Archive | visita RSS feed for this section

Winter in Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Invierno en la Laguna de Cospeito (Lugo) / A Lagoa de Cospeito no inverno

17 Feb
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
– Pine forest
-Bosque de pinos (replantación)
-Piñeiral (Replantación)
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
– Stone cross
-Crucero en el camino
-Cruceiro

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Mule
-Mulo

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Puddles covered road
-Camino cubierto de charcos
-Corredoira enlamada

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

River
-Río

-Flood
-Tierras inundadas
-Terras con auga

-Orange threes
-Arboles naranjas
-Arbores laranxas

-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-River
-Río

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-Church
-Iglesia
-Igrexa

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-River
-Río

-Three and fountain
-Arbol y fuente
-Arbore e fonte

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Green Winter
-Invierno verde
-Inverno verde

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Three
-Árbol rectangular
-Arbore
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito
Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

-Cospeito Lake
-La laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito

-Cospeito Lake Wild Birds
-Observatorio de aves de la laguna de Cospeito
-Mirador de aves da lagoa de Cospeito

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (2013) Cospeito Lake (Galicia, Spain) / Lagoa de Cospeito (Lugo)
-Cospeito Lake
-Laguna de Cospeito
-Lagoa de Cospeito 

Author: E.V.Pita (Cospeito, Spain, 2013)
Autor: E.V.Pita (Cospeito, Spain, 2013)
Winter in Cospeito Lagoon (Galicia, Spain) 
 Invierno en la Laguna de Cospeito (Lugo)
A Lagoa de Cospeito no inverno 

Trekking trail at Mount O Pindo (Galicia, Spain) / Senderismo en el monte O Pindo, en Carnota / Roteiro da Moa no Pindo, en Carnota

23 Sep

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Fieiro Village and horreo (barn)

 

-Aldea de Fieiro y/e hórreo

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

 

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Forest

 

-Bosque

 

-Arbores

 

– A pine growing on a rock

 

– Un pino crece encima de una roca

 

-Un pino crece enriba dunha rocha

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Red rocks

 

-Pared rocosa roja

 

-Parede rochosa vermella

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trekking trail to A Moa, at Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Roteiro circular cara o monte O Pindo (A Moa)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo (a lot of stones)

 

-Senda señalizada al monte Pindo (lleno de piedras e cantos rodados)

 

-Carreiro cara o monte O Pindo (cunha chea de croios)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Signals with stones

 

-Montículos de piedras para la señalización

 

-Croios amoreados como sinais

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Carreiro cara o monte O Pindo

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Carnota Beach

 

-Vistas panorámicas de la playa de Carnota

 

-Vistas da praia de Carnota

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rocks

 

-Rocas

 

-Rochas

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rock and Carnota beaches

 

-Roca y playas de Carnota

 

-Rocha e praias de Carnota

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-“A Moa” trekking route (signal poster)

 

-Roteiro da Moa (cartel de señalización)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Pindo and Ézaro beaches and Finisterre (Fisterra) Coast

 

-Vistas panorámicas de las playas de O Pindo y Ézaro y la costa de Finisterre (Fisterra)

 

-Vistas das praias do Pindo e mailo Ézaro e costa de Fisterra

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-The Moa (Top of Mount Pindo) and Neolithic sacred site

 

-A Moa (unha das cimas del monte Pindo ) y lugar sagrado del Neolítico

 

-A Moa (un dos outeiros do monte Pinto) e sitio sagrado dos antigos (do Neolítico)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-A Moa (top of Mount Pindo)

 

-A Moa (cima del monte Pindo)

 

-A Moa (o máis arriba do monte Pindo)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

 

-Mount Pindo from Boca do Río (Carnota Beach)

 

-El monte Pindo visto desde Boca do Río (playa de Carnota, Cabaldebarcos)

 

-O monte do Pindo visto dende a Boca do Río, na praia de Carnota, nas gándaras de Cabaldebarcos

 

 

 

Autor: E.V.Pita (O Pindo, 2012) / Author: E.V.Pita (O Pindo, 2012)

 

fotos / pictures

 

blog: http://evpita.blogspot.com

 

 

Mount O Pindo (Galicia, Spain) – Trekking trail of A Moa 

  Monte de O Pindo (A Coruña)  –

 Itinerario circular de senderismo

 Roteiro da Moa

 Roteiro da moa (O Pindo) / Trekking trail (Mount Pindo)

 http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/09/mount-o-pindo-galicia-spain-trail-moa.html

Three cruiser ships “Queen Mary 2”, “Independence of the Seas” and “Costa Pacífica” docked in the Port of Vigo (Northern Spain) / Los cruceros “Queen Mary 2” y otros dos cruceros en el Puerto de Vigo / O “Queen Mary 2” en Vigo

