Archive | Santiago de Compostela RSS feed for this section

Botafumeiro de Santiago

20 Apr

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Ten men move the “Botafumeiro”

Diez hombres lanzan el “Botafumeiro”

Dez homes moven o “Botafumeiro”

Spain, testing the Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago 

by E.V.Pita (2015)
In the liturgy of the Cathedral of Santiago de Compostela is the religious tradition that scatter the incense on the pilgrims attending mass. The Botafumeiro (a large censer) oscillates at high speed toward the ceiling with great awe of the parishioners.
In these pictures and video, the operators review the incense burner without incense.

Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago en pruebas

por E.V.Pita (2015)
En la liturgia de la Catedral de Santiago de Compostela es tradición que los religiosos esparzan el incienso sobre los peregrinos que asisten a la misa. El Botafumeiro (un gran incensario) oscila con gran velocidad hacia el techo con gran asombro de los feligreses.
En estas fotos y vídeo, los operarios revisan el funcionamiento del incensario pero sin incienso.
Na liturxia da Catedral de Santiago de Compostela é tradición que os relixiosos esparzan o incienso sobre os peregrinos que asisten á misa. O Botafumeiro (un gran incensario) oscila con grande velocidade cara o teito con grande abraio dos fregreses. 
Nestas fotos e vídeo, os operarios revisan o funcionamiento do incensario pero sen levar incienso.
Video of “Botafumeiro”
Vídeo del “Botafumeiro”
Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
A group of men grab ropes of Botafumeiro to balance the large incense burner

Un grupo de hombres agarra las cuerdas del Botafumeiro para balancear el gran incensario

Un grupo de xente colle as cordas do Botafumeiro para movelo cara o teito

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The large censer goes to the ceiling

El gran incensario “vuela” hacia el techo

O Botafumeiro “voa” cara o teito

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The Botafumeiro pass closer to the floor

El Botafumeiro pasa casi a ras de suelo

O Botafumeiro pasa preto do chan

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Speed / Rápido
Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
The Botafumeiro “goes”…

El Botafumeiro “va”…

O Botafumeiro “vai”…

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
… and come back

….y vuelve

… e volve

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Stopping the Botafumeiro

Parando el Botafumeiro

Freando o Botafumeiro

Spain, Botafumeiro (large censer) of Cathedral of Santiago  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-botafumeiro-large-censer-of.html Botafumeiro (incensario) de Catedral de Santiago por E.V.Pita (2015)
Operators review the incense burner parts

Los operarios revisan el interior del quemador de incienso

Os operarios revisan o interior do queimador de incenso

By E.V.Pita (2015)

Videos of Pilgrimage Mass and botafumeiro at Cathedral of Santiago de Compostela / video de la misa del peregrino y botafumeiro: la paz sea con vosotros / Santiago de Compostela Año Santo 2010

9 Sep

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/botafumeiro-in-santiago-of-compostela.html?m=1

http://evpita.blogspot.com/2010/12/mistic-botafumeiro-in-compostela-2010.html

http://evpita.blogspot.com.es/2010/12/mistic-botafumeiro-misa-del-peregrino.html?m=1

http://evpita.blogspot.com.es/2011/01/podeis-iros-en-paz-la-paz-sea-con.html?m=1

 

 

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Autor: E.V.Pita (2010) / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Pope Benedict XVI will see the incense holder or Botafumeiro in action when you visit the Cathedral of Santiago de Compostela in November 2010. The six men dressed in red robes who pull the strings of botafumeiro are “tiraboleiros.”
-El Papa Benedicto XVI podrá observar el incensiario o Botafumeiro en acción cuando visite la Catedral de Santiago de Compostela en noviembre del 2010. Los seis hombres ataviados con túnicas rojas que tiran de las cuerdas del botafumeiro son los “tiraboleiros”.
-O Papa Bieito XVI poderá ver o incensario ou Botafumeiro en marcha cuando faga unha visita á Catedral de Santiago de Compostela en novembro deo 2010. Os seis homes vestidos de vermello que arrebolan das cordas do botafumeiro son alcumados os “tiraboleiros”.
-Le pape Benoît XVI voir le détenteur de l’encens ou Botafumeiro en action lorsque vous visiterez la cathédrale de Santiago de Compostelle, en Novembre 2010. Les six hommes vêtus de robes rouges qui tirent les ficelles de botafumeiro sont “tiraboleiros.”
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Benedetto XVI vedrà il possessore di incenso o Botafumeiro in azione quando si visita la Cattedrale di Santiago de Compostela nel novembre 2010. I sei uomini vestiti di rosso che tirano i fili di Botafumeiro sono “tiraboleiros”.
-Papa Bento XVI vai ver o incenso ou Botafumeiro em ação quando você visitar a Catedral de Santiago de Compostela, em Novembro de 2010. Os seis homens vestidos com roupas vermelhas que puxam as cordas do Botafumeiro são “tiraboleiros”.
-Paus Benedictus XVI ziet de wierook houder of Botafumeiro in actie tijdens uw bezoek aan de kathedraal van Santiago de Compostela in november 2010. De zes mannen gekleed in het rood gewaad, die de touwtjes in handen van de Botafumeiro zijn “tiraboleiros.”
-Papież Benedykt XVI zobaczyć posiadacz kadzidła lub Botafumeiro w akcji podczas wizyty w katedrze w Santiago de Compostela w listopadzie 2010 roku. Sześciu mężczyzn ubranych w czerwone szaty, które pociąga za sznurki z botafumeiro są “tiraboleiros”.
-El Papa Benet XVI podrà observar el incensiario o Botafumeiro en acció quan visiti la Catedral de Santiago de Compostel el novembre del 2010. Els sis homes abillats amb túniques vermelles que tiren de les cordes del botafumeiro són els “tiraboleiros”.
-Benedikto XVI intsentsu titularra edo Botafumeiro ekintza ikusiko denean Santiago de Compostela katedrala bisitatzeko aukera Azaroa 2010. arropa gorria duten zabaltzen Kateak botafumeiro de jantzitako sei gizonezko daude “tiraboleiros.”
-Påven Benedictus XVI kommer att se rökelsehållare eller Botafumeiro i aktion när du besöker katedralen i Santiago de Compostela i november 2010. De sex män klädda i rött kläder som drar i trådarna av botafumeiro är “tiraboleiros.”
-Pave Benedikt XVI vil se røgelse indehaveren eller Botafumeiro i aktion, når du besøger domkirken i Santiago de Compostela i november 2010. De seks mænd klædt i røde gevandter, der trækker i trådene for botafumeiro er “tiraboleiros.”
-Liù rén bèi chēng wèi “tiraboleiros” lā yī shéng, zou de shì shèngdìyàgē dé kong bōsī tè lā (jiā lì xīya, xībānyá) dà jiàotáng, xiānglú “Botafumeiro”. Jiàohuáng běn du shí liù shì jiàng zài 2010 nián 11 yuè fangwèn tiānzhujiào dà jiàotáng.
-yeoseos namja “tiraboleiros”neun santiago de kompo (galli sia, seupein)ui seongdang-eissneun hyanglo “Botafumeiro”leul idonghaneun basjul-eul dang-gyeohaessda. gyohwang benedigto 16 seneun hwag-in N 2010 nyeon katollig seongdang-eul

