paper Ball Sculpture

-Entrada al Archivo de Galicia y escultura de Bola de Papel

-Entrada ao Arquivo de Galicia e escultura de Bola de Papel

-Rest and bar

-Restaurante y/e bar

-Paper Ball

-Bola de papel

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Books ball

-Bola de libros

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Paper Ball from Library

-Bola de papel desde la Biblioteca

-Bola de Papel dende a Biblioteca

-Library and Bar

-Bibioteca y/e Bar

-Bar Entrance

-Entrada al bar

-Porta do bar

LIBRARY OF GALICIA

BIBLIOTECA DE GALICIA

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Corridors

-Pasillos

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Decorated column

-Columna decorada

-Oficce

-Oficinas

-Library and a stone block is on top of a bookcase

-Biblioteca y un bloque de piedra encima de una estantería

-Biblioteca e un croio xigante enriba dun estante

-A stone block is on top of a bookcase

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho croio enriba dun estante

-Bookcase

-Estantería

-Bookcase and shelves

-Estanterías

-A granite block is positioned above a shelf

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho de pedra está enriba dun estante

-Lounge armchairs

-Sillones

-Sillóns

-Work table

-Mesa de trabajo y consulta

-Mesa de traballo e consulta

-Shelves

-Estanterías

-Armchairs and stone block

-Sillones y bloque de piedra

-Sillóns e bloque de pedra

-Panoramical view of Library

-Vista panorámica de la Biblioteca

-Vistas da Biblioteca

-Stairs and steps

-Escaleras

-Chanzos

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Office and computer room (public is no allowed)

-Oficina y sala de ordenadores (acceso prohibido al público)

-Oficina e sá de ordenadores (non se pode pasar)

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Books

-Libros

-Roof of Library (pedestrians walk is allowed)

-Tejado de la Biblioteca (paseo de viandantes)

-Faiado da Biblioteca (os visitantes poden camiñar por riba)

-Library roof

-Tejado de la Biblioteca

-Faiado da Biblioteca

-Library Roof and Exhibition Centre (left)

-Tejado de la Biblioteca y Centro de Exposiciones (izquierda)

-Tellado da Biblioteca e Centro de Exposicións (esquerda)

-Library roof and two towers

-Tejado de la Biblioteca y las dos torres

-Tellado da Biblioteca e mailas dúas torres

-Exhibiton Centre (“Stone in Galicia”)

-Centro de Exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Centro de Exposicións (“Galicia Petrea”)

-Stone steps

-Escalones de granito

-Chanzos de granito

-Steps and Exhibition Centre

-Escalones y Centro de Exhibiciones

-Escalóns e centro de exhibicións

-Library

-Biblioteca

-Library

-Biblioteca

EXHIBITION CENTRE

CENTRO DE EXPOSICIONES

CENTRO DE EXPOSICIÓNS

-Exhibition centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de Exposicions

-Other building and works

-Otro edificio y obras

-Outro edificio e obras

-Lake and Two Towers

-Lago y las dos torres

-Lago e as dúas torres

-Lake and Exhibition Centre

-Lago y Centro de Exposiciones

-Lago e Centro de Exposicións

-Other building

-Otro edificio

-Exhibition Centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de exposicións

-Lake, works and two towers

-Lago, trabajos y dos torres

-Lago, traballo e dúas torres

-Exhibition Centre and two towers

-Centro de exhibiciones y dos torres

-Centro de exposicións e dúas torres

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Show room

-Sala de exposiciones

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Library from showroom of Exhibition Centre

-Biblioteca vista desde la sala de exposiciones del Centro de Exposiciones

-A biblioteca, dende a sá de exposicións do Centro de Exposicións

-Windows

-Ventanas

-Fiestras

-Escalators and corridors

-Escaleras mecánicas y/e pasillos

-Show room (Second floor)

-Sala de exposiciones (segunda planta)

-Sá de exposicións (planta 2)

-Views

-Vistas

-Views

-Vistas

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Landscape and windows

-Paisaje y ventanales

-A paisaxe e fiestras

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Escaleiras mecánicas

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

Autor: E.V.Pita (Santiago de Compostela, 2012) / Author: E.V.Pita (St. James of Compostela, 2012)

Fotos / Pictures

Peter Eisenman: 100 pictures of City of Culture of Galicia (Archive, Library, Exhibition hall)

