Archive | Summer RSS feed for this section

Spain, St John’s Eve Fire / Hogueras de San Juan en A Coruña / Lumeiradas de San Xoán no Orzán

24 Jun

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solistice

Pictures by E.V.Pita (2014)

 Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Fotos por E.V.Pita (2014)

 Galicia, festa das lumeiradas de San Xoán na noite máis longa do vran na praia do Orzán

El texto original y actualizado está en el siguiente link:
http://evpita.blogspot.com/2014/06/spain-st-jonhs-eve-fire-2014-on-riazor.html

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Bonfire
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Falla
– Lumeiradas de San Xoán / Falla en Riazor

IT’S RAINING AT THE AFTERNOON

LLUVIA POR LA TARDE

CHOVE NO SERÁN

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Municipal workers spread logs and kindling
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Los operarios municipales reparten troncos y leña
– Lumeiradas de San Xoán / O Concello repartiu gravetos

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 /
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 /
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña /

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Some young people carrying firewood to the beach
– Unos jóvenes carretan leña hasta la playa
– Uns rapaces carrexan gravetos á praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– People build wooden shacks for shelter from the rain
– La gente monta chabolos de madera para resguardarse de la lluvia
– A xente improvisa galpóns de madeira para non mollarse polo orballo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– It’s raining
– Está lloviendo
– Chove

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The Tower
– La Torre
– A Torre

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Employees of a pub roast sardines on the street
– Empleados de un bar asan sardinas en la calle
– Empregados dun bar fan unha sardiñada con cachelos na rúa

AT SUNSET

AL ATARDECER

ENTRE LUSCO E FUSCO

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire 2014 ( by E.V.Pita)
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan (por E.V.Pita)
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
(por E.V.Pita)

BONFIRES AT MIDNIGHT

HOGUERAS A MEDIANOCHE

LUMEIRADAS Á NOITE

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

Launch fireworks and bonfires burning

Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla

Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Launch fireworks and bonfires burning
-Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks on Riazor Beach
– Espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Riazor
– Foguetes na praia de Riazor

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

 

– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

And the next morning …

Y a la mañana siguiente…

E á mañanciña…

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– And the next morning … the beach is full of trash
– Y a la mañana siguiente… la playa del Orzán está llena de basura
– E á mañanciña… a praia do Orzán cheira a lixo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Seagulls eat the bread among the sand on the beach
– Las gaviotas se comen el pan que encuentran entre la arena de la playa del Orzán
– As gueivotas zampan o pan que atopan na area da praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Operators watering and cleaning off the embers of the fires
– Los operarios de limpieza riegan y apagan los rescoldos de las hogueras
– Os limpadores regan e apagan as cinzas das lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The table
– La mesa
– A mesa

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Cleaning  the last trash
– Limpiando hasta la basura más escondida
– O derradeiro lixo

….THE END…..

….FIN…..

By E.V.PitaPor E.V.Pita (2014)


El texto original y actualizado está en el siguiente link:

 

 

Vuelta ciclista a España 2012 / Etapa 13 A Coruña, fotos , pictures

31 Aug
Vuelta ciclista a España 2012 / Etapa 13 A Coruña, fotos

Recital poético en el cementerio de San Amaro (A Coruña)

26 Aug
PAra ver los videos picar aqui:
 
Poems at night in San Amaro (Corunna)
 
Recital: Noche poética en el cementerio de  San Amaro (A Coruña)
 
Recital: Noite poética no cemterio de San Amaro (A Coruña)
 
New song: “San Amaro” by Xoel Lopez
 
Nueva canción: ”San Amaro” por Xoel López
 
Nova canción: “San Amaro” por Xoel López
 
 
Rosa Cedrón
 
Presenta: Paco Lodeiro
 
 
 

Poems at night in San Amaro (Corunna)

Recital: Noche poética en el cementerio de  San Amaro (A Coruña)

Recital: Noite poética no cemterio de San Amaro (A Coruña)

New song: “San Amaro” by Xoel Lopez

Nueva canción: “San Amaro” por Xoel López

Nova canción: “San Amaro” por Xoel López

 

-“Spirit of my landshire”, poem by Curros Enriquez, by Mss. Rosa Cedrón

“Aires da miña terra”, de Curros Enríquez, por Rosa Cedrón

 

-“Black shadow”, poem by Rosalía de Castro, by Xoel Lopez

 

-Versión “Negra Sombra” de Rosalía de Castro por Xoel López

-Songs by “Banda Municipal da Coruña”

-Tema introductorio de la Banda Municipal de A Coruña

-Peza para principiar pola Banda Municipal da Coruña

-Songs by “Banda Municipal da Coruña”

