Archive | Tradiciones RSS feed for this section

Spain, St John’s Eve Fire / Hogueras de San Juan en A Coruña / Lumeiradas de San Xoán no Orzán

24 Jun

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solistice

Pictures by E.V.Pita (2014)

 Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Fotos por E.V.Pita (2014)

 Galicia, festa das lumeiradas de San Xoán na noite máis longa do vran na praia do Orzán

El texto original y actualizado está en el siguiente link:
http://evpita.blogspot.com/2014/06/spain-st-jonhs-eve-fire-2014-on-riazor.html

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Bonfire
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Falla
– Lumeiradas de San Xoán / Falla en Riazor

IT’S RAINING AT THE AFTERNOON

LLUVIA POR LA TARDE

CHOVE NO SERÁN

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Municipal workers spread logs and kindling
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Los operarios municipales reparten troncos y leña
– Lumeiradas de San Xoán / O Concello repartiu gravetos

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 /
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 /
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña /

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Some young people carrying firewood to the beach
– Unos jóvenes carretan leña hasta la playa
– Uns rapaces carrexan gravetos á praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– People build wooden shacks for shelter from the rain
– La gente monta chabolos de madera para resguardarse de la lluvia
– A xente improvisa galpóns de madeira para non mollarse polo orballo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– It’s raining
– Está lloviendo
– Chove

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The Tower
– La Torre
– A Torre

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Employees of a pub roast sardines on the street
– Empleados de un bar asan sardinas en la calle
– Empregados dun bar fan unha sardiñada con cachelos na rúa

AT SUNSET

AL ATARDECER

ENTRE LUSCO E FUSCO

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire 2014 ( by E.V.Pita)
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan (por E.V.Pita)
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
(por E.V.Pita)

BONFIRES AT MIDNIGHT

HOGUERAS A MEDIANOCHE

LUMEIRADAS Á NOITE

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

Launch fireworks and bonfires burning

Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla

Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Launch fireworks and bonfires burning
-Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks on Riazor Beach
– Espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Riazor
– Foguetes na praia de Riazor

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

 

– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

And the next morning …

Y a la mañana siguiente…

E á mañanciña…

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– And the next morning … the beach is full of trash
– Y a la mañana siguiente… la playa del Orzán está llena de basura
– E á mañanciña… a praia do Orzán cheira a lixo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Seagulls eat the bread among the sand on the beach
– Las gaviotas se comen el pan que encuentran entre la arena de la playa del Orzán
– As gueivotas zampan o pan que atopan na area da praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Operators watering and cleaning off the embers of the fires
– Los operarios de limpieza riegan y apagan los rescoldos de las hogueras
– Os limpadores regan e apagan as cinzas das lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The table
– La mesa
– A mesa

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Cleaning  the last trash
– Limpiando hasta la basura más escondida
– O derradeiro lixo

….THE END…..

….FIN…..

By E.V.PitaPor E.V.Pita (2014)


El texto original y actualizado está en el siguiente link:

 

 

Videos of Pilgrimage Mass and botafumeiro at Cathedral of Santiago de Compostela / video de la misa del peregrino y botafumeiro: la paz sea con vosotros / Santiago de Compostela Año Santo 2010

9 Sep

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/botafumeiro-in-santiago-of-compostela.html?m=1

http://evpita.blogspot.com/2010/12/mistic-botafumeiro-in-compostela-2010.html

http://evpita.blogspot.com.es/2010/12/mistic-botafumeiro-misa-del-peregrino.html?m=1

http://evpita.blogspot.com.es/2011/01/podeis-iros-en-paz-la-paz-sea-con.html?m=1

 

 

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Autor: E.V.Pita (2010) / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Pope Benedict XVI will see the incense holder or Botafumeiro in action when you visit the Cathedral of Santiago de Compostela in November 2010. The six men dressed in red robes who pull the strings of botafumeiro are “tiraboleiros.”
-El Papa Benedicto XVI podrá observar el incensiario o Botafumeiro en acción cuando visite la Catedral de Santiago de Compostela en noviembre del 2010. Los seis hombres ataviados con túnicas rojas que tiran de las cuerdas del botafumeiro son los “tiraboleiros”.
-O Papa Bieito XVI poderá ver o incensario ou Botafumeiro en marcha cuando faga unha visita á Catedral de Santiago de Compostela en novembro deo 2010. Os seis homes vestidos de vermello que arrebolan das cordas do botafumeiro son alcumados os “tiraboleiros”.
-Le pape Benoît XVI voir le détenteur de l’encens ou Botafumeiro en action lorsque vous visiterez la cathédrale de Santiago de Compostelle, en Novembre 2010. Les six hommes vêtus de robes rouges qui tirent les ficelles de botafumeiro sont “tiraboleiros.”
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Bento XVI vai ver o incenso ou Botafumeiro em ação quando você visitar a Catedral de Santiago de Compostela, em Novembro de 2010. Os seis homens vestidos com roupas vermelhas que puxam as cordas do Botafumeiro são “tiraboleiros”.
-Paus Benedictus XVI ziet de wierook houder of Botafumeiro in actie tijdens uw bezoek aan de kathedraal van Santiago de Compostela in november 2010. De zes mannen gekleed in het rood gewaad, die de touwtjes in handen van de Botafumeiro zijn “tiraboleiros.”
-Papież Benedykt XVI zobaczyć posiadacz kadzidła lub Botafumeiro w akcji podczas wizyty w katedrze w Santiago de Compostela w listopadzie 2010 roku. Sześciu mężczyzn ubranych w czerwone szaty, które pociąga za sznurki z botafumeiro są “tiraboleiros”.
-El Papa Benet XVI podrà observar el incensiario o Botafumeiro en acció quan visiti la Catedral de Santiago de Compostel el novembre del 2010. Els sis homes abillats amb túniques vermelles que tiren de les cordes del botafumeiro són els “tiraboleiros”.
-Benedikto XVI intsentsu titularra edo Botafumeiro ekintza ikusiko denean Santiago de Compostela katedrala bisitatzeko aukera Azaroa 2010. arropa gorria duten zabaltzen Kateak botafumeiro de jantzitako sei gizonezko daude “tiraboleiros.”
-Påven Benedictus XVI kommer att se rökelsehållare eller Botafumeiro i aktion när du besöker katedralen i Santiago de Compostela i november 2010. De sex män klädda i rött kläder som drar i trådarna av botafumeiro är “tiraboleiros.”
-Pave Benedikt XVI vil se røgelse indehaveren eller Botafumeiro i aktion, når du besøger domkirken i Santiago de Compostela i november 2010. De seks mænd klædt i røde gevandter, der trækker i trådene for botafumeiro er “tiraboleiros.”
-Liù rén bèi chēng wèi “tiraboleiros” lā yī shéng, zou de shì shèngdìyàgē dé kong bōsī tè lā (jiā lì xīya, xībānyá) dà jiàotáng, xiānglú “Botafumeiro”. Jiàohuáng běn du shí liù shì jiàng zài 2010 nián 11 yuè fangwèn tiānzhujiào dà jiàotáng.
-yeoseos namja “tiraboleiros”neun santiago de kompo (galli sia, seupein)ui seongdang-eissneun hyanglo “Botafumeiro”leul idonghaneun basjul-eul dang-gyeohaessda. gyohwang benedigto 16 seneun hwag-in N 2010 nyeon katollig seongdang-eul

bangmunhabnida.
-Roku-nin wa” tiraboleiros wa” santiagodekonposutēra (garishia, supein) no dai seidō de no kōro” Pep go hon’nin” o idō shite rōpu o hipparu to yoba reru. Kyōkō benedikuto 16-sei wa, 2010-nen 11 tsuki ni katorikku kyōkai o hōmon suru yoteida.
-छह पुरुषों बुलाया “tiraboleiros” करने के लिए एक धूपदानी “Botafumeiro” Santiago de Compostela (Galicia, स्पेन) के गिरजाघर में ले जाने रस्सी खींच. पोप बेनेडिक्ट XVI नवम्बर 2010 में कैथोलिक कैथेड्रल का दौरा करेंगे.

Autor: E.V.Pita / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Mistic Botafumeiro in cathedral of Santiago de Compostela – Julileus Year 2010
-Botafumeiro mistico en la catedral de Santiago de Compostela- Año Santo Jacobeo 2010
-Botafumeiro mistico na catedral de Santiago de Compostela – Ano Santo Xacobeo 2010

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.
-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.
-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

River Anllons mouth Beach (Ponteceso, Spain) / Playa del Río Allóns (Ponteceso) / Praia na boca do río Anllons

23 Jul
-River Anllons (Ponteceso)
-Río Anllons (desembocadura)
-Bush
-Arbustos
-Dunes
-Dunas
-River Anllons and Atlantic Sea
-Desembocadura del Río Anllons
-O río Anllons metese no mar
-Dunes
-Dunas
-Bush
-Arbustos
-Herbas
-Bush and dunes
-Dunas y arbustos
-Dunas e herbas
-Dunes and beach
-Dunas y playa
-Dunas e praia
-Algae and Muros Estuary
-Algas
-Sand and water
-Surcos en la arena y agua
-Regos na area
-Trunk
-Tronco
-Pau
-Toy Sponge Bob
-Bob Esponja
Autor: E.V.Pita (Anllons, 2012) / Author: E.V.Pita (Anllóns, 2012)
Fotos / Pictures
-River Anllons mouth Beach (Ponteceso, Spain)
-Playa en la desembocadura del Río Allóns (Ponteceso)
-Praia na boca do río Anllóns (Ponteceso)

Pilgrims Mass and Botafumeiro working at the Cathedral of Santiago de Compostela / Botafumeiro en la misa del Peregrino en el Año Santo 2010 / Xacobeo

18 Jul

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.

 

-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.

 

-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

 

 

Autor: E.V.Pita (Compostela, 2010) / Author: E.V.Pita (Compostela, 2010)

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Video into The Cathedral of St. James of Compostela / Visita dentro de catedral de Santiago de Compostela

18 Jul

-Visita al interior de la catedral de Santiago de Compostela (desde el alter hasta el Portico de la Gloria)

-Visita pola catedral de Santiago de Compostela (dende o altar ata o Pórtico da Gloria)

-Visitting at Saint-James of Compostela Cathedral.

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/visit-at-saint-james-of-compostela.html?m=1

Santiago de Compostela by night / Compostela de noche / Compostela á noitiña

18 Jul
-Wood
 
-Bosque
-Wood
 
-Bosque
-Church
 
-Iglesia
 
-Igrexa
 
-Obradoio Square, Catholic Kings Hotel and Raxoi Palace
 
-Plaza del Obradoiro y hostal de los Reyes Católicos y Pazo de Rajoy
 
-Praza do Obradoiro, hostas dos Reis Católicos e Pazo de Raxoi
-Doors of Cathedral of St. James of Compostela
 
-Puertas de la Catedral de Santiago de Compostela
 
-Portas da Catedral de Santiago de Compostela
 
 
-Xelmirez’s Palace and towers of Cathedral
 
-Palacio de Gelmirez y torres de la catedral
 
-Pazo de Xelmirez e torres da catedral
-Xelmirez’s Palace and towers of Cathedral
 
-Palacio de Gelmirez y torres de la catedral
 
-Pazo de Xelmirez e torres da catedral
-Arcade of Villar Street
 
-Soportales de la Rúa del Villar
 
-Soportais e arcos da Rúa do Villar
 
-Arcade of Villar Street
 
-Soportales de la Rúa del Villar
 
-Soportais e arcos da Rúa do Villar
 
-Coffe shop in Villar Street
 
-Café de la Rúa del Villar
 
-Café da Rúa do Villar
-Houses of Rúa do Villar
 
-Casas de la calle del Villar
 
-Casas da rúa do Villar
 
Autor: E.V.Pita (Compostela, 2011) / Author: E.V.Pita (Compostela, 2011)
 