bangmunhabnida.
-Roku-nin wa” tiraboleiros wa” santiagodekonposutēra (garishia, supein) no dai seidō de no kōro” Pep go hon’nin” o idō shite rōpu o hipparu to yoba reru. Kyōkō benedikuto 16-sei wa, 2010-nen 11 tsuki ni katorikku kyōkai o hōmon suru yoteida.
-छह पुरुषों बुलाया “tiraboleiros” करने के लिए एक धूपदानी “Botafumeiro” Santiago de Compostela (Galicia, स्पेन) के गिरजाघर में ले जाने रस्सी खींच. पोप बेनेडिक्ट XVI नवम्बर 2010 में कैथोलिक कैथेड्रल का दौरा करेंगे.

Autor: E.V.Pita / Inauthor: E.V.Pita (2010)
-Mistic Botafumeiro in cathedral of Santiago de Compostela – Julileus Year 2010
-Botafumeiro mistico en la catedral de Santiago de Compostela- Año Santo Jacobeo 2010
-Botafumeiro mistico na catedral de Santiago de Compostela – Ano Santo Xacobeo 2010

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.
-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.
-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

“Gallaecia Petrea”archaeological and art stone exhibition in City of Cultura of Galicia (Spain) / Exposición “Gallaecia Pétrea” en la Ciudad de la Cultura / Mostra “Gallaecia Pétrea” na Cidade da Cultura do monte Gaiás

22 Aug
EXHIBITION “GALLAECIA PETREA” (STONY GALLAECIA) AT CITY OF CULTURE OF GALICIA
MOUNT GAIAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA, SPAIN) SUMMER 2012)
Pictures and unofficial guide by E.V.Pita
EXPOSITION “GALLAECIA PÉTRE DANS LA VILLE DE LA CULTURE DE LA GALICE(MONT GAIAS, SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, ÉTÉ 2012)
Photos et officieux guide de E.V.Pita
EXPOSICIÓN  “GALLAECIA PÉTREA” EN LA CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA
(MONTE GAIÁS, SANTIAGO DE COMPOSTELA, VERANO 2012)
Fotos y guía no oficial por E.V.Pita
MOSTRA “GALLAECIA PÉTREA” NA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA NO MONTE GAIÁS
(SANTIAGO DE COMPOSTELA, VRAN DO 2012)
Fotos e guía non oficial por E.V.Pita
PALEOLITHIC, CALCOLITHIC AND NEOLITHIC AGE: TOOLS STONE IN NORTHWEST COAST OF ATLANTIQUE
ÀGE PRÉHISTORIQUE: PIERRE OUTILS DANS LA CÔTE DU NORD-OUEST DE L’ATLANTIQUE
PALEOLÍTICO, CALCOLÍTICO Y NEOLÍTICO: HERRAMIENTAS DE PIEDRA EN EL NOROESTE DE ESPAÑA
PALEOLÍTICO, CALCOLÍTICO E MAIS NEOLÍTICO: FERRAMENTAS DE PEDRA NO NOROESTE ATLÁNTICO
Stone arrowheads, spears and polished axes
Pointes de flèches en pierre, des lances et des haches polies
-Puntas de flecha de piedra, lanzas y hachas pulidas
-Puntas de frecha de pedra, lanzas e machados pulidos
Stone tools were buried in dolmens of several places: Cospeito, Marín and Dombate
Des outils en pierre ont été enterrés dans les dolmens de plusieurs endroits: Cospeito, Marín et Dombate
-Herramientas de piedra que estaban enterradas en dólmenes de varios lugares: Cospeito, Marín y Dombate
-Ferramentas de pedra agochadas en mámoas de Cospeito, Marín e mais Dombate
Different types of stone axes
Différents types de haches de pierre
-Puntas de hacha
-Pontas de machado
Types of stone arrowheads
Types de pointes de flèches en pierre
-Tipos de puntas de flechas de piedra
-Pontas de frechas de pedra
Necklaces found in a dolmen in Pena Mosquera (Portugal)
Colliers trouvé dans un dolmen à Pena Mosquera (Portugal)
-Collares hallados en un dolmen en Pena Mosquera (Portugal)
-Colares hachados nunha mámoa en Pena Mosquera (Portugal)
Necklace was found in a dolmen in Pena Mosquera (Portugal)
Collier trouvé dans un dolmen à Pena Mosquera (Portugal)
-Collar hallado en un dolmen en Pena Mosquera (Portugal)
-Colares hachados nunha mámoa en Pena Mosquera (Portugal)
Basins which formed part of a necklace
Bassins qui faisaient partie d’un collier
-Cuencas que formaron parte de un collar
-Arandelas de pedra dun colar
Stone tools
Les outils de pierre
-Herramientas de piedra
-Ferramentas de pedra
Stone tools with sharp edges
Des outils en pierre avec des arêtes vives
-Herramientas de piedra con bordes afilados
-Ferramentas de pedra cos bordos afiados
Stone plate with drawings of animals that were made at the end of the glacial period
-Plaque de pierre avec des dessins d’animaux qui ont été faites à la fin de la période glaciaire
-Placa de piedra con dibujos de animales que fueron hechos en el final del periodo glacial
-Lousa con debuxos de animais que foron feitos no final do periodo glacial
Stone tools
Les outils de pierre
-Herramientas de piedra
-Ferramentas de pedra
Stone tools with sharp edges
Des outils en pierre avec des arêtes vives
-Herramientas de piedra con aristas cortantes
-Ferramentas de pedra con bordos afiados
NEOLITHIC: DOLMEN AND MENHIR ATLANTIC CULTURE (GALICIAN AND NORTH OF PORTUGAL)
NÉOLITHIQUE: CULTURE ATLANTIQUE DES MENHIRS ET DES DOLMENS DE LA GALICE ET LE NORD DU PORTUGAL
NEOLÍTICO: CULTURA DE LOS DÓLMENES Y MENHIRES DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
NEOLÍTICO: A CULTURA DOS DOLMENS, MAMOAS E PEDRAS FITAS DE GALICIA E MAILO NORTE DE PORTUGAL
Stone tools and highly advanced pieces
Les outils de pierre et des morceaux très avancées
-Herramientas de piedra y piezas muy avanzadas
-Ferramentas de pedra e pezas moi avanzadas
Stone tools and highly advanced pieces
Les outils de pierre et des morceaux très avancées
-Herramientas de piedra y piezas muy avanzadas
-Ferramentas de pedra e pezas moi avanzadas
Circular piece of stone very advanced
-Pièce circulaire en pierre très avancé
-Pieza circular de piedra muy avanzada
-Peza circular de pedra moi avanzada
Stone rings
Anneaux en pierre
-Roscas de piedra
-Aros de pedra
Round stones for grinding grain
Pierres rondes pour moudre le grain
-Piedras redondas para moler grano
-Croios redondos para moelo gran
Decorative patterns on the wall of a dolmen
Motifs décoratifs sur le mur d’un dolmen
-Dibujos decorativos en la pared de un dolmen
-Debuxos decorativos na parede dunha mámoa
Decorative patterns on the wall of a dolmen
Motifs décoratifs sur le mur d’un dolmen
-Dibujos decorativos en la pared de un dolmen
-Debuxos decorativos na parede dunha mámoa
Decorative drawings (petroglyphs) on a rock or wall of dolmen
Dessins décoratifs (pétroglyphes) sur un rocher ou un mur d’un dolmen
-Dibujos decorativos (petroglifos) en una roca o en la pared de un dolmen
-Debuxos decorativos (petroglifos) nunha rocha ou nunha parede dunha mámoa
Decorative drawings (petroglyphs) on a rock or wall of dolmen
Dessins décoratifs (pétroglyphes) sur un rocher ou un mur d’un dolmen
-Dibujos decorativos (petroglifos) en una roca o en la pared de un dolmen
-Debuxos decorativos (petroglifos) nunha rocha ou nunha parede dunha mámoa
Decorative patterns on slabs of burial
Motifs décoratifs sur des dalles de sépulture
-Dibujos decorativos sobre losas de enterramientos
-Debuxos decorativos sobre lousas para enterramentos
Walls and roof of a dolmen
Les murs et le plafond d’un dolmen
-Paredes y cubierta de un dolmen
-Paredes e teito dunha mámoa

Style spiral petroglyph was carved on a rock

Pétroglyphe spirale style a été sculpté sur un rocher

-Petroglifo de estilo espiral que fue esculpido en una roca

-Petroglifo cun xeito de espiral que foi grabado nunha rocha
-Large slabs
De grandes dalles
-Grandes losas
-Lousas enormes
The above slab contains an anthropomorphic figure carved
La dalle ci-dessus contient une figure anthropomorphe sculptée
-La anterior losa contiene una figura antropomórfica esculpida
-A lousa anterior tiña esculpida unha figura que parece humá
The slab contains symbolic drawings
La dalle comporte des dessins symboliques
-La losa contiene dibujos simbólicos
-A lousa conten debuxos simbólicos
The slab contains symbolic drawings
La dalle comporte des dessins symboliques
-La losa contiene dibujos simbólicos
-A lousa conten debuxos simbólicos
The slab contains symbolic drawings
La dalle comporte des dessins symboliques
-La losa contiene dibujos simbólicos
-A lousa conten debuxos simbólicos
These slabs contains two anthropomorphics figures carved
-Des dalles contient des figures anthropomorphes gravés
-Las losas contienen figuras antropomórficas esculpidas
-Ambolas dúas lousas teñen esculpidas dúas figuras que semellan humás
Stone bowl to keep the grain
Bol en pierre pour conserver le grain
-Cuenco de pìedra para guardar el grano
-Cunco de pedra para gardar o gran
Hand mill for grinding grain
Moulin à bras pour moudre le grain
-Molino de mano para moler grano
-Muiño de man para moer gran
Large slabs
De grandes dalles
-Grandes losas
– Grandes laxes
CELTIBERIA, BRONZE AGE:
STONE SCULTURES OF WARRIORS TRIBUS OF GALICIAN AND NORTH PORTUGAL HILL-FORTS
CELTIBERIA, AGE DU BRONZE
SCULPTURES EN PIERRE DES TRIBUS DES FORTS DE LA GALICE ET LE NORD DU PORTUGAL
CELTIBERIA, EDAD DEL BRONCE:
ESCULTURAS EN PIEDRA DE LAS TRIBUS DE LOS CASTROS DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
CELTIBERIA, IDADE DO BRONCE:
ESCULTURAS EN PEDRA DAS TRIBOS DOS CASTROS DE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL
-Molds for metal axes
Ces moules sont des axes métalliques
-Estos moldes son para hacer hachas de metal
-Estos moldes son para facer machados de metal
-Molds for metal axes
Ces moules sont des axes métalliques
-Estos moldes son para hacer hachas de metal
-Estos moldes son para facer machados de metal
-Object
-Objeto
-Cousa
SANTA TREGA (A GUARDA) HILL-FORT
CITADELLE FORTIFIÉE DE SANTA TREGA, A GUARDA
CASTRO DE SANTA TREGA, A GUARDA
Decorated lintel of a door of the hill-fort of Santa Tegra
Décoré linteau d’une porte de la citadelle fortifiée de Santa Tegra
-Dintel decorado de una puerta de la ciudadela fortificada de Santa Trega
-Pedra que se pon enriba da porta, decorada e procedente do castro de Santa Trega
Decorated lintel of a door of the hill-fort of Santa Tegra
Décoré linteau d’une porte de la citadelle fortifiée de Santa Tegra
-Dintel decorado de una puerta de la ciudadela fortificada de Santa Trega
-Pedra que se pon enriba da porta, decorada e procedente do castro de Santa Trega
Stone decorated with geometric (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Motivos decorativos en piedra (Castro de Santa Trega)
-Debuxo xeométrico en pedra (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (Santa Trega hill-fort)
Pierre décorée avec géométrique (citadelle fortifiée de Santa Tegra)
-Piedra decorada con motivos geométricos (castro de Santa Trega)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (castro de Santa Trega)
Stone decorated with geometric  (a hill-fort in North of Portugal)
Pierre décorée avec géométrique (Ville fortifiée au nord du Portugal)
-Piedra decorada con motivos geométricos (un castro de Portugal)
-Pedra decorada con debuxos xeométricos (un castro de Portugal)
Stone decorated for a ceremonial enclosure
Pierre décorée d’un enclos cérémoniel
-Piedra decorada para un recinto ceremonial
-Pedra fermosa
Stone decorated for a ceremonial enclosure, sanctuary (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real,  Portugal)
Pierre décorée d’un enclos cérémoniel, sanctuaire (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
-Piedra decorada para un recinto ceremonial, santuario (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
-Pedra fermosa dun santuario (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
Stone decorated for a ceremonial enclosure, sanctuary (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
Pierre décorée d’un enclos cérémoniel, sanctuaire (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
-Piedra decorada para un recinto ceremonial, santuario (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
-Pedra fermosa dun santuario (Povoa de Lanhoso e Ribalonga, Vila Real, Portugal)
-Altar devoted to Nabia (Native goddess) (Fountain of Idol, Braga)
Autel dédié à la déesse maternelle Nabia (La source de l’idole, Braga)
-Altar dedicado a la diosa nativa Nabia (Fuente del ídolo, Braga)
-Ara adicada á deusa castrexa Nabia (a fonte do ídolo, Braga)
GALICIAN – ROMAN SCULPTURES OF WARRIORS AND FIGURES
ESCULTURAS GALAICO ROMANAS DE GUERREROS Y FIGURAS SENTADAS