-Tema introductorio de la Banda Municipal de A Coruña

-Peza para principiar pola Banda Municipal da Coruña

-Aplausses

-Aplausos

-“My loving land”, by Sito Sedes (1)

-“Miña terra querida” por Sito Sedes (1)

-“My lover land”, by Sito Sedes (2)

-“Miña terra querida” por Sito Sedes (2)

-Singer

-Cantante

-Singer and aplausses

-Cantante y aplausos
 

-Poem by Iolanda Castaño

-Poema recitado por Iolanda Castaño

Videos by E.V.Pita (Corunna, 2012) / Videos por E.V.Pita (A Coruña, 2012)

Poems at night in San Amaro (Corunna) 

 Noche poética en San Amaro (A Coruña)

 
 

Vídeo de concierto banda sonora de “Tiempos revueltos” – Orquesta Sinfonica de Galicia en María Pita

25 Aug
Para ver el vídeo picar aquí:

Vídeo de concierto banda sonora de “Tiempos revueltos” – Orquesta Sinfonica de Galicia en María Pita
Duración: 4 minutos

Sunset in Miño Beach / Atardecer en Miño / Solpor na praia de Miño

21 Aug

Autor E.V.Pita / Author: E.V.Pita
-Sunset in Miño Beach
-Atardecer en Miño
-Solpor en Miño e a ponte do Pedrido

Noroeste Pop Rock Festival A Coruña 2012 (vídeos de Xoel Lopez e Iván Ferreiro)

11 Aug
Notice: two minutes are required to the videos download
 
Aviso: la descarga de los vídeos puede requerir dos minutos
 
Nota: baixar os videos pode levar un momentiño
 
 
NOROESTE POP ROCK FESTIVAL 2012 A CORUÑA
 
XOEL LOPEZ E IVÁN FERREIRO
 
-Riazor Beach
 
-Playa de Riazor
 
-Praia de Riazor
 
-Sunset on the Riazor Beach
 
-Atardecer en la playa de Riazor
 
-Solpor na praia de Riazor
 
 
 
 
 
 
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
-Iván Ferreiro in concert and audience
 
-Iván Ferreiro en concierto y el público
 
-Iván Ferreiro no concerto e o público
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
 
 
 
 
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
 
 
 
 
 
 
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Xoel López and Iván Ferreiro in concert
 
-Xoel López e Iván Ferreiro en concierto
 
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)
 
Fotos y vídeos / Fotos e videos / Pictures and videos
 
 
Noroeste Pop Rock Festival A Coruña 2012 (vídeos de Ivan Ferreiro y/e Xoel Lopez)
 
Fiestas de María Pita 2012 / Festas de María Pita 2012
 
 
 

Noroeste Pop Rock 2012 Festival (A Coruña), vídeos

10 Aug
 
 
 
Autor: E.V.P. (A Coruña, 2012)
 
Noroeste Pop Rock Festival 2012 on the Riazor Beach in Corunna (Galicia, Spain)
 
Vídeos del festival Noroeste Pop Rock 2012 en la playa de Riazor en A Coruña
 
Videos do festival Noroeste Pop Rock 2012 na praia de Riazor na Coruña

The Tall Ships Races 2012 (Corunna) / The Tall Ships Races 2012 (escala en A Coruña)

10 Aug

The Tall Ships Races 2012 (Corunna) 

 

 The Tall Ships Races 2012 (escala en A Coruña)

 

SATURDAY 11TH AUGUST

 

SÁBADO 11 AGOSTO

 

 

-La Marina docks

 

-Muelles de La Marina

 

-Peirao da Mariña

 

-Fishing boats and sailboats in Port of Corunna

 

-Barcos pesqueros y veleros en el puerto de A Coruña

 

-Barcos pesqueiros e veleiros no porto da Coruña

 

-Fishing boats and sailboats in Port of Corunna

 

-Barcos pesqueros y veleros en el puerto de A Coruña

 

-Barcos pesqueiros e veleiros no porto da Coruña

 

-Pirate flag

 

-Bandera “pirata”

 

-Bandeira “pirata”

 

-Pirate flag

 

-Bandera “pirata”

 

-Bandeira “pirata”

 

-Fishing boats and sailboats in Port of Corunna

 

-Barcos pesqueros y veleros en el puerto de A Coruña

 

-Barcos pesqueiros e veleiros no porto da Coruña

 

 

THE FLEET OF TALL SHIPS RACES 2012 ILLUMINATED AT NIGHT

 

LA FLOTA DE LA TALL SHIPS RACES 2012 ILUMINADA POR LA NOCHE

 

A FLOTA DA TALL SHIPS RACES 2012 ALUMEADA POLA NOITE

 

 

 

-Mexican ship at night

 

-Velero mexicano de noche

 

-Veleiro mexicano á noite

 

