Archive | Rías Baixas RSS feed for this section

Rías Baixas: Parque de las Islas Atlánticas y ría de Arousa / Parque das Illas Atlánticas e ría de Arousa

17 Apr
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill and estuary / Molino de viento y estuario / Muíño e ría

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)

The Ria de Arousa is a pretty  estuary full of islands, beaches and raft polygons.

From the slopes of the mountains of Catoira you can overlook the stunning panoramic views of Arousa and Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira)

by E.V.Pita (2015)

 Ría de Arousa (vistas panorámicas)

por E.V.Pita

La ría de Arousa es un bonito estuario lleno de islas, polígonos de bateas y playas. Desde las lomas de las montañas de Catoira se pueden divisar las impresionantes vistas panorámicas de Arousa y Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

Vistas da ría de Arousa

A ría de Arousa é un bonito estuario cheo de illas, polígonos de bateas e praias. Dende os outeiros dos montes de Catoira podense albiscar as abraiantes vistas panorámicas de Arousa e Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

CATOIRA AND RIVER ULLA

CATOIRA – RÍO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

Hermitage of San Cibrán in mountain  Xiobre in Catoira mountains 

 Ermita de San Cibrán en el monte Xiobre de Catoira 

 Ermida de San Cibrán no monte Xiobre de Catoira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

There is a picnic in the grove 

 Merendero en el robledal 

 Bancos para xantar na carballeira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
There is a magnificent panoramic view from Mont Xiobre to the mouth of the river Ulla 

 Impresionantes vistas panorámicas desde el monte Xiobre a la desembocadura del río Ulla 

 Abraintes vistas dende o monte Xiobre á boca do Ulla

TOWERS OF WESTERN IN CATOIRA

TORRES DEL OESTE EN CATOIRA

 TORRES DO OESTE EN CATOIRA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Ulla River and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
River Ulla and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Railway bridge on the River Ulla

Puente de ferrocarril del Eje Atlántico sobre el río Ulla

A ponte do tren do Eixo Atlántico polo Ulla

RIVER ULLA BRIDGE

PUENTE DEL ULLA

A PONTE DO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Bridge of Ulla RIver and estuary of Arousa

Puente del río Ulla y ría de Arousa

A ponte e a ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Beach (Barbanza peninsula)

Playa (en la península de Barbanza)

Praia (no Barbanza)

WINDMILLS

MOLINOS DE VIENTO

MUÍÑOS DE VENTO

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Three old windmills of Abalo

Tres viejos molinos de viento de Abalo

Tres vellos muíños de vento en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Stone cross / Crucero / Cruceiro
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The windmils have double blades in Abalo

 Los molinos de viento tienen aspas dobles en Abalo

 Os muíños cortan o vento polos dous lados en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary of Arousa

Molino de viento de Abalo y ría de Arousa

Muíño de vento de Abalo e ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary

Molino de viento de Abalo y estuario

Muíño de vento de Abalo e a ría

BARBANZA (RIANXO – BOIRO- POBRA-RIBEIRA)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills power on the knoll of Barbanza mountains

Aerogeneradores en la loma de las montañas de Barbanza

Muíños de vento nos outeiros dos montes de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills in Mont Xiobre ( Catoira) and panoramical views of Barbanza

Aerogeneradores en el monte Xiobre (en Catoira) y vistas panorámicas de Barbanza

Muíños de vento no monte Xiobre en Catoira e vistas de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Villages of Barbanza (Rianxo and Boiro)

Pueblos de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Vilas de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Barbanza (Boiro)

ISLAND OF CORTEGADA

ISLA DE CORTEGADA

A ILLA DE CORTEGADA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Cortegada (in the foreground) and Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

Isla de Cortegada (en primeiro plano) y Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

A illa de Cortegada (o primeiro que se ve) e Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

VILANOVA DE AROUSA ISLAND

ISLA DE AROUSA

A ILLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Vilanova de Arousa

Isla de Vilanova de Arousa

Illa de Vilanova

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Vilanova Island, O Grove peninsula and raft polygons 

La isla de Vilanova, O Grove, y polígonos de bateas 

 A illa, O Grove e polígonos de bateas

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons

 Polígonos de bateas

O GROVE PENINSULA

PENÍNSULA DE O GROVE

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons and Island of Arousa 

Polígonos de bateas y la isla de Arousa 

 Polígonos de bateas e A Illa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Vilagarcía City (in the middle) and O Grove pensinsula (on the background of the image)

Vilagarcía de Arousa y la península de O Grove (al fondo)

Vilagarcía (primeiro plano) e O Grove (ao lonxe)

ISLANDS ONS AND CIES

 LAS ISLAS ONS Y LAS CÍES

AS ILLAS ONS E CÍES

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
O Grove (in the middle) and Lanzada Beach and Islands Ons (on the background) / O Grove (en el medio) y la playa de A Lanzada y las islas Ons (al fondo) / O Grove (no medio) e a praia da Lanzada e as illas Ons (ao fondo)
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Islands of Cies (on the background) / Islas de Cíes (al fondo) / Illas Cíes (no fondo)