Explanatory signage

Panneau explicatif

-Panel explicativo

Heads carved in stone
Têtes sculptées dans la pierre
-Cabezas labradas en piedra
-Cabezas esculpidas en croios
Stone figures with arms crossed (Negreira)
-Figures de pierre avec les bras croisés
-Figuras de piedra con los brazos cruzados
-Figuras de pedra cos brazos cruzados
Warrior with shield (North of Portugal)
Guerrier avec bouclier (Nord du Portugal)
-Guerrero con escudo (Norte de Portugal)
-Guerreiro con escudo (Norte de Portugal)
-Copy of the sculpture of a warrior of Santo Ovidio de Fate, Braga, Portugal (left) and warrior of hill fort of Meixedo, Ourense (right)
Il s’agit d’une copie de la sculpture d’un guerrier de Santo Ovidio de Fate (à gauche) et un guerrier galicien (à droite) de Meixedo, Ourense.
-Copia de un guerrero de Santo Ovidio de Fate de Portugal (a la izquierda) y de un guerreiro galaico de un castro de Meixedo, en Ourense (a la derecha).
-Réplica dun guerreiro de Santo Ovidio de Fate (á esquerda) e dun guerreiro castrexo de Meixedo, en Ourense (á dereita)
-Other view
Une autre vue
-Otra vista
-Outra vista
Back of the sculpture
Retour de la sculpture
-Parte trasera de la escultura
-Parte traseira da escultura
-Woman sitting on chair
Femme assise sur une chaise
-Mujer sentada en una silla
-Muller sentada nunha cadeira
-Woman sitting on chair
Femme assise sur une chaise
-Mujer sentada en una silla
-Muller sentada nunha cadeira
Seated figure  (Cividade, Braga)
-Personnage assis  (Cividade, Braga) 
-Figura sentada (Cividade, Braga)
-Head of hill fort warrior ( Cividade, Braga)
Tête de pierre d’un guerrier d’une citadelle fortifiée (Cividade, Braga)
-Cabeza de piedra de un guerrero de un castro (Cividade, Braga)
-Seated figure
Personnage assis
-Figura sentada
Back of the sculpture
Retour de la sculpture
-Parte trasera de la escultura
-Parte traseira da escultura

-Seated figure

Personnage assis

-Figura sentada
Side view of the sculpture

Vue de côté de la sculpture

-Vista lateral de la escultura

-A escultura, ollada dende unha das beiras
-Figures
-Figuras
Boar or pig sculpture
Sculpture de sanglier ou de porc
-Escultura de jabalí o cerdo
-Escultura de xabalí ou cocho
Boar or pig sculpture
Sculpture de sanglier ou de porc
-Escultura de jabalí o cerdo
-Escultura de xabalí ou cocho
Boar or pig sculpture
Sculpture de sanglier ou de porc
-Escultura de jabalí o cerdo
-Escultura de xabalí ou cocho
-Woman
-Femme
-Mujer
-Muller
Big feet
-Grands pieds
-Pies grandes
-Grandes pés
SCULTURE OF ANCIENT ROMAN CITIES OF NORWEST OF HISPANIA (TARRACONENSIS OR GALLAECIA PROVINCES)
SCULPTURE ROMAINE DANS LES VILLES EN NORD-OUEST HISPANIA DANS LES PROVINCES DE TARRACONENSE OU GALLAECIA
ESCULTURA EN LAS CIUDADES ROMANAS EN EL NOROESTE DE HISPANIA
ESCULTURA NAS CIDADES ROMANAS DO NOROESTE DE HISPANIA
AQUIS QUERQUENNIS
-Large scale model of Roman camp of Aquis Querquennis
Modèle à grande échelle de Aquis Querquennis camp romain
-Maqueta a gran escala del campamento romano de Aquis Querquennis
-Modelo a grande escala do campamento romano de Aquis Querquennis
-Large scale model of Roman camp of Aquis Querquennis (Doors)
Modèle à grande échelle de Aquis Querquennis camp romain (Portes)
-Maqueta a gran escala del campamento romano de Aquis Querquennis (Puertas)
-Modelo a grande escala do campamento romano de Aquis Querquennis (Portas)
-Large scale model of Roman camp of Aquis Querquennis (Barracks)
Modèle à grande échelle de Aquis Querquennis camp romain (Caserne)
-Maqueta a gran escala del campamento romano de Aquis Querquennis (Barracones)
-Modelo a grande escala do campamento romano de Aquis Querquennis (Barracóns)
-Excavations of Roman camp of Aquis Querquennis (Aerial view of the excavation)
Les fouilles archéologiques du camp romain de Aquis Querquennis camp romain (Vue aérienne de la fouille)
-Excavación del campamento romano de Aquis Querquennis (Vista aérea de las excavaciones)
-Excavación do campamento romano de Aquis Querquennis (Vista dende o ar das excavacións)
LUCUS AUGUSTI
-Fragments of Mosaic of a Roman village in Lucus Augusti (Santo Domingo Square)
Fragments d’une mosaïque romaine dans la Plaza de Santo Domingo (Lucus Augusti)
Fragmentos de un mosaico romano hallado en Lucus Augusti, Lugo, en la plaza de Santo Domingo
-Anacos dun mosaico romano achado en Lucus Augusti, Lugo, na praza de Santo Domingo
-Detail of fragments of Mosaic of a Roman village in Lucus Augusti (Santo Domingo Square)
Détail d’un fragment d’une mosaïque romaine dans la Plaza de Santo Domingo (Lucus Augusti)
-Detalle de fragmentos de un mosaico romano hallado en Lucus Augusti, Lugo, en la plaza de Santo Domingo
-Detalle de anacos dun mosaico romano achado en Lucus Augusti, Lugo, na praza de Santo Domingo
-Piece of paviment from Maximo Hill Fort (Dume, Braga, Portugal)
Il s’agit d’un morceau de trottoir de la citadelle fortifiée de Maximum (Dume, Braga, Portugal)
-Este es un trozo del pavimento del castro de Máximo (Dume, Braga, Portugal)
-Cacho do pavimento e chan do castro Máximo (Dume, Braga, Portugal)
-Roman pieces
Pièces archéologiques romaines
-Piezas arqueológicas de época romana
-Pezas romás
The consonant  K ( Kardus?) is carved in stone. Lugo.
La consonne K (Kardus?) Est gravé dans la pierre. Lugo.
-Losa con la consonante K (¿Kardus?) labrada. Lugo
-Laxa coa consonante K (Kardus?) esculpida. Lugo
The word Sacrum is inscribed on the altar
Le mot Sacrum” est inscrit sur l’autel
-Inscripción: “Sacrum”
-Capital of a column
-Chapiteau d’une colonne
-Capitel de una columna
-Capitel dunha columna
-Capital of a column
-Chapiteau d’une colonne
-Capitel de una columna
-Capitel dunha columna
-Pluted granite column with base (Chaves, Portugal)
Colonne de granit cannelée et la base (Chaves, Portugal)
-Columna granítica escriada con base (Chaves, Portugal)
The column is inscribed with the word Coro
La colonne est inscrit le mot “Coro
-La columna tiene inscrita la palabra “Coro”
-A columna leva inscrita a palabra “Coro”
-Votive altar dedicated to the goddess Fortuna in Tongobriga (Marco de Canaveses, Portugal)
Autel dédié à la déesse Fortuna dans Tongobriga (Marco de Canaveses, Portugal)
-Altar dedicado a la diosa Fortuna en Tongobriga (Marco de Canaveses, Portugal)
-Ara adicada á deusa Fortuna en Tongobriga (Marco de Canaveses, Portugal)
-Votive altar dedicated to god Jupiter
Autel dédié au dieu Jupiter
-Altar dedicado al dios Júpiter
-Ara adicada ao deus Xúpiter
-Blocks
-Bloques de piedra
-Cachos de pedra
-Carved stone
Pierre sculptée
-Piedra labrada
-Pedra traballada
-Column and base
-Columne et base
-Columna y/e base
-Column and base late Roman
-Columne et base romaine tardive
-Columna y/e base tardoromano
-Three votive reliefs from Freride
Trois reliefs rituels Freride
-Tres relieves rituales de Freride
-Tres relevos rituais de Freride
Three cows, a bas-relief of Vilarín (Becerreá,Lugo)
Trois vaches, un bas-relief de Vilarín (Becerreá,Lugo)
-Tres vacas, bajorrelieve de Vilarín (Becerreá,Lugo)
-Dúas vacas mais un cuxo, baixorrelevo de Vilarín (Becerreá, Lugo)
Three cows, a bas-relief of Vilarín (Becerreá,Lugo)
Trois vaches, un bas-relief de Vilarín (Becerreá,Lugo)
-Tres vacas, bajorrelieve de Vilarín (Becerreá,Lugo)
-Dúas vacas mais un cuxo, baixorrelevo de Vilarín (Becerreá, Lugo)
Pitcher carved in stone
(Late Roman style, from baths Pedra Fermosa, Tongobriga, Marcos de Caneveses, Portugal)
Pitcher sculpté dans la pierre
 (romaine tardive, style Pedra Fermosa, Tongobriga, Marcos de Caneveses, Portugal)
-Cántaro esculpido en piedra
 (estilo tardorromano, baños de tipo Pedra Fermosa, Tongobriga, Marcos de Caneveses, Portugal)
-Cántaro traballado en pedra
(estilo tardorromano, baños de tipo Pedra Fermosa, Tongobriga, Marcos de Caneveses, Portugal)
-Bronze réplica of four glasses of Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
Copie en bronze de quatre verres de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
-Copia en bronce de cuatro vasos de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
-Réplica en bronce de catro vasos de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
-Bronze réplica of four glasses of Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
Copie en bronze de quatre verres de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
-Copia en bronce de cuatro vasos de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
-Réplica en bronce de catro vasos de Vicarelo (Vía Nova, Ourense)
BRIGANTIUM
-The collector tombstone (Roman city of Brigantium, Corunna)
Pierre tombale de exactor (collecteur d’impôts) (Brigantium ville romaine, La Corogne)
-Lápida del exactor (recaudador de impuestos) (Ciudad romana de Brigantium, A Coruña)
-Lápida do exactor (o cobrador de impostos) (Vila romá de Brigantium, A Coruña)
-Lighthouse of Brigantium: possible stone burner to guide sea traffic (Tower of Hércules, Corunna)
Il s’agit d’âtre en pierre pour guider le trafic maritime était peut-être placé sur le dessus de la phare de Brigantium (Tour d’Hercule, La Corogne)
-Posible brasero en piedra del faro de Brigantium para guiar el tráfico marítimo
(Torre de Hércules, A Coruña)
-Posible queimador en pedra do faro de Brigantium para guialo paso dos barcos
(Torre de Hércules, A Coruña)
The stone burner has a hole in the center
Le brasier a un trou au centre
-El posible brasero tiene un agujero en el centro
-O posible queimador ten un burato no centro
The stone burner has a hole in the center
Le brasier a un trou au centre
-El posible brasero tiene un agujero en el centro
-O posible queimador ten un burato no centro
-Altar devoted to Neptuno (Santa María do Campo church, Corunna)
Autel dédié au dieu Neptune (Eglise de Sainte Marie du Champ, La Corogne)
-Altar dedicado al dios Neptuno (Iglesia de Santa María del Campo, A Coruña)
-Ara adicada ao deus Neptuno (Igrexa de Santa María do Campo, A Coruña)
-Doble funerarie plaque (Corunna)
Il s’agit d’une plaque funéraire pour deux personnes (La Corogne)
-Placa funeraria dúplice (A Coruña)
-Pot
-Casserole
-Olla
-Pota
-Slate milestone from Rebondondo (Roman road Via Nova, Via XVIII)
Cairn ardoise de Rebondondo (Voie romaine Via Nova, Via XVIII)
-Miliario de pizarra de Rebondondo (Calzaza romana Via Nova, Via XVIII)
-Miliario de lousa de Rebondondo (Via Nova, Via XVIII)
-Slate milestone from Rebondondo (Roman road Via Nova, Via XVIII) and milestone from O Burgo Bridge
Cairn ardoise de Rebondondo (Voie romaine Via Nova, Via XVIII) et cairn de le pont de Burgo
-Miliario de pizarra de Rebondondo (Calzaza romana Via Nova, Via XVIII) y miliario del puente del Burgo 
-Miliario de lousa de Rebondondo (Via Nova, Via XVIII) e un milario da ponte do Burgo
TOMBSTONES / tables
PIERRES TOMBALES
LÁPIDAS
Autor: E.V.Pita (Santiago de Compostela, 2012) / Author: E.V.Pita (Santiago of Compostela, 2012)
Fotos  / Pictures

100 pictures of City of Culture of Galicia / Ciudad de la Cultura de Galicia en 100 fotos / A Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

14 Aug

-City of Culture of Galicia in mount Gaias in Santiago of Compostela (St. James’ Way)

-Ciudad de la Cultura de Galicia en el monte Gaiás en Santiago de Compostela (Camino de Santiago)

-Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás en Santiago de Compostela (O Camiño de Santiago)

-Front

-Frente

-Front

-Frente

-Parking

-Aparcamiento

GALICIAN ARCHIVE AND TWO GLASS TOWERS

ARCHIVO DE GALICIA Y LAS DOS TORRES

ARQUIVO DE GALICIA E AS DÚAS TORRES

-Two glass towers and Archive of Galicia

-Las dos torres y el Archivo de Galicia

-As dúas torres e o Arquivo de Galicia

-Archive of Galicia

-Archivo de Galicia

-Arquivo de Galicia

-Two towers and Archive

-Dos torres y Archivo

-Dúas torres e mailo Arquivo

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Two towers

-Dos torres

-Dúas torres

-Glass Tower

-Torre de cristal

-Glass tower

-Torre de cristal

-Archive of Galicia (right) and Library (centre)

-Archivo de Galicia (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo de Galicia (dereita) e Biblioteca (centro)

-Exhibiton Centre

-Centro de exposiciones

-Centro de exposicións

-Banches

-Bancos

-Two Towers

-Las dos torres

-As dúas torres

-Archive (right) and Library (centre)

-Archivo (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo (dereita) e Biblioteca (centro)

-Arcade of Archive of Galicia and Library (centre)

-Soportales del Archivo de Galicia y Biblioteca (centro)

-Soportais do Arquivo de Galicia e maila Biblioteca (centro)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Arcade of Archive and Exhibition Centre of Galicia (left) and Library (rigth)

-Soportales del Archivo y Edficio de Exposiciones (izquierda) y Biblioteca (derecha)

-Soportais do Arquivo, edificio de exposicións (esquerda) e Biblioteca (dereita)

-Library Entrance (front)

-Entrada a Biblioteca

-Arcade of Archive

-Soportal del Archivo

-Soportais do Arquivo

-Entrance to Arquive of Galicia and Paper Ball Sculpture

-Entrada al Archivo de Galicia y escultura de Bola de Papel

-Entrada ao Arquivo de Galicia e escultura de Bola de Papel

-Rest and bar

-Restaurante y/e bar

-Paper Ball

-Bola de papel

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Books ball

-Bola de libros

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Paper Ball from Library

-Bola de papel desde la Biblioteca

-Bola de Papel dende a Biblioteca

-Library and Bar

-Bibioteca y/e Bar

-Bar Entrance

-Entrada al bar

-Porta do bar

LIBRARY OF GALICIA

BIBLIOTECA DE GALICIA

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Corridors

-Pasillos

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Decorated column

-Columna decorada

-Oficce

-Oficinas

-Library and a stone block is on top of a bookcase

-Biblioteca y un bloque de piedra encima de una estantería

-Biblioteca e un croio xigante enriba dun estante

-A stone block is on top of a bookcase

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho croio enriba dun estante

-Bookcase

-Estantería

-Bookcase and shelves

-Estanterías

-A granite block is positioned above a shelf

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho de pedra está enriba dun estante

-Lounge armchairs

-Sillones

-Sillóns

-Work table

-Mesa de trabajo y consulta

-Mesa de traballo e consulta

-Shelves

-Estanterías

-Armchairs and stone block

-Sillones y bloque de piedra

-Sillóns e bloque de pedra

-Panoramical view of Library

-Vista panorámica de la Biblioteca

-Vistas da Biblioteca

-Stairs and steps

-Escaleras

-Chanzos

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Office and computer room (public is no allowed)

-Oficina y sala de ordenadores (acceso prohibido al público)

-Oficina e sá de ordenadores (non se pode pasar)

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Books

-Libros

-Roof of Library (pedestrians walk is allowed)

-Tejado de la Biblioteca (paseo de viandantes)

-Faiado da Biblioteca (os visitantes poden camiñar por riba)

-Library roof

-Tejado de la Biblioteca

-Faiado da Biblioteca

-Library Roof and Exhibition Centre (left)

-Tejado de la Biblioteca y Centro de Exposiciones (izquierda)

-Tellado da Biblioteca e Centro de Exposicións (esquerda)

-Library roof and two towers

-Tejado de la Biblioteca y las dos torres

-Tellado da Biblioteca e mailas dúas torres

-Exhibiton Centre (“Stone in Galicia”)

-Centro de Exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Centro de Exposicións (“Galicia Petrea”)

-Stone steps

-Escalones de granito

-Chanzos de granito

-Steps and Exhibition Centre

-Escalones y Centro de Exhibiciones

-Escalóns e centro de exhibicións

-Library

-Biblioteca

-Library

-Biblioteca

EXHIBITION CENTRE

CENTRO DE EXPOSICIONES

CENTRO DE EXPOSICIÓNS

-Exhibition centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de Exposicions

-Other building and works

-Otro edificio y obras

-Outro edificio e obras

-Lake and Two Towers

-Lago y las dos torres

-Lago e as dúas torres

-Lake and Exhibition Centre

-Lago y Centro de Exposiciones

-Lago e Centro de Exposicións

-Other building

-Otro edificio

-Exhibition Centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de exposicións

-Lake, works and two towers

-Lago, trabajos y dos torres

-Lago, traballo e dúas torres

-Exhibition Centre and two towers

-Centro de exhibiciones y dos torres

-Centro de exposicións e dúas torres

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Show room

-Sala de exposiciones

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Library from showroom of Exhibition Centre

-Biblioteca vista desde la sala de exposiciones del Centro de Exposiciones

-A biblioteca, dende a sá de exposicións do Centro de Exposicións

-Windows

-Ventanas

-Fiestras

-Escalators and corridors

-Escaleras mecánicas y/e pasillos

-Show room (Second floor)

-Sala de exposiciones (segunda planta)

-Sá de exposicións (planta 2)

-Views

-Vistas

-Views

-Vistas

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Landscape and windows

-Paisaje y ventanales

-A paisaxe e fiestras

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Escaleiras mecánicas

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

Autor: E.V.Pita (Santiago de Compostela, 2012) / Author: E.V.Pita (St. James of Compostela, 2012)

Fotos / Pictures

Peter Eisenman: 100 pictures of City of Culture of Galicia (Archive, Library, Exhibition hall)

Peter Eisenman: 100 fotos de  la Ciudad de la Cultura de Galicia (Archivo, biblioteca, exposiciones)

 100 fotos de Arquitectura da Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

Catacumbas de Compostela / fotos de excavaciones arqueológicas en la nave central y sur de la catedral de Santiago de Compostela

22 Jul
PICTURES OF CATACOMBS AND ROMAN BATHS UNDER THE CATHEDRAL OF SANTIAGO DE COMPOSTELA
FOTOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN NAVE NORTE Y SUR
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Autor: E.V.Pita (2011) / Author: E.V.Pita (2011)
Guided tour by Museo Catedralicio experts.
Visita guiada por expertos del Museo Catedralicio.

Rendija del subsuelo, en las catacumbas, a través de la cual se ve el interior de la basílica (nave central)

Tumba germánica / sueva con estela de doble punta >-< (nave central)
NAVE SUR

Excavaciones en la nave sur de la Catedral de Santiago de Compostela (Tumba del obispo Teodomiro, descubridor del mausoleo del apóstol, y posibles termas romanas)

Tumba identificada como la del obispo Teodomiro (año 850), promotor del hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago. Fue hallada en 1950 en la nave sur y expuesta junto a la entrada a las excavaciones. Conserva el mismo estilo de cruz de la época.
Entrada a las excavaciones de la nave sur. ¡Ojo con el techo! Doble muro romano con cámara de aire. Pone en evidencia la existencia de un sistema de calefacción del siglo II al IV.

Conducción de agua y posible sala termal de fábrica romana del siglo II al IV dC. Suelo de losas de hormigón romano. La sala del fondo es colindante con el mausoleo y cripta del Apóstol.

Enlosado de losas de hormigón de las supuestas termas o lavadero

Doble muro con cámara de aire.

Lapidas halladas en la necrópolis romana.

……………………..

NAVE CENTRAL

Nave central de la Catedral de Santiago de Compostela (necrópolis romana y germánica y restos de las basílicas de Alfonso II y Alfonso III y de la base de la iglesia-catedral románica).
Las excavaciones fueron realizadas por Manuel Chamoso Lamas a mediados de siglo XX.
El museo de la Catedral organiza visitas a las excavaciones a partir del 4 de abril del 2011.
Al fondo, dos sepulcros (¿romanos?) de adulto y menor.

Necrópolis-catacumba, en el nivel alto tumbas germánicas y en el bajo, romanas, a veces, excavadas sobre la roca.

Sarcófrago con restos humanos. ¿Germánico?

Túmulos romanos del fondo. Ocupan el lugar de las basílicas de Alfonso II y III.

Necrópolis- catacumba germánica y romana bajo la catedral de Santiago.

Pasarela para las visitas guiadas a la nave central.

Superposición de muros de las anteriores basílicas y los cimientos de la catedral románica.

Muros y estancias de la catedral románica.

Restos del muro de la base de la catedral románica
Por E.V.Pita (2011) / Author: E.V.Pita (2011)
Agradecimientos al Museo Catedralicio por su documentada información y facilidad para visitar las excavaciones en un tour guiado.

Pilgrims Mass and Botafumeiro working at the Cathedral of Santiago de Compostela / Botafumeiro en la misa del Peregrino en el Año Santo 2010 / Xacobeo

18 Jul

-Pilgrims in Cathedral of Santiago de Compostela, songs and mistic Botafumeiro in Jubileus Year 2010.

 

-Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela, cánticos religiosos y lanzamiento del Botafumeiro en un ambiente de luces místico.

 

-Misa do peregrino e espectacular e místico Botafumeiros no Ano Santo 2010 na catedral de Santiago de Compostela / Ano Xacobeo.

 

 

Autor: E.V.Pita (Compostela, 2010) / Author: E.V.Pita (Compostela, 2010)

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)
Título del vídeo: “Podéis iros en paz, la paz sea con vosotros”.
Lugar: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa del Peregrino
Fecha: Año Santo Jacobeo 2010 / Xacobeo
Author: E.V.Pita (2o1o)
Title of de video piece: “Go in peace, peace with you”.
Place: Cathedral of Santiago de Compostela
Mass: Pilgrim’s Mass
Date: Holy Year 2010 / Xacobeo
Autor: E.V.Pita
Título do vídeo: “Podedes ir en paz, que a paz vaia a carón de vós”.
Emplazamento: Catedral de Santiago de Compostela
Misa: Misa do Peregrino
Data: Ano Santo 2010 / Xacobeo

Video into The Cathedral of St. James of Compostela / Visita dentro de catedral de Santiago de Compostela

18 Jul

-Visita al interior de la catedral de Santiago de Compostela (desde el alter hasta el Portico de la Gloria)

-Visita pola catedral de Santiago de Compostela (dende o altar ata o Pórtico da Gloria)

-Visitting at Saint-James of Compostela Cathedral.

http://evpita.blogspot.com.es/2010/09/visit-at-saint-james-of-compostela.html?m=1

Raining in Santiago of Compostela / Lluvia en Santiago de Compostela / Orvallo en Compostela

18 Jul
Autor: E.V.Pita (Santiago, 2011) / Author: E.V.Pita (Santiago, 2011)
Pictures / Fotos
– It’s raining in Santiago of Compostela / Fall 2011
-Llueve en Santiago de Compostela / Otoño 2011
-Anda a orballar en Compostela / Mes de Santos, 2011

Santiago de Compostela by night / Compostela de noche / Compostela á noitiña

18 Jul
-Wood
 
-Bosque
-Wood
 
-Bosque
-Church
 
-Iglesia
 
-Igrexa
 
-Obradoio Square, Catholic Kings Hotel and Raxoi Palace
 
-Plaza del Obradoiro y hostal de los Reyes Católicos y Pazo de Rajoy
 
-Praza do Obradoiro, hostas dos Reis Católicos e Pazo de Raxoi
-Doors of Cathedral of St. James of Compostela
 
-Puertas de la Catedral de Santiago de Compostela
 
-Portas da Catedral de Santiago de Compostela
 
 
-Xelmirez’s Palace and towers of Cathedral
 
-Palacio de Gelmirez y torres de la catedral
 
-Pazo de Xelmirez e torres da catedral
-Xelmirez’s Palace and towers of Cathedral
 
-Palacio de Gelmirez y torres de la catedral
 
-Pazo de Xelmirez e torres da catedral
-Arcade of Villar Street
 
-Soportales de la Rúa del Villar
 
-Soportais e arcos da Rúa do Villar
 
-Arcade of Villar Street
 
-Soportales de la Rúa del Villar
 
-Soportais e arcos da Rúa do Villar
 
-Coffe shop in Villar Street
 
-Café de la Rúa del Villar
 
-Café da Rúa do Villar
-Houses of Rúa do Villar
 
-Casas de la calle del Villar
 
-Casas da rúa do Villar
 
Autor: E.V.Pita (Compostela, 2011) / Author: E.V.Pita (Compostela, 2011)
 
Pictures / Fotos
 
-Santiago de Compostela by night
 
-Compostela de noche
 
-Compostela á noitiña
 

Spain: pictures of Way of St. James / El Camino de Santiago en fotos / Fotos do Camiño Xacobeo

18 Jul

SPAIN: WAY OF ST. JAMES, PILGRIMAGE ROUTE

UNESCO WORLD HERITAGE SITE

 

 

ESPAÑA: CAMINO DE SANTIAGO, RUTA DE PEREGRINAJE

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 

CAMIÑO XACOBEO

PATRIMONIO DA HUMANIDADE

 

 

FRENCH WAY

 

CAMINO FRANCÉS

 

CAMIÑO FRANCÉS

 

 

 

CASTILLE: BURGOS

 

CASTILLA: BURGOS

 

-Closer to Burgos

 

-Cerca de Burgos

 

 

-Lands of Burgos, Sahagún and Palencia

 

-Tierras de Burgos, Sahagún y Palencia

 

-Terras de Burgos, Sahagún e Palencia

 

 

 

 

Wheat fields

 

-Campos de trigo

 

 

 

-Vast fields

 

-Extensos campos

 

 

 

-Mountains and fields

 

-Montañas y campos

 

-Outeiros e campos

 

 

 

Vast fields of wheat

 

-Extensos campos de trigo

 

-Wheat and mounts

 

-Trigo y/e montes

 

-The harvest

 

-La cosecha

 

-A colleita

 

 

 

LEON

 

 

-Mountains

 

-Montañas

 

-Mountains

-Montañas

 

-Mountains

 

-Montañas

 

-Fields

 

-Campos

 

-Fields

 

-Campos

 

-Fields

 

-Campos

 

-Fields

 

-Campos

 

-Fields of Leon

 

-Campos de León

 

-Fields of Leon and Astorga

 

-Campos de León y/e Astorga

 

 

 

-Fields of Leon and Astorga

 

-Campos de León y/e Astorga

 

-Fields of Leon and Astorga

 

-Campos de León y/e Astorga

 

-Fields of Leon and Astorga

 

-Campos de León y/e Astorga

 

-Fields of Ponferrada

 

-Campos de Ponferrada

 

-Fields of Vilafranca do Bierzo

 

-Campos de Villafranca del Bierzo

 

-Campos do Bierzo

 

 

GALICIA

 

Thatched cottage in O Padornelo / O Cebreiro

 

-Palloza en O Padornelo / O Cebreiro

 

-Village of O Cebreiro

 

-Villa de O Cebreiro / O Padornelo

 

-St. James of Compostela

 

-Santiago de Compostela

 

 

Autor: E.V.Pita (Camino de Santiago, 2012) / Author: E.V.Pita (Way of St. James, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

-Spain: pictures of Way of St. James 

 

– El Camino de Santiago en fotos

 

– Fotos do Camiño Xacobeo