-Mexican ship at night

 

-Velero mexicano de noche

 

-Veleiro mexicano á noite

 

-Ships with lights at night

 

-Veleros con luces de noche

 

-Veleiros con luces pola noite

 

 

-Ships with lights at night

 

-Veleros con luces de noche

 

-Veleiros con luces pola noite

 

-Ships with lights at night

 

-Veleros con luces de noche

 

-Veleiros con luces pola noite

 

-Violet and blue lights in Polish and Russian ships at night

 

-Veleros polacos y rusos iluminados con luces violetas y azules de noche

 

-Veleiros polacos e mais rusos alumeados de cores violetas e azuis pola noite

 

 

-Ligths of La Marina houses at night

 

-Luces de las galerias de La Marina por la noche

 

-Luces das galerías da Mariña pola noite

 

-“Pelican of London” at night

 

-“Pelican of London” de noche

 

-“Pelican of London” por la noche

 

-“Pelican of London” at night and La Marina houses

 

-“Pelican of London” de noche y galerías de La Marina

 

-“Pelican of London” por la noche e as galerías da Mariña

 

-Violet and blue lights in Polish and Russian ships at night

 

-Veleros polacos y rusos iluminados con luces violetas y azules de noche

 

-Veleiros polacos e mais rusos alumeados de cores violetas e azuis pola noite

 

 

 

 

FRIDAY 10TH AUGUST

 

VIERNES 10 DE AGOSTO

 

VENRES 10 DE AGOSTO

 

 

-R.C. Náutico de A Coruña Docks

 

-Pantalanes del R.C. Náutico de A Coruña

 

-Peirao do R.C.Náutico da Coruña

 

-Trasatlánticos Docks

 

-Muelle de Transatlánticos

 

-Peirao de Trasatlánticos

 

-The largest ships

 

-Los mayores veleros

 

-Os veleiros máis grandes

 

-Scholar Boat Guayas (Colombia)

 

-Buque Escuela Guayas (Colombia)

 

-Barco escola Guayas

 

-The pirate

 

-El pirata

 

-O pirata

 

-Big ships

 

-Grandes barcos

 

-“Guayas” (Colombia)

 

-Lord Nelson

 

-Ships in the Port of Corunna

 

-Veleros en el puerto de A Coruña

 

-Veleros no porto da Coruña

 

-Ships

 

-Veleros

 

-Visitors in the Mexican Navy ship

 

-Visitantes en el navío de la Armada de México

 

-Visitantes no navío da Armada de México

 

The sculpture of the Mexican ship’s prow

 

– La escultura de la proa del barco mexicano

 

-A escultura da proa do barco mexicano

 

-“Cuauhteam”, Mexican ship in Corunna

 

-El “Cuauhteam”, barco mexicano

 

-O “Cuauhteam”

 

-Largest ships in Corunna docks

 

-Grandes veleros en los muelles de A Coruña

 

-Grandes veleiros nos peiraos da Coruña

 

Danish sailors are standing in formation

 

-Los marinos daneses están firmes en formación

 

-Os mariñeiros dinamarqueses están dereitos na formación

 

-Danish ship

 

-Velero danés

 

-Veleiro dinamarqués

 

-Port of Corunna

 

-Puerto de A Coruña

 

-Porto da Coruña

 

-Alexander von Humboldt II (Bremerhaven)

 

-Ships

-Barcos

 

-Sculpture of a mermaid on the prow of a ship

 

-Escultura de una sirena en la proa de un barco

 

-Escultura dunha sirea na proa dun barco

 

-Ships in the Port of Corunna

 

-Barcos en el puerto de A Coruña

 

-Barcos no porto da Coruña

 

-Masts

 

-Mástiles

 

-Mastros

 

Ropes and rigging of sailboats

 

-Cuerdas y aparejos de los veleros

 

-Cordas e aparellos dos veleiros

 

-Iskra (Poland)

 

-Iskra (Polonia)

 

-Ships

 

-Barcos

 

A witch flying on broom in the chimney of an Irish ship

 

-Una bruja vuela en escoba en la chimenea de un barco irlandés

 

-Unha meiga voa en vasoira pola cheminea dun barco irlandés

 

-Flags of Iskra

 

-Banderas del Iskra

 

-Bandeiras do Iskra

 

-Figurehead of  “Cuauhteam”

 

-Mascarón de proa de “Cuauhteam”

 

 

A sailor has a butterfly tattooed on the back

 

-Una marinera lleva tatuada una mariposa en la espalda

 

-Unha marineira leva tatuada unha bolboreta no lombo

 

-Trasatlánticos Docks

 

-Muelle de Trasatlánticos

 

-Peirao de Trasatlánticos

 