Author: E.V.Pita (2015)

Autor: E.V.Pita (2015)

Three cruiser ships “Queen Mary 2”, “Independence of the Seas” and “Costa Pacífica” docked in the Port of Vigo (Northern Spain) / Los cruceros “Queen Mary 2” y otros dos cruceros en el Puerto de Vigo / O “Queen Mary 2” en Vigo

15 Sep

-Panoramical view: The cruise ships “Independence of the Seas (left) and Queen Mary 2 (right) docked in the port of Vigo
-Vista panorámica de los cruceros de pasajeros “Independence of the Seas” (izquierda) y “Queen Mary 2″(derecha) cuando hicieron escala en el puerto de Vigo
-Vistas dos cruceiros de pasaxe “Independence of the Seas” (esquerda) e mailo “Queen Mary 2” (dereita) cando amarraron no porto de Vigo
La croisière passagers Independence of the Seas (à gauche) et «Queen Mary 2» (à droite) ont appelé au port de Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" is moored in front of the docks of the Real Club Nautico de Vigo
-The cruiser Queen Mary 2 is moored in front of the docks of the Real Club Nautico de Vigo
-El Queen Mary 2 y frente a los muelles del Real Club Náutico de Vigo
-O Queen Mary 2 e os peiraos do Real Clube Náutico de Vigo
Le croiseur «Queen Mary 2» est amarré en face des quais du Real Club Nautico de Vigo
The cruise ship "Costa Pacifica" is moored next to the Montero Rios's and Areal docks
The cruise ship Costa Pacifica is moored next to the Montero Rios’s and Areal docks
-El crucero  “Costa Pacífica” está amarrado junto a los muelles de Montero Ríos y Areal
-O cruceiro “Costa Pacífica” está amarrado onda os peiraos de Montero Ríos e Areal
-Le bateau de croisière «Costa Pacifica» est amarré à côté des quais du Montero Rios et Areal
The statue in honor of the French novelist Jules Verne and his book "20,000 miles under the sea" and in the background, the cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo (E.V.Pita, 2012)
The statue in honor of the French novelist Jules Verne and his book 20,000 Leagues Under the Sea and in the background, the cruiser Queen Mary 2” docked in the port of Vigo
-La estatua en honor al novelista francés Julio Verne y su libro “20.000 leguas de viaje submarino” y, al fondo, el crucero “Queen Mary 2”
-A estatua na honra do escritor francés Xulio Verne e o seu libro “20.000 leguas de viaxe submarina” e, ao fondo, o cruceiro “Queen Mary 2”
La statue en l’honneur de l’écrivain français Jules Verne et son livre “20.000 lieues sous les mers et dans le fond, le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo (E.V.Pita, 2012)
– The cruiser Queen Mary 2 docked in the port of Vigo
-El crucero “Queen Mary 2” atracado en el puerto de A Laxe en Vigo
-O cruceiro “Queen Mary 2” atracado nos peiraos da Laxe en Vigo
-Le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
-The cruise ship "Costa Pacifica" is moored next to the gardens of Montero Rios
The cruise ship Costa Pacifica is moored next to the gardens of Montero Rios
-El crucero  “Costa Pacífica” está amarrado junto a los jardines de Montero Ríos
-O cruceiro “Costa Pacífica” está amarrado onda os xardíns de Montero Ríos
-Le bateau de croisière «Costa Pacifica» est amarré à côté des jardins de Montero Rios
The cruise ships "Independence of the Seas" (left) and "Queen Mary 2" (right) doocked in the port of Vigo
The cruise ships “Independence of the Seas (left) and Queen Mary 2 (right) docked in the port of Vigo
-Los cruceros de pasajeros “Independence of the Seas” (izquierda) y “Queen Mary 2″(derecha) cuando hicieron escala en el puerto de Vigo
-Os cruceiros de pasaxe “Independence of the Seas” (esquerda) e mailo “Queen Mary 2” (dereita) cando amarraron no porto de Vigo
-Des croisière Independence of the Seas (à gauche) et «Queen Mary 2» (à droite) est amarré au port de Vigo
- The cruiser "Queen Mary 2" docked in the port of Vigo
– The cruiser Queen Mary 2 docked in the port of Vigo
-El crucero “Queen Mary 2” atracado en el puerto de A Laxe en Vigo
-O cruceiro “Queen Mary 2” atracado nos peiraos da Laxe en Vigo
-Le croiseur «Queen Mary 2» amarré dans le port de Vigo
The cruise ship "Independence of the Seas" docked in the port of Vigo, near the ferry terminal and the A Laxe shopping mall
The cruise ship “Independence of the Seas docked in the port of Vigo, near the ferry terminal and the A Laxe shopping mall
-El crucero “Independence of the Seas” está atracado en el puerto de Vigo, junto a la Estación Marítima y el centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Independence of the Seas” está atracado no porto de Vigo, onda a Estación Marítima e mailo centro comercial de A Laxe
-Le navire de croisière Independence of the Seas à quai dans le port de Vigo, près du terminal ferry et du centre commercial de A Laxe
Two violinists playing their upbeat melodies to cruise passengers "Queen Mary 2" docked in Vigo
Two violinists playing their upbeat melodies to cruise passengers Queen Mary 2 docked in Vigo

