Tag Archives: naturaleza

Winter in Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Invierno en la Laguna de Cospeito (Lugo) / A Lagoa de Cospeito no inverno

17 Feb
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
– Pine forest
-Bosque de pinos (replantación)
-Piñeiral (Replantación)
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
– Stone cross
-Crucero en el camino
-Cruceiro

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Mule
-Mulo

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Puddles covered road
-Camino cubierto de charcos
-Corredoira enlamada

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

River
-Río

-Flood
-Tierras inundadas
-Terras con auga

-Orange threes
-Arboles naranjas
-Arbores laranxas

-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-Church
-Iglesia
-Igrexa

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-Three and fountain
-Arbol y fuente
-Arbore e fonte

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Green Winter
-Invierno verde
-Inverno verde

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Three
-Árbol rectangular
-Arbore
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

-Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

-Cospeito Lake Wild Birds
-Observatorio de aves de la laguna de Cospeito
-Mirador de aves da lagoa de Cospeito

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (Cospeito, Spain, 2013)
Autor: E.V.Pita (Cospeito, Spain, 2013)
Winter in Cospeito Lagoon (Galicia, Spain) 
 Invierno en la Laguna de Cospeito (Lugo)
A Lagoa de Cospeito no inverno 

Fall 2012 – River Mao (Canyons of River Sil, Galicia, Spain)  / Otoño 2012 – Río Mao ( Cañones del Sil, Galicia) / Pasarela da fábrica de luz do Río Mao, Parada do Sil (Ourense)

8 Dec

-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, canyons of River Sil (Galicia, Spain)

-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)

– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)

-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)

-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)

– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)

-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)

-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, Cañones del río Sil (Galicia, Ourense)

– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns of río Sil (Ourense, Galicia)

-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)

-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)

– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Pasarela de Río Mao

-River Mao

-Río Mao

-River Mao

-Río Mao

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-River Mao (Parada of River Sil)

-Río Mao (Parada do Sil)

-Canyons of River Sil (Parada of River Sil)

-Cañones del Río Sil(Parada do Sil)

-Canóns do río Sil (Parada do Sil)

Autor: E.V.Pita (Ribeira Sacra, Parada do Sil, 2012) / Author: E.V.Pita (River Sil, Galicia, Spain)
Fotos / Pictures