Tag Archives: paisaje

Oza dos Ríos and Cesuras county (Galicia, Spain) / Oza y Cesuras / Oza e Cesuras

14 Mar

OZA DOS RÍOS

CESURAS

Autor: E.V.Pita (Oza dos Ríos-Cesuras, 2012) / Author: E.V.Pita (Oza dos Ríos-Cesuras, 2012)

Fotos / Pictures

-Oza dos Ríos and Cesuras county (Galicia, Spain) 

– Municipios de Oza y Cesuras (concellos recién fusionados) 

– Oza e Cesuras