Tag Archives: Rías Altas

Stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain) / Impresionante costa desde Cabo Ortegal a Estaca de Bares (Rías Altas, Galicia, A Coruña)

20 Jun
photos by E.V.Pita, 2013
Legal notice: original pictures in
– Stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain) 
 – De Cabo Ortegal a Estaca de Bares (Rías Altas, Galicia, A Coruña)

– ST. JAMES WAY / SEA RUTE

– CAMINO DE SANTIAGO / RUTA DEL MAR

– CAMIÑO DE SANTIAGO / ROTEIRO POLO MAR

– PORT OF ESPASANTE
-PUERTO DE ESPASANTE
-PORTO DE ESPASANTE 
photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– San Antonio de Espasante Beach (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Playa de San Antonio de Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Praia de Santo Antón de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– San Antonio de Espasante Beach (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Playa de San Antonio de Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Praia de Santo Antón de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Big rock in San Antonio de Espasante Beach (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Gran roca en la playa de San Antonio de Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
– Croio grande na praia de Santo Antón de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Cape Ortegal and Aguillons Point (Insua Maior and The 3 Brothers)
-Cabo Ortegal y Punta de los Aguillons (Insua Maior y Los 3 Hermanos)
-Cabo Ortegal e a Punta dos Aguillóns (Insua Maior e Os Tres Irmáns)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rocks on the San Antonio de Espasante Beaches (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Rocas en las playas de San Antonio de  Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Rochas nas praias de Santo Antón de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rocks on the Espasante Beaches (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Rocas en las playas de Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Rochas nas praias de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rocks on the Espasante Beaches and Cape Ortegal (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Rocas en las playas de Espasante y al fondo Cabo Ortegal ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Rochas nas praias de Espasante e na raia, o Cabo Ortegal  (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rocks on the San Antonio de Espasante Beaches (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Rocas en las playas de San Antonio de Espasante ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Rochas nas praias de Santo Antón de Espasante (Rías Altas, A Coruña)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rocks on the San Antonio de  Espasante Beaches and Castle Rock (Estuary of Ortigueira, A Coruña, Galicia, Spain)
– Rocas en las playas de San Antonio de Espasante y Peña Castelo ( Ría de Ortigueira, Rías Altas, A Coruña)
-Rochas nas praias de Santo Antón de Espasante e Pena Castelo (Rías Altas, A Coruña)
pictures by E.V.Pita (2013) / Espasante (Galicia, Spain)
– Espasante Port, San Antonio Beach and rock
– Puerto de Espasante, Playa de San Antonio y roca
-Porto de Espasante, praia de Santo Antón  e pena

pictures by E.V.Pita (2013) - Espasande
– Barn and table and chairs carved in wood
-Hórreo y mesa y sillas talladas en madera
-Hórreo, mesa e cadeiras trabralladas en madeira

-Valley
-Valle

-Typical  countrie house with stones on the slate roof
– Típica casa con piedras sobre el tejado de pizarra
-Casa do país con pedras sobre o tellado de lousas

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Cape Ortegal and Aguillons Rocks
-Cabo Ortegal y rocas de los Aguillóns
-O Cabo Ortegal e mailas rochas dos Aguillóns

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Sarridal Beach with stone-dam
-Playa del Sarridal con dique de piedras
-Praia do Sarridal cun encoro de pedras

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Sarridal Beach with stone-dam
-Playa del Sarridal con dique de piedras
-Praia do Sarridal cun encoro de pedras

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Cape Ortegal and scenary rock O Carro – Pena Furada (The car)
-Cabo Ortegal y pintoresca Pena Furada (roca agujereada) El Carro
-O Cabo Ortegal e unha xeitosa Pena Furada O Carro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Rock O Carro 
-Pintoresca roca agujereada O Carro
-Rocha furada O Carro 

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Os Castros (Furada Beach)
– Os Castros – Playa Furada (Agujereada)
-Os Castros – Praia Furada

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Rocks of Os Castros
-Rocas de Os Castros
-Rochas dos Castros

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Estaca de Bares (in the horizont) and rocks Os Castros – Fabrega Beach
-Estaca de Bares (en el horizonte) y rocas de Os Castros y playa Fabrega
-Estaca de Bares (no horizonte) e rochas de Os Castros e praia Fabrega

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Horse with short legs
-Caballo de pata corta
-Cabalo de pata curta

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Lobeira Cliffs – Beach O Coitelo (The Knife) o Gaiboteira (Nest of gulls)
– Acantilados de Lobeira – Playa O Coitelo (El cuchillo) o Gaiboteira 
– Cantís de Lobeira – Praia O Coitelo ou Gaivoteira 
photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Lobeira Cliffs – Beach O Coitelo (The Knife) o Gaiboteira (Nest of gulls)
– Acantilados de Lobeira – Playa O Coitelo (El cuchillo) o Gaiboteira (nido de gaviotas)