-Fryderyn Chopin (Szczecin)

 

-Visitors in  Fryderyn Chopin (Szczecin)

 

-Visitantes de Fryderyn Chopin (Szczecin)

 

-Fryderyn Chopin (Szczecin)

 

-Dar Meodziezy (Gdynian)

 

-Big ship

 

-Gran barco

 

-Russian ship

 

-Barco ruso

 

-“Europa” and figurehead

 

-Europa y mascarón de proa

 

-Europa e mascarón de proa

 

-“Europe” ship’s crew

 

-Tripulación del “Europe”

 

-Mariñeiros do “Europe”

 

Helm of the ship Europe

 

-Timón del velero Europe

 

-Timón do veleiro Europe 

 

-Ships in R.C. Naútico de A Coruña docks

 

-Barcos en los muelles del club Náutico

 

-Barcos no peirao do clube Náutico

 

 

-Pelican of London

 

 

 

-Pelican of London

 

-Pelican of London

 

-Bel 763 / Ocean

 

-A sailor climbs the mast of a sailboat moored in the port of A Coruña

 

Un marinero se sube al mástil de un velero atracado en el puerto de A Coruña

 

-Un mariñeiro sube polo mastro dun veleiro amarrado no porto da Coruña

 

-Parrot

 

-Loro

 

The sailors clothes are lying on the clothesline

 

-Ropa de los marineros tendida en los tendales

 

-Ropa dos mariñeiros tendida nos tendais

 

 

 

 

THURSDAY 9TH AUGUST

 

JUEVES 9 DE AGOSTO

 

XOVES 9 DE AGOSTO

 

-Boats of The Tall Ship Race 2012 are moored at the docks of Marina and R.C Naútico, in Corunna (Galicia, Spain)

 

– Veleros de la Tall Ship Race 2012 amarrados en los muelles de La Marina y el R.C. Náutico, en A Coruña

 

-Barcos amarrados nos peiraos da Mariña e o R.C. Náutico, na Coruña

 

-Boats of The Tall Ship Race 2012 are moored at the docks of Marina and R.C Naútico, in Corunna (Galicia, Spain)

 

– Veleros de la Tall Ship Race 2012 amarrados en los muelles de La Marina y el R.C. Náutico, en A Coruña

 

-Barcos amarrados nos peiraos da Mariña e o R.C. Náutico, na Coruña

 

-A sailor is riding the mast of the sailboat

 

-Una marinera está subida al palo mayor del velero

 

-Unha mariñeira está subida ao mastro do veleiro

 

-Sunset in the docks of R.C. Náutico of Corunna

 

-Atardecer en los muelles del R.C. Náutico de A Coruña

 

-Solpor nos peiraos do R.C.Náutico da Coruña

 

The masts of the sailboats are reflected in the sea

 

-Los mástiles de los veleros se reflejan en el mar

 

-Os mastros dos veleiros reflictense nas ondas do mar

 

 

Fishermen look at the three-masted ship

 

-Los pescadores miran un barco con tres mástiles

 

-Os pescadores ollan pra un barco de tres mastros

 

-Fishsermen and boat

 

-Pescadores y velero

 

-Pescadores e veleiro

 

-Two boats at night in the entrance of the sport docks of Corunna

 

-Dos barcos navegan por la noche por la entrada de los muelles deportivos de A Coruña

 

-Dous barcos navegan pola noite pola entrada dos peiraos deportivos da Coruña

 

 

-La Marina Docks at night

 

-Los muelles de Dársena de La Marina por la noche

 

-Os peiraos da Dársena da Marina entre lusco e fusco

 

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

-The Tall Ships Race 2012 (Corunna) 

 

 -The Tall Ships Race 2012 (escala en A Coruña)

 

 

 

 

MClan in concert in Corunna 2012 / MClan en concierto en Fiestas de María Pita 2012 en A Coruña / MClan en María Pita nas festas do 2012

8 Aug
Notice: two minutes is required to download the videos
 
Aviso: la descarga de los videos requiere 2 minutos
 
Nota: compre esperar dous minutos a que baixen os videos
 
 
-First Theme MClan in Corunna 2012 (I)
 
-Presentación y primer tema de MClan en A Coruña en 2012 (I)
 
-Presentación e primeiro tema de MClan na Coruña no 2012 (I)
 
 
 
-First Theme MClan in Corunna 2012 (II)
 
-Presentación y primer tema de MClan en A Coruña en 2012 (II)
 
-Presentación e primeiro tema de MClan na Coruña no 2012 (II)
 
 
 
-Second Theme of MClan in concert in Corunna 2012
 
-Segunda canción de MClan en concierto en A Coruña 2012
 
-Segundo tema de MClan na praza de María Pita na Coruña no 2012
 
 
 
-MClan in concert in Corunna 2012
 
-MClan en Concierto en A Coruña en 2012
 
 

 

-Success song of MClan
 
-Canción de éxito de MClan

Comic Festival of Corunna 2012 / Festival de cómic Viñetas desde el Atlántico 2012 en A Coruña / Viñetas dende o Atlántico 2012 na Coruña

8 Aug

Web oficial de Viñetas desde o Atlántico (edición XV) :

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/

 

Fechas: del 6 al 12 de agosto del 2012, en A Coruña.