15 Sep

-Panoramical view: The cruise ships “Independence of the Seas (left) and Queen Mary 2 (right) docked in the port of Vigo
-Vista panorámica de los cruceros de pasajeros “Independence of the Seas” (izquierda) y “Queen Mary 2″(derecha) cuando hicieron escala en el puerto de Vigo
-Vistas dos cruceiros de pasaxe “Independence of the Seas” (esquerda) e mailo “Queen Mary 2” (dereita) cando amarraron no porto de Vigo
La croisière passagers Independence of the Seas (à gauche) et «Queen Mary 2» (à droite) ont appelé au port de Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" is moored in front of the docks of the Real Club Nautico de Vigo
-The cruiser Queen Mary 2 is moored in front of the docks of the Real Club Nautico de Vigo
-El Queen Mary 2 y frente a los muelles del Real Club Náutico de Vigo
-O Queen Mary 2 e os peiraos do Real Clube Náutico de Vigo
Le croiseur «Queen Mary 2» est amarré en face des quais du Real Club Nautico de Vigo
The cruise ship "Costa Pacifica" is moored next to the Montero Rios's and Areal docks
The cruise ship Costa Pacifica is moored next to the Montero Rios’s and Areal docks
-El crucero  “Costa Pacífica” está amarrado junto a los muelles de Montero Ríos y Areal
-O cruceiro “Costa Pacífica” está amarrado onda os peiraos de Montero Ríos e Areal
-Le bateau de croisière «Costa Pacifica» est amarré à côté des quais du Montero Rios et Areal
The statue in honor of the French novelist Jules Verne and his book "20,000 miles under the sea" and in the background, the cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo (E.V.Pita, 2012)
The statue in honor of the French novelist Jules Verne and his book 20,000 Leagues Under the Sea and in the background, the cruiser Queen Mary 2” docked in the port of Vigo
-La estatua en honor al novelista francés Julio Verne y su libro “20.000 leguas de viaje submarino” y, al fondo, el crucero “Queen Mary 2”
-A estatua na honra do escritor francés Xulio Verne e o seu libro “20.000 leguas de viaxe submarina” e, ao fondo, o cruceiro “Queen Mary 2”
La statue en l’honneur de l’écrivain français Jules Verne et son livre “20.000 lieues sous les mers et dans le fond, le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo (E.V.Pita, 2012)
– The cruiser Queen Mary 2 docked in the port of Vigo
-El crucero “Queen Mary 2” atracado en el puerto de A Laxe en Vigo
-O cruceiro “Queen Mary 2” atracado nos peiraos da Laxe en Vigo
-Le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
-The cruise ship "Costa Pacifica" is moored next to the gardens of Montero Rios
The cruise ship Costa Pacifica is moored next to the gardens of Montero Rios
-El crucero  “Costa Pacífica” está amarrado junto a los jardines de Montero Ríos
-O cruceiro “Costa Pacífica” está amarrado onda os xardíns de Montero Ríos
-Le bateau de croisière «Costa Pacifica» est amarré à côté des jardins de Montero Rios
The cruise ships "Independence of the Seas" (left) and "Queen Mary 2" (right) doocked in the port of Vigo
The cruise ships “Independence of the Seas (left) and Queen Mary 2 (right) docked in the port of Vigo
-Los cruceros de pasajeros “Independence of the Seas” (izquierda) y “Queen Mary 2″(derecha) cuando hicieron escala en el puerto de Vigo
-Os cruceiros de pasaxe “Independence of the Seas” (esquerda) e mailo “Queen Mary 2” (dereita) cando amarraron no porto de Vigo
-Des croisière Independence of the Seas (à gauche) et «Queen Mary 2» (à droite) est amarré au port de Vigo
- The cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo
– The cruiser Queen Mary 2 docked in the port of Vigo
-El crucero “Queen Mary 2” atracado en el puerto de A Laxe en Vigo
-O cruceiro “Queen Mary 2” atracado nos peiraos da Laxe en Vigo
-Le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
The cruise ship "Independence of the Seas" docked in the port of Vigo, near the ferry terminal and the A Laxe shopping mall
The cruise ship “Independence of the Seas docked in the port of Vigo, near the ferry terminal and the A Laxe shopping mall
-El crucero “Independence of the Seas” está atracado en el puerto de Vigo, junto a la Estación Marítima y el centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Independence of the Seas” está atracado no porto de Vigo, onda a Estación Marítima e mailo centro comercial de A Laxe
-Le navire de croisière Independence of the Seas à quai dans le port de Vigo, près du terminal ferry et du centre commercial de A Laxe
Two violinists playing their upbeat melodies to cruise passengers "Queen Mary 2" docked in Vigo
Two violinists playing their upbeat melodies to cruise passengers Queen Mary 2 docked in Vigo

-Dos violinistas callejeros tocan sus alegres melodías a los pasajeros del crucero “Queen Mary 2” atracado en Vigo

-Dous violinistas da rúa tocan as súas alegres melodías aos pasaxeiros do cruceiro “Queen Mary 2” atracado en Vigo
Deux violonistes jouant leur rue optimiste mélodies aux passagers de croisière Queen Mary 2 fait escale à Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" from the coffeshop of A Laxe shopping mall
-The cruiser “Queen Mary 2” from the coffeshop of A Laxe shopping mall
-El crucero “Queen Mary 2” desde un café del centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Queen Mary 2” dende unha cafetaría do centro comercial de A Laxe
-Le croiseur «Queen Mary 2», vu à partir d’une cafétéria centre A Laxe
Le navire de croisière "Independence of the Seas" à quai à côté du centre commercial A Laxe (E.V.Pita, 2012)
-“Independence of the Seas”, docked closer to A Laxe shopping mall
-El crucero “Independence of the Seas”, atracado junto al centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Independence of the Seas”, amarrado no peirao de Vigo, preto do centro comercial de A Laxe
-Le navire de croisière Independence of the Seas à quai à côté du centre commercial de A Laxe
Autor: E.V.Pita (Vigo, 2012) / Author: E.V.Pita (Vigo, 2012)
Fotos / Pictures
-Three cruiser ships “Queen Mary 2”, “Independence of the Seas” and “Costa Pacífica” docked in the Port of Vigo (Northern Spain) 
– Los cruceros “Queen Mary 2” y otros dos cruceros, “Independence of the Seas” y “Costa Pacífica” en el Puerto de Vigo
– O “Queen Mary 2” en Vigo