Pictures / Fotos
 
-Santiago de Compostela by night
 
-Compostela de noche
 
-Compostela á noitiña
 

Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Spain) / Vídeos de la noche de San Juan 2012 en A Coruña / Vídeos das queimas na noite de San Xoán 2012 no Orzán e Riazor

25 Jun
 
 
– “Falla” on the Riazor Beach
 
-Falla en la playa de Riazor
 
-Falla na praia de Riazor
 
 
 
 
-The orchest Paris de Noia in concert on the Riazor Beach in St. John’s Eve 2012 in Corunna
 
-La orquesta Paris de Noia en concierto en la playa de Riazor en la noche de San Juan 2012 en A Coruña
 
-Verbena de Paris de Noia na praia de Riazor na noite de San Xoán 2012 na Coruña 
 
 
 
-Fireworks
 
-Fuegos artificiales
 
-Foguetes
 
 
 
 
-Fire lights flying in the night
 
-Farolillos de papel volando en la noche
 
-Farois de papel voando na noite
 
 
 
-Bonfires on the Orzan Beach
 
-Hogueras en la playa del Orzán
 
-Lumeiradas na praia do Orzán
 
 
 
-A boy jumping twice a bonfire
 
-Un joven salta dos veces una hoguera
 
-Un mozo  brinca dúas veces nunha lumeirada
 
 
 
 
-Trash in Riazor and Orzan Beach the next morning
 
-Basura en las playas de Riazor y Orzán a la mañana siguiente
 
-Lixo nas praias de Riazón e mailo Orzán á seguinte mañá
 
 
 
 
 
-Dolphins in Orzan Bay
 
-Delfines en la ensenada del Orzán
 
-Golfiños no Orzán
 
 
 
 
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)
 
Video
 
-Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Corunna, Spain) 
 
– Vídeo de San Juan 2012 en A Coruña 
 
 -Videos da noite de San Xoán en Riazor e o Orzán no 2012
 
 
 
 

Galician sweets / Pastelería y dulces de Galicia / Larpeiradas galegas

2 May

EASTER EGGS IN GALICIA, SPAIN

PASCUA EN GALICIA

-Easter eggs (Corunna, Spain) / E.V.Pita (2012)

-Huevos de Pascua en A Coruña

-Ovos de Pascua

PANCAKES IN SPAIN

CREPES EN ESPAÑA

FILLOAS E FREIXONS

-Pancakes in “Reconquista 1809 Party” in Vigo (Spain) (E.V.Pita, 2012)

-Crêpes en la Fiesta de la Reconquista de Vigo

-Filloas na Festa da Reconquista

CARNIVAL IN GALICIA, SPAIN

DULCES DE CARNAVAL EN GALICIA

ENTROIDO EN GALICIA

-Galician Carnival pancakes (Corunna, 2012)

-Filloas de carnaval (A Coruña, 2012)

-Freixóns da casa para o Entroido (Coruña, 2012)

-Galician Carnival sweet “ears” (Corunna, 2012)

-Orejas de Carnaval (A Coruña, 2012)

-Orellas do Entroido

 – Galician Carnival sweet anise threads (Corunna, 2012)

-Roscas de anís de Carnaval (A Coruña, 2012)

-Roscas do Entroido

SWEETS IN  GALICIA (SPAIN)

DULCES EN GALICIA

LARPEIRADAS

-Chocolat sweets in Santiago of Compostela (E.V.Pita, 2011)

-Bombones en Santiago de Compostela

-Bombóns en Compostela

-Almond pies of Santiago de Compostela (almonds) / E.V.Pita, 2011

-Tarta de Santiago (almendras)