 

Miguelanxo Prado: “Tener a Quitely, contando sus historias con Grant, después de Guera es el mejor broche final”

 

-Miguelanxo Prado (right)

-Miguelanxo Prado, a la derecha

-Miguelanxo Prado, á dereita

 

Miguelanxo Prado cerró las intervenciones de las conferencias de Viñetas desde o Atlántico en la sala de actos del Kiosko Alfonso en A Coruña.

Prado dijo que en esta edicción, trajeron a seis autores y que “hubo seis formas de ver comic”. Le pareció emocionante “descubrir esas facetas y compartirlo con asistentes”.

“Fue una gozada ver explicaciones de Homs, Domingo, Rubén, Seguí y otros”, añadió. Recordó que Jose Domingo contó en su charla que, de pequeño, iba con su padre a ver Viñetas y “acaba de tener el premio del salón de comic de Barcelona”.

Y a Guera lo definió como “un volcán que da grandes páginas”.

 

Miguelanxo sigue pensando que el comic es “el lenguaje más potente” y se sintió orgulloso de haber podido cerrar con Frank, contando sus historias con el guionista Grant, “lo que fue un broche de oro tras hacerlo después de Guera”.

 

 

 

Frank Quitely: “Soy un dibujante compulsivo, dibujo garabatos en el bus”

 

-Frank Quitely (second at left) hears the explanation of his traslator

 

-Frank Quitely (segundo por la izquierda) oye la explicación de su traductor

 

-Frank Quitely (segundo pola esquerda) escoita a explicación do seu tradutor

 

 

Lleno total en la sala de Kiosko Alfonso.

El escoces Frank Quitely trabajó en XMen, Batman, Superman  o Tierra 2.  O sea, es un autor de superhéroes aunque en su infancia apenas leyó comics de este tipo.

Su nombre artístico es un juego de palabras que inventó en sus comienzos underground.

 

Entre sus últimos logros, figura haber dibujado una historia de Superman que ha devuelto al personaje a la actualidad. El guionista Grant le dijo que podían entrar en una serie de 12 números fiel a la esencia de Superman: paternal y mítica. Resumen de su visión en una única historia contada en All Star.

El enfoque es diferente a Batman o WeFree. “En Superman hay pocas palabras pero contamos una gran historia”, dijo Quitely.

 

 

Los orígenes de Quitely en el comic underground británico

Cuando empezó en una revista de humor, se puso un seudónimo: Quitely.

Cuando se autopublicaba, envió dossiers a editoriales que figuraban en el listín y uno le encargó un trabajo en cuartrees (o algo así).

“Ni siquiera tenía formación en cómics pero si interés en narrativa”, relató él mismo en la charla.

El director americano le obligaba a presentar un esquema narrativo claro antes de dibujar.

“Le interesaron mi dibujo  para la serie de Camandi y Billy Bason y me pedían un dibujo naif”, relata.

 

Sobre su etapa con el guionista Morrison, dice que “me deja algo de libertad”. Pero en el proyecto de Multiverso, “me envía listines telefónicos con páginas llenas de detalles”.

 

Preguntado sobre los grandes guionistas, da una respuesta evasiva.

 

Luego habló sobre la etapa de juez Dreed: nunca leyó la revista 2000 AD y tampoco hizo la tira de Dreed.

Su proceso: “Alan Grant me dejo espacio. Yo en mi primer borrador , si lo hago yo, no necesito descripciones pero para una historia  completa necesito cinco borradores”, dijo.

Ahora trabaja con un guión de Morrison.

“Prefiero trabajar con un guión completo, otras veces me debo adaptar”, dijo.

 

Sobre su trabajo en X-Men: “el director Quesada nos dejo libertad, Grant quería nuevos uniformes. Sabíamos que los lectores se iban a quejar del cambio radical  como así fue pero con los años se vio que la serie era exitosa”.

 

No tiene deseo de trabajar con un personaje, “yo era feliz cobrando por dibujar. Empece underground, pasé por Vértigo y ahora dibujo a superhéroes. Grant me da una lista de trabajos en los que me interesaría trabajar y yo me subo al carro, es mi única decisión”.