Peter Eisenman: 100 fotos de  la Ciudad de la Cultura de Galicia (Archivo, biblioteca, exposiciones)

 100 fotos de Arquitectura da Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

Catacumbas de Compostela / fotos de excavaciones arqueológicas en la nave central y sur de la catedral de Santiago de Compostela

22 Jul
PICTURES OF CATACOMBS AND ROMAN BATHS UNDER THE CATHEDRAL OF SANTIAGO DE COMPOSTELA
FOTOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN NAVE NORTE Y SUR
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Autor: E.V.Pita (2011) / Author: E.V.Pita (2011)
Guided tour by Museo Catedralicio experts.
Visita guiada por expertos del Museo Catedralicio.

Rendija del subsuelo, en las catacumbas, a través de la cual se ve el interior de la basílica (nave central)

Tumba germánica / sueva con estela de doble punta >-< (nave central)
NAVE SUR

Excavaciones en la nave sur de la Catedral de Santiago de Compostela (Tumba del obispo Teodomiro, descubridor del mausoleo del apóstol, y posibles termas romanas)

Tumba identificada como la del obispo Teodomiro (año 850), promotor del hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago. Fue hallada en 1950 en la nave sur y expuesta junto a la entrada a las excavaciones. Conserva el mismo estilo de cruz de la época.
Entrada a las excavaciones de la nave sur. ¡Ojo con el techo! Doble muro romano con cámara de aire. Pone en evidencia la existencia de un sistema de calefacción del siglo II al IV.

Conducción de agua y posible sala termal de fábrica romana del siglo II al IV dC. Suelo de losas de hormigón romano. La sala del fondo es colindante con el mausoleo y cripta del Apóstol.

Enlosado de losas de hormigón de las supuestas termas o lavadero

Doble muro con cámara de aire.

Lapidas halladas en la necrópolis romana.

……………………..

NAVE CENTRAL

Nave central de la Catedral de Santiago de Compostela (necrópolis romana y germánica y restos de las basílicas de Alfonso II y Alfonso III y de la base de la iglesia-catedral románica).
Las excavaciones fueron realizadas por Manuel Chamoso Lamas a mediados de siglo XX.
El museo de la Catedral organiza visitas a las excavaciones a partir del 4 de abril del 2011.
Al fondo, dos sepulcros (¿romanos?) de adulto y menor.

Necrópolis-catacumba, en el nivel alto tumbas germánicas y en el bajo, romanas, a veces, excavadas sobre la roca.

Sarcófrago con restos humanos. ¿Germánico?

Túmulos romanos del fondo. Ocupan el lugar de las basílicas de Alfonso II y III.

Necrópolis- catacumba germánica y romana bajo la catedral de Santiago.

Pasarela para las visitas guiadas a la nave central.

Superposición de muros de las anteriores basílicas y los cimientos de la catedral románica.

Muros y estancias de la catedral románica.

Restos del muro de la base de la catedral románica
Por E.V.Pita (2011) / Author: E.V.Pita (2011)
Agradecimientos al Museo Catedralicio por su documentada información y facilidad para visitar las excavaciones en un tour guiado.

Pilgrims Mass and Botafumeiro working at the Cathedral of Santiago de Compostela / Botafumeiro en la misa del Peregrino en el Año Santo 2010 / Xacobeo

18 Jul

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.

 

-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.

 

-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

 

 

Autor: E.V.Pita (Compostela, 2010) / Author: E.V.Pita (Compostela, 2010)

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Video into The Cathedral of St. James of Compostela / Visita dentro de catedral de Santiago de Compostela

18 Jul

-Visita al interior de la catedral de Santiago de Compostela (desde el alter hasta el Portico de la Gloria)

-Visita pola catedral de Santiago de Compostela (dende o altar ata o Pórtico da Gloria)

-Visitting at Saint-James of Compostela Cathedral.

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/visit-at-saint-james-of-compostela.html?m=1

Raining in Santiago of Compostela / Lluvia en Santiago de Compostela / Orvallo en Compostela

18 Jul
Autor: E.V.Pita (Santiago, 2011) / Author: E.V.Pita (Santiago, 2011)
Pictures / Fotos
– It’s raining in Santiago of Compostela / Fall 2011
-Llueve en Santiago de Compostela / Otoño 2011
-Anda a orballar en Compostela / Mes de Santos, 2011