– Cantís de Lobeira – Praia O Coitelo ou Gaivoteira
photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Scenery view of Cape Ortegal (in the horizont) and “The best bank of the World” 
(Costa Xuncos)
-Vistas del Cabo Ortegal (en el horizonte) y “El mejor banco del Mundo”
(Costa Xuncos)
-Vistas do Cabo Ortegal (no horizonte) e “O mellor banco do mundo mundial”
(Costa Xuncos)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Small sailors port (Costa Xuncos)
-Pequeño puerto pesquero (suben las barcas con cuerdas para evitar el temporal) (Costa Xuncos)
-Portiño pesqueiro (suben as barcas con cordas nos días de temporal) (Costa Xuncos)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Small sailors port
-Pequeño puerto pesquero (suben las barcas con cuerdas para evitar el temporal)
-Portiño pesqueiro (suben as barcas con cordas nos días de temporal)

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
The stairs down the cliff to the Picón beach
-Escaleras que bajan por los acantilados hasta la playa del Picón
– As escaleiras baixan polo penedo ata a praia do Picón

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Barn
-Hórreo

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Vilardeira Point
-Punta Vilardeira
-Ponta Vilardeira

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)

-Rocks on the Vilardeira Point beach

-Rocas en la playa de Punta Vilardeira
-Rochas na praia de Ponta Vilardeira

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Rocks on the Vilardeira Point beach
-Rocas en la playa de Punta Vilardeira
-Rochas na praia de Ponta Vilardeira

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Do Esteiro Beach on the Mouth of Rivers Mogor and Esteiro
-Playa del Esteiro donde desembocan los ríos Esteiro y Mogor
-Praia do Esteiro, onde morren o Esteiro e o Mogor

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro Beach
-Playa del Esteiro

-Praia do Esteiro
photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro Beach rocks
– Rocas de la playa Esteiro
-Rochas da praia Esteiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro Beach
-Playa del Esteiro
-Praia do Esteiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro River
-Río Esteiro
-O Esteiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Esteiro Beach Bridge
-Puente de la playa del Esteiro
-Unha ponte da praia do Esteiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro River Mouth and beach
-Desembocadura del río Esteiro y playa
-Fin do río Esteiro e a praia

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro River and dunes
-Río Esteiro y dunas
-O Esteiro e mailas dunas

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Esteiro Beach and dunes
-Playa de Esteiro y dunas
-Praia do Esteiro e dunas

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Panoramical view to Esteiro Beach
-Vista panorámica de la playa del Esteiro
– Vistas da praia do Esteiro  

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Herbosa Point, O Torrente and Calexón de Miguel
-Punta Herbosa, O Torrente y/e Calexón de Miguel

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Herbosa Point, O Torrente and Calexón de Miguel

-Punta Herbosa, O Torrente y/e Calexón de Miguel
photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Facho da Maeda Mount
-Monte Facho da Maeda

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Yellow flowering gorse and panoramical view of Loiba Cliffs
-Tojos con flor amarilla y vista panorámica de los acantilados de Loiba
-Toxos con flor amarela e vistas dos cantíns de Loiba

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-O Vicedo village and O Barqueiro Estuary
-Villa de O Vicedo y ría del Barqueiro
-Vila do Vicedo e ría do Barqueiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
– Shelter on the top of O Facho da Maeda Mount
-Garita en lo alto del Facho da Maeda
-Garita no alto do Facho da Maeda

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Panoramical view of Estaca de Bares point from a window of the shelter
-Vista panorámica de la punta Estaca de Bares desde una ventana de la garita
-Vistas de Estaca de Bares dende unha fiestra da garita

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Estaca de Bares Point
-Punta Estaca de Bares

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Estaca de Bares
pictures by E.V.Pita (2013) -Estaca de Bares

-Ch

-Church of Bares Village
-Iglesia de la Villa de Bares
-Igrexa da Vila de Bares

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-Bares Port and the Barqueiro Estuary
-Puerto de Bares y ría del Barqueiro
-Porto de Bares e ría do Barqueiro

photos by E.V.Pita (2013) / stunning wild cost from Cape Ortegal to Estaca de Bares (Galicia, Spain)
-O Barqueiro Estuary and River Sor Bridge
-Ría del Barquero y puente del río Sor
-Ría do Barqueiro e ponte do río Sor
Pictures by E.V.Pita (2013)
Fotos de E.V.Pita (2013)
– Trekking route from Espasante Port to  Estaca de Bares (Galicia, Spain)
St. James Way – North and Atlantic and Cantabric Cost Route
-Ruta de senderismo desde el puerto de Espasante a la Estaca de Bares ( A Coruña)
Camino de Santiago – Ruta del Norte por la costa
-Roteiro de senderismo desde o porto de Espasante á Estaca de Bares (Rías Altas)
Camiño de Santiago – Roiteiro do Norte pola costa 