 

En su juventud, leía poco de cómics hasta que descubrió revistas europeas como Cimoc. Ese era su conocimiento cuando empezó en el mundo undeground pero sus amigos le introdujeron en las historias de Alan Moore y otros.

Le preguntan si recibe instrucciones sobre el color. Dice que a él sí le gusta dar instrucciones.

 

Sobre su técnica de óptica fotográfica, dice que las hojas tiradas en las persecuciones de XMen no tienen nada que ver con su interés por la fotografía, del que tuvo conocimiento como estudiante de arte.

 

En Superman y Batman lo dejó a lápiz pero no se entinta a si mismo, le gusta descubrir nuevos métodos de trabajo.

Se define como un dibujante lento y, por ello, debe maximizar todo el trabajo en ordenador.

 

Uno de sus días de trabajo: llega a las 9 a su estudio e intenta salir a las 18.00 pero en el ultimo año sale a las 20.00 a pesar de que solo hace dos páginas a la semana. Su mujer dice que es porque pierde tiempo comiendo, lo que él niega. Añade que con algunas series se olvida de comer.

 

Cuenta que Grant y él acabaron en XMen y Grant tenía proyectos con derechos de propiedad intelectual y le ofreció un cómic de tres animales con armaduras y necesitaron varias horas de conversación para tomarmelo en serio. “Lo sentí (a Grant) vigilando sobre la nuca, fue un reto difícil”, dijo.

 

En otro proyecto, dibujó bocetos en márgenes de hojas y los ordenaba luego para que haya un proceso de lectura visual. Grant le explicaba las técnicas narrativas y “yo volvía a mis borradores. Tenemos un acercamiento al comic original y nunca visto”.

Portela dice que Grant y Quitely no tenian precisamente un modo de trabajar al estilo del método Marvel.

 

Sobre proceso con Grant, tienen reunión de trabajo, y le enseña bocetos a lápiz. Con cada guionista, su misión es vender su historia visualmente. Grant tomó su idea, pero no es un diálogo bidireccional porque “él me sugiere cosas pero yo nunca le he pedido dibujar nada”.

 

Portela le pregunta si tiene mas empatia por personajes de Marvel o DC. Contesta que le gustan Hulk, Patrulla X, Spiderman o Darevill.

 

Participó en una trilogía europea que iba a dibujar Moebius pero el genio francés no pudo participar. “Me dejaron colorear todo”, dijo orgulloso. En ese proyecto estaba Miguelanxo Prado.

 

Cuando termine Pax Americana, hará un trabajo independiente. Cuando tenga tiempo a dibujar sus historias, las publicara una editorial independiente.

 

Historias que le apetezca trabajar: “cualquier guionista seria mejor que yo mismo”.

 

Comparación entre guionistas Morrinson y Grant: “A veces  yo tambien pienso ¡pero este tío que me está contando aquí (risas)¡ pero no se lo digáis a Grant, ja, ja”.

 

Le han parodiado una portada y se lo tomó bien.

 

Cómics que esta leyendo: ” la editorial me manda muchos pero estoy muy atareado. Ahora leo tres”.

 

Convención de Morrinson:  se celebra en septiembre y se inspiró en una web de debates y otro de bandas que imitan a otros. Solo podrán ir mil personas e irán todas a un hotel de Las Vegas. “Morrinson se está volviendo un Dios, ja, ja”, dice.

 

XMen: nadie tenía intención de que yo dibujase 50 números con Morrinson. Habría otros dibujantes ayudando. Yo debía hacer los tres primeros. Esta serie no gusto a todos pese a que XMen siempre tuvo distintos dibujantes.

 

Portela comenta que esa misma mañana un niño le pidio a Quetely que dibujase un Batman en el iPad y resulta que los dos autores últimos que ha leído trabajan con ordenador.

El autor dice que usa el ordenador para páginas interiores y antes usaba lápiz azul pero a veces se perdíua parte de su trabajo al borrar para pasarlo a gris, así que ahora hace los borradores en ordenador con líneas azules, las imprime y las repasa. Si pierde algo, lo vuelve a imprimir.

 

Cuando va en bus hace garabatos y en casa sigue con su cuaderno sin desconectar. “Sí, soy un dibujante compulsivo”.

 

Conferencia recogida en directo por E.V.Pita (A Coruña, 2012)

 

R.M.Guera: “Una india me dijo que Scalped le recordaba su juventud”

 

 

-R.M.Guera (centre)

-Guera, en el centro

-Guera, o do centro

 

R.M.Guera, el autor de “Scalped” (una historia policiaca en las reservas indias) explicó su trabajo que definió como “seis años de fiesta” (porque le dio oportunidad de buscar nuevos enfoques en el dibujo, etc..).

Según Carlos Portela, hubo un cambio en los primeros álbumes de la serie, que parecían más convencionales, hasta que la historia arrancó.

En “Scalped” hubo dos escenas problemáticas “y se cambiaron con total confianza con el guionista Jason, del que admiro su trabajo y soy amigo”.

Lo problemático de Scalped fue el estilo dominante europeo que chocaba con el americano, que consiste en hacer 22 páginas al mes.

También relató sus primeros tiempos en Serbia donde vivir del comic era difícil. Luego le llamaron de Francia y le dijeron: “Nos gusta tu trabajo”.

Dice que la editorial americana Vértigo recibe 5 guiones a la semana y que hacen esfuerzos para mejorar la calidad. “Por eso, a veces los entregaba con retraso”, dice, porque al ser europeo le supera el ritmo americano.

 

Dice que al segundo álbum de Piratas esta parado desde hace seis años pero que le faltan 8 páginas para terminar y que está todo parado.

 

Luego habló de Scalped y la vida en las reservas indias, “pueblo que se siente abandonado por el resto del país, ha perdido parte de su dignidad y espíritu”.  Una India le escribió y dijo que esas páginas hablaban de su juventud y no son un cliché. En las reservas hay inseguridad y abusos a una de cada cuatro mujeres por falta de control policial, ya que los policías están a 100 km.

Y añadió: ” No habrá Scalped 2“.

 

Sobre las diferencias de mercado, dice que “en Francia te dejan tiempo para tus páginas pero en Estados Unidos hay mas presión para hacer 22 páginas al mes porque los lectores son fieles y cuentan con ello cada mes”.

Añadió que el sentido común es la clave del comic. “Hay que estudiar si la historia se entiende”, dijo.

 

Elogió “Trazo de Tiza” de Miguelanxo Prado que “al igual que los álbumes de Bulberry tienen algo especial, que parece que los personajes se mueven en las páginas”.

 

 

Rubén Pellejero: “Para documentarme, voy a los consulados”

 

 

 

 

 Charla de Rubén Pellejero en Viñetas desde o Atlántico 2012 en A Coruña

 

Biografía de Rubén Pellejero en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Pellejero

 

“Voy a los consulados a documentarme sobre un país”

 

En la charla, Pellejero expuso unas diapositivas de su obra del Far West. Las imágenes destacaban por sus tonos marrones y amarillos y los encuadres de los vaqueros al galope rifle en mano por los peñascos. Hay una imagen de una persona que vaga por una ciudad del Oeste, posiblemente San Francisco, con anuncios en las paredes que reflejan una gran documentación.

El autor explicó que es una “rata de biblioteca” y que se compra todos los libros sobre un tema sobre el que va a dibujar. Pero incluso más, porque si es necesario va  a los consulados a hablar con el cónsul sobre determinado país para preguntarle sobre diversa información para documentar lo más fielmente posible el comic.

Sobre los guionistas, ha dicho que tuvo suerte con ellos y que todo le ha venido rodado en ese aspecto.

En su último trabajo, Pellejero dijo que había probado a colorear con programa digital pero admitió que ese es su límite ya que no se imagina hacer el tintado también en un ordenador.

 

En la charla, en la que estaban presentes Portela y Miguel Anxo Prado, surgieron varias polémicas como el hecho de que algunos autores tengan que publicar primero en Alemania para entrar en el mercado español. “Es como si el escritor Manolo Rivas primero publica en Alemania y luego lo traducen al gallego”, dijo uno de los conferenciantes.

 

Miguel Anxo Prado también reconoció que la organización Viñetas desde o Atlántico ha incumplido una de sus reglas que era que ningún autor repitiese porque “Pellejero ha hecho muchas cosas en los últimos diez años y merece la pena volver a tenerlo aquí”.

 

En la exposición, Pellejero muestra trabajos como “En carne viva”.

 

 

Por otra parte, el jueves 9, Kiko da Silva presentó su taller-escuela de cómic, en el que ya ha conseguido completar el 85% de las plazas.

 

 

 

 

KIOSKO ALFONSO

 

-Blacksad in entrance to exhibition in Kiosko Alfonso

 

-Personaje de Blacksad en la entrada a la exposición del Kiosko Alfonso

 

-Personaxe de Blacksad na entrada á mostra do Quiosco Afonso

 

-First room

 

-Sala de la primera planta

 

-Sá da primeira planta

 

-First and Second floor exhibiton

 

-Salas de la primera y segunda planta

 

-Sás da primera e segunda pranta

 

-Large decoration

 

-Gran decoración

 

 

COMIC FESTIVAL

 

PALEXCO

 

-Comic Festival Corunna 2012  / Entrance to Palexco exhibition

 

-Festival de Comic de A Coruña 2012 / Exhibición en el Palexco

 