-Bolo de améndoas de Santiago

-Cake and pies in Pirates Fair of old town of Vigo, (E.V.Pita, 2011)

-Tartas en Feria Pirata de Vigo, 2011

– Muffins and cupcakes, the Smurfs (Don Croissant, A Coruña, Spain, E.V.Pita, 2011)

-Magdalenas, cupcakes of Comecocos y Los Pitufos

-Mantecadas, cupcakes of Coco Comegalletas e Pitufos

-Chocolate shell with white pearls (Chocolate Factory, A Coruña, Spain, 2011, E.V.Pîta)

-Conchas veneras de chocolate con perlas (Chocolate Factory)

-Vieiras de chocolate con perlas (Chocolate Factory, Coruña)

-Candies (A Coruña, Real street)

-Caramelos (A Coruña, calle Real)

 

– Cupcakes and muffins (Vigo, Marqués de Valladares st.)

-Magdalenas, estilo cupcakes (Vigo, calle Marqués de Valladares)

-Cookies / Biscuits (Vigo, Urzaiz street) 

-Galletas (Vigo, calle Urzaiz)

-Cookies / Biscuits (Vigo, Urzaiz street) 

-Galletas (Vigo, calle Urzaiz)

 

-Cookies / Biscuits (Vigo, Urzaiz street) 

 -Galletas (Vigo, calle Urzaiz)

 

-Cookies / Biscuits (Vigo, Urzaiz street) 

-Galletas (Vigo, calle Urzaiz)

Easter in Galicia (Spain), Palm Sunday / Semana Santa en A Coruña / Domingo de Ramos

3 Apr

EASTER IN SPAIN, PALM SUNDAY

SEMANA SANTA EN A CORUÑA, DOMINGO DE RAMOS

Procession of Borriquita

Procesión de La Borriquita

PALM SUNDAY

DOMINGO DE RAMOS

EASTER EGSS

HUEVOS DE PASCUA

OVOS DE PASCUA

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-Easter in Galicia (Spain)

-Semana Santa en A Coruña

-Domingo de Ramos

“Reconquista 1809 Party (Napoleonic Wars) in Vigo (Spain) 2012 / Fiesta de la Reconquista en Vigo 2012 / Festa da Reconquista 2012

2 Apr

The sculptor shows a tower of Babel made of mud

Le sculpteur montre une tour de Babel faite de boue

– El escultor muestra una torre de Babel hecha de barro

O escultor mostra unha torre de Babel feita de lama

These are the costumes of Galicia

-Ce sont les costumes de la Galice

-Estos son los trajes típicos de Galicia

-Estes son os traxes de Galicia

A warrior greets Pinocchio

Une femme guerrière salue Pinocchio

-Una guerrera saluda a Pinocho

-Unha guerreira saúda a Pinocho

-Spades

-Piques

-Espadas

A band plays Galician songs

Un groupe joue des chansons de Galice

-Un grupo musical toca canciones gallegas

-Un grupo toca cancións galegas

– Weavers

-Tisserands

-Tejedores

-Fiaieros

-Band of pipers and drummers

-Bande de joueurs de cornemuse et de tambours

-Banda de gaiteiros

-Craftsman

-Artisan

-Artesano

-Artesán

-Pancakes

-Crêpes

-Filloas

-Craftsman who makes baskets

-Artisan qui fabrique des paniers

-Cestero

-Cesteiro

-Craftsman who makes pots for water or wine

-Artisan qui fabrique des pots

-Artesano que hace potes

-Poteiro

-Gateway to the walls

-Passerelle vers les murs

-Puerta de Gamboa de las murallas

-Porta da Gamboa

Autor: E.V.Pita (Vigo, 2012) / Author: E.V.Pita (Vigo, 2012)

Fotos / Pictures

-Napoleonic Wars, “Reconquista 1809 Party” in Vigo (Spain) in 2012 

– Fiesta de la Reconquista en Vigo 2012 

– Festa da Reconquista 2012