Galician beaches / Galicia: playas de Rías Altas y Rías Baixas / Praias galegas

20 Jul

GALICIAN BEACHES (NORTH COAST)

RÍAS ALTAS DE GALICIA

 

ARES AND MUROS BEACHES (ESTUARY OF FERROL)

PLAYAS DE ARES Y MUROS (RÍA DE FERROL)

PRAIAS DE ARES E MUROS (RÍA DE FERROL)

 

 

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita 2011

 

-Beaches in Rias Altas of Galicia (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Playas de las Rías Altas gallegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Praias das Rías Altas galegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

 

 

ORZAN AND RIAZOR BEACH (A CORUÑA)

PLAYAS DEL ORZÁN Y RIAZOR (A CORUÑA)

PRAIAS DO ORZÁN E RIAZOR (A CORUÑA)

 

The fog comes from the sea (Northern)

-La  niebla llega desde el mar (Norte)

-A brétema chega do mar (do norte)

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Fog come to Orzan Beach

-La niebla entra en la playa del Orzán

-A brétema baixa ata a praia do Orzán

– Fog on the beach

-Niebla en la playa

-Brétema na praia

-Fog covered the beach

-La playa está cubierta de niebla

-Brétema na praia

-Only seagulls on the beach

-Solo gaviotas en la playa

-Só gueivotas no areal

-Only fog

-Solo niebla

-Cuberto completamente

-The last swimmers leave Riazor Beach

-Los últimos bañistas se marchan de Riazor

-Os pocuos bañistas que quedaban en Riazor marchan

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

If you watch the videos on the feast of St. John’s Eve Corunna 2012 you can click on the link below:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

Ver videos de San Juan / San Xoán en A Coruña aquí:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

– A boy is jumping a bonfire in St. John’s Eve 2012 on the Orzan Beach

-Un joven salta una hoguera en la noche de San Juan 2012 en la playa del Orzán

-Un mozo brinca nunha lumeirada da noite de San Xoán 2012 na praia do Orzán

-Big “falla” to burn

-Falla para las hogueras

-Falla para as lumeiradas

-Several young men are carrying panels and furniture to burn in a fire

-Varios jóvenes están transportando tableros y muebles para quemar en una hoguera

-Uns mozos andan a levar tablóns e mobles vellos para queimar nas lumeiradas

The witches prowl the beach when the summer solstice is.

– Las brujas merodean por la playa cuando se aproxima el solisticio de verano

– As meigas xa andan pola praia preto da noite más longa do vran

-A bonfire on the Orzan beach ready to burn

-En la playa del Orzán, una hoguera preparada para arder

-Uns paus listos para queimar nas lumeiradas da praia do Orzán

-Bonfire sites

-Sitios para las hogueras

-Lugares para as lumeiradas

-Bonfires on the Orzan Beach

-Montañas de leña para quemar en la playa del Orzán

-Lumeiradas preparadas na praia do Orzán

-Warlock

-Brujo

-Meigo, bruxo

Bring more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-We need more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-Wood for the bonfires

.-Leña para las hogueras

-Paus para as lumeiradas

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Galician bagpipers

-Gaiteros gallegos

-Gaiteiros

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A barbecue and grilled sardines on the beach

-Una barbacoa y sardinas asadas en la playa

-Unha churrascada e sardiñada na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-Bringing wood on the beach

-Carretando madera a la playa

-Levando madeira á praia

-Musicians

-Músicos

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

– A seller of magical bouquets for the night San Juan

-Un vendedor de ramos de flores para la noche mágica de San Juan

-Un vendedor de xestas para a noite máxica de San Xoán

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Sunset is coming

-Llega el atardecer

-Chegou á noite

-All ready to burn at midnight

-Listo para arder a medianoche

-De camiño ven a noitiña

-Moon and bonfires

-Luna y hogueras

-Lúa e lumeiradas

-Fire at night

-Fuego en la noche

-Lume na noite

-Closer to midnight

-Se acerca la medianoche

-Preto da medianoite

-Paris de Noia orchest concert

-Concierto de la orquesta París de Noia

-Verbena da orquesta París de Noia 

-Palms, beach and magical night

-Palmeras, playa y noche mágica

-Palmeiras, praia e noite máxica

-Fire on the sand

-Fuego en la arena

-Lume na area

-Barbacue on the streets

-Churrascada en las calles

-Parrillada nas rúas

-A girl carrying a torch

-Una chica corre con una antorcha en la mano

-Unha rapaza corre cun pau con lume na man

-Motobikers parade

-Desfile de motoristas

-Desfile de moteiros

-Crowd

-Multitud

-Unha chea de xente

-Parade

-Desfile de carrozas y comparsas

-Comparsas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

-The largest bonfire

-La mayor hoguera

-A maior lumeirada

Reflections of the flames

-Reflejos de las llamas

-O lume chega arriba

-Fire

-Fuego

-Lume

 

-Flames

-Llamas

-Lume

-Girl jumping over the flames

-Chica saltando el fuego

-Moza salta o lume

-Glass bottle and reflected of flames

-Botella de vidrio con reflejos de llamas

-Botella con reflexos do lume

-Riazor Beach

-Playa de Riazor

-Praia de Riazor

-Night on the Riazor Beach

-Noche en la playa de Riazor

-Noite na praia de Riazor

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

…………………………………..

The next day, the next morning

A la mañana siguiente

Á mañanciña

-Morning on the Riazor Beach

-La playa de Riazor, a la mañana siguiente

-A praia de Riazor, á mañanciña

-Orzan Beach, the next morning

-La playa del Orzán, a la mañana siguiente

-A praia do Orzán, á vindeira mañá

-Orzán Beach with a lot of trash

-La playa del Orzán con montones de basura

-A praia do Orzán parece un vertedeiro

The seagulls forage in the trash

-Las gaviotas buscan comida entre la basura

-As gueivotas danse un festín

-Swimming pool and fireman

-Piscina y bombero

-Piscina de pega e bombeiro

The seagulls fighting over a piece of chop

-Gaviotas peleándose por un trozo de costilleta de un churrasco

-Gueivotas leanse por xantar unha costeleta dunha churrascada

-Bulldozers and trucks clean Orzan Beach

-Excavadoras y camiones limpian la playa del Orzán

-Os camións e as palas limpan o areal do Orzán

-Cleanning

-Limpieza

-Limpeza

The sweepers clean the beach

-Barrenderos

-Moito que varrer

-Trash

-Basura

-Toda a porcallada

-Cleanning area

-Zona limpia de la playa

-Zoa limpa da praia

-Matadero Beach was clean in the morning

-La playa del Matadero quedó limpia por la mañana

-A praia do Matadeiro quedou limpa pola mañá

The next afternoon

A la tarde

No serán 

The Orzan Beach access is only allowed to seagulls

-El acceso a la playa del Orzán solo está permitido a las gaviotas

-O paso á praia do Orzán só é para as gueivotas

-Seagulls on the Orzan Beach

-Gaviotas en la playa del Orzán

-Gueivotas na praia do Orzán

-Seagulls on the Matadero Beach

-Gaviotas en la playa del Matadero

-Gueivotas na praia do Matadoiro

-Seagulls

-Gaviotas

-Gueivotas

-Orzan Beach with fog

-Playa del Orzán con niebla

-Praia do Orzán con néboa

-Seagulls and fog on the Orzan Beach

-Gaviotas y niebla en la playa del Orzán

-Gueivotas e néboa na praia do Orzán

-Fog in the Riazor Beach

-Niebla en la playa de Riazor

-Néboa na praia de Riazor

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

SUNSET IN ORZAN BAY

ATARDECER EN LA ENSENADA DEL ORZÁN

SOLPOR NA BAÍA DO ORZÁN

Por E.V.Pita (2011)

 

-Beatiful red sunset in Riazor Beach (Corunna).

 

-Puesta de sol rojiza en la playa de Riazor (A Coruña)

 

-Posta de sol vermella na praia do Riazor-Orzán (A Coruña) 

RÍAS BAIXAS (SOUTH COAST)

PLAYAS DE LAS RÍAS BAIXAS (PONTEVEDRA)

PRAIAS  DAS RÍAS BAIXAS

A LANZADA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

 

-Pictures of Kites flying on the Lanzada Beach (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de cometas volando en la playa de A Lanzada (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de pipas voando na praia da Lanzada (Rías Baixas)

ISLAND OF AROUSA BEACH

PLAYA DE LA ISLA DE AROUSA

PRAIA DA ILLA DE AROUSA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

-Galician / Spanish beaches: Island of Arousa (Rías Baixas, Pontevedra)

-Playas de Galicia: isla de Arousa (Rías Baixas)

-Praias galegas: A Illa, na ría de Arousa (Rías Baixas)

 

O VAO BEACH (VIGO)

PLAYA DE O VAO (VIGO)

PRAIA DO VAO (VIGO)

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita

 

Panoramic views pictures / Fotos de vistas panorámicas

 

– A beautiful autumn day on the O Vao Beach, in Vigo (Galicia, Spain)

 

– Bonito día otoñal en la playa de O Vao (Vigo)

 

-Praia do Vao en outono (Vigo)

 

 

Mugardos and Ares beaches / Playas de Mugardos y Ares // Cousas da ría de Ares

5 Apr

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita (2011)
 
– Mugardos Port.
-Porto de Mugardos.
-Puerto de Mugardos.
Oferta de pago en pesetas.