-Festival da Banda Deseñada da Coruña 2012 /  Mostra no Palexco

 

-Street girl up the stairs

 

-Chica de la calle arriba de la escaleras

 

-Rapaza enriba dos chanzos

 

-Batman history exhibition

 

-Muestra sobre la historia del personaje de Batman (Batmovil, historietas…)

 

-Mostra sobre a historia da personaxe de Batman

 

-Exit

 

-Salida

 

-Saída

 

 

Autor: E.V.P. ( Corunna, 2012) / Author: E.V.P. (Corunna, 2012)

 

Fotos / pictures

 

Viñetas desde o Atlántico 2012 comicbook exhibitions

 

Exposiciones en Kiosko Alfonso y Palexco de Viñetas desde o Atlántico 2012

 

Exposicións no Quiosco Afonso e mailo Palexco de Viñetas desde o Atlántico 2012

 

 

 

 

RÚA DA BD NA CORUÑA 2012

 

CALLE DEL CÓMIC EN A CORUÑA 2012

 

COMIBOOKS STREET IN CORUNNA

 

 

 

-Casetas de la Rúa do Comic

 

-Otakus

 

-Superlópez y Kiosko Alfonso

 

-El Jocker y Kiosko Alfonso

 

-Black Sad y Kiosko Alfonso

 

-Héroes del cómic en Kiosko Alfonso

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author:E.V.Pita (Corunna, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

Viñetas del Atlántico 2012

 

 

 

 

la organización ha presentado el cartel de la edición y la lista de invitados.

 

 

Asistirán del escocés Frank Quitely, uno de los más reputados dibujantes de la industria norteamericana, responsable de títulos tan destacados como “We3”, “All Star Superman” o “Flex Mentallo”.

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?nivel=4&idnivel=1098&s=13&cat=s

 

 

También dará una charla R.M. Guéra, historietista serbio afincado en Barcelona que ha puesto su talento al servicio de la colección “Scalped”, aclamada mezcla de género negro, thriller y western.

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?nivel=4&idnivel=1099&s=13&cat=s

 

Como representantes de la historieta nacional destacarán nombres tan ilustres como el de Rubén Pellejero, veterano autor catalán responsable de títulos tan destacados como “Las aventuras de Dieter Lumpen”, “El vals del gulag” o el más reciente “Un verano insolente”;

 

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?nivel=4&idnivel=1102&s=13&cat=s

 

También charlará Bartolomé Seguí, dibujante mallorquín que en los últimos años ha firmado títulos merecedores de prestigiosos galardones, como “Las serpientes ciegas” o “Historias del barrio”.

 

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?idart=1103&s=13&cat=s

 

 

Junto a estos autores consagrados, no podían faltar nuevos talentos del cómic nacional, comenzando por José Domingo, quien tras destacar por sus aportaciones al colectivo Polaqia y dibujar “Cuimhne”, ha creado la sorprendente “Aventuras de un oficinista japonés” logró alzarse con el Premio a la Mejor Obra en el pasado Saló Internacional del Cómic de Barcelona.

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?idart=1101&s=13&cat=s

 

 

 

Completa la lista Homs, dibujante natural de Barcelona que ha logrado asentarse en el mercado francés gracias a su trabajo en el proyecto colectivo “La anciana que nunca jugó al tenis…”, en la serie “El ángelus”, o en la inminente adaptación al cómic de la exitosa trilogía literaria “Millenium”.

 

 

http://www.vinetasdesdeoatlantico.com/index.php?idart=1100&s=13&cat=s

 

 

 

 

Edición XIV, año 2011

 

 

Fotos de la exposición en el Kiosko Alfonso 2011

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2011/09/fotos-de-exposicion-kiosko-alfonso.html?m=1

 

 

Noticias de la edición XIV

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2012/06/salon-de-comic-internacional-de-coruna.html?m=1

 

 

Edición XIII, año 2010

 

Noticias de la edición XIII

 

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2010/08/feria-de-comic-vinetas-desde-o.html?m=1

 

Conferencia de Camile Jourdy sobre Rosalie Blum

 

Camile Jourdy habla de sus personajes de Rosalie B…

 

Conferencia de Pacheco sobre Marvel

 

Carlos Pacheco y el universo Marvel / Carlos Pache…

 

 

Coloquio de Emile Bravo sobre Uderzo y Asterix

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2010/08/emile-bravo-uderzo-ha-destrozado.html?m=1

 

 

Debate de Miguelanxo Prado y Emile Bravo

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2010/08/miguelanxo-prado-y-emile-bravo-debaten.html?m=1

 

 

Nuevos proyectos de Raule y Roger

http://evpitacomic.blogspot.com.es/2010/08/nuevos-proyectos-de-raule-y-roger.html?m=1