-Dos violinistas callejeros tocan sus alegres melodías a los pasajeros del crucero “Queen Mary 2” atracado en Vigo

-Dous violinistas da rúa tocan as súas alegres melodías aos pasaxeiros do cruceiro “Queen Mary 2” atracado en Vigo
Deux violonistes jouant leur rue optimiste mélodies aux passagers de croisière Queen Mary 2 fait escale à Vigo
The cruiser "Queen Mary 2" from the coffeshop of A Laxe shopping mall
-The cruiser “Queen Mary 2” from the coffeshop of A Laxe shopping mall
-El crucero “Queen Mary 2” desde un café del centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Queen Mary 2” dende unha cafetaría do centro comercial de A Laxe
-Le croiseur «Queen Mary 2», vu à partir d’une cafétéria centre A Laxe
Le navire de croisière "Independence of the Seas" à quai à côté du centre commercial A Laxe (E.V.Pita, 2012)
-“Independence of the Seas”, docked closer to A Laxe shopping mall
-El crucero “Independence of the Seas”, atracado junto al centro comercial de A Laxe
-O cruceiro “Independence of the Seas”, amarrado no peirao de Vigo, preto do centro comercial de A Laxe
-Le navire de croisière Independence of the Seas à quai à côté du centre commercial de A Laxe
Autor: E.V.Pita (Vigo, 2012) / Author: E.V.Pita (Vigo, 2012)
Fotos / Pictures
-Three cruiser ships “Queen Mary 2”, “Independence of the Seas” and “Costa Pacífica” docked in the Port of Vigo (Northern Spain) 
– Los cruceros “Queen Mary 2” y otros dos cruceros, “Independence of the Seas” y “Costa Pacífica” en el Puerto de Vigo
– O “Queen Mary 2” en Vigo

Galician beaches / Galicia: playas de Rías Altas y Rías Baixas / Praias galegas

20 Jul

GALICIAN BEACHES (NORTH COAST)

RÍAS ALTAS DE GALICIA

 

ARES AND MUROS BEACHES (ESTUARY OF FERROL)

PLAYAS DE ARES Y MUROS (RÍA DE FERROL)

PRAIAS DE ARES E MUROS (RÍA DE FERROL)

 

 

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita 2011

 

-Beaches in Rias Altas of Galicia (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Playas de las Rías Altas gallegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Praias das Rías Altas galegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

 

 

ORZAN AND RIAZOR BEACH (A CORUÑA)

PLAYAS DEL ORZÁN Y RIAZOR (A CORUÑA)

PRAIAS DO ORZÁN E RIAZOR (A CORUÑA)

 

The fog comes from the sea (Northern)

-La  niebla llega desde el mar (Norte)

-A brétema chega do mar (do norte)

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Fog come to Orzan Beach

-La niebla entra en la playa del Orzán

-A brétema baixa ata a praia do Orzán

– Fog on the beach

-Niebla en la playa

-Brétema na praia

-Fog covered the beach

-La playa está cubierta de niebla

-Brétema na praia

-Only seagulls on the beach

-Solo gaviotas en la playa

-Só gueivotas no areal

-Only fog

-Solo niebla

-Cuberto completamente

-The last swimmers leave Riazor Beach

-Los últimos bañistas se marchan de Riazor

-Os pocuos bañistas que quedaban en Riazor marchan

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

If you watch the videos on the feast of St. John’s Eve Corunna 2012 you can click on the link below:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

Ver videos de San Juan / San Xoán en A Coruña aquí:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

– A boy is jumping a bonfire in St. John’s Eve 2012 on the Orzan Beach

-Un joven salta una hoguera en la noche de San Juan 2012 en la playa del Orzán

-Un mozo brinca nunha lumeirada da noite de San Xoán 2012 na praia do Orzán

-Big “falla” to burn

-Falla para las hogueras

-Falla para as lumeiradas

-Several young men are carrying panels and furniture to burn in a fire

-Varios jóvenes están transportando tableros y muebles para quemar en una hoguera

-Uns mozos andan a levar tablóns e mobles vellos para queimar nas lumeiradas

The witches prowl the beach when the summer solstice is.

– Las brujas merodean por la playa cuando se aproxima el solisticio de verano

– As meigas xa andan pola praia preto da noite más longa do vran

-A bonfire on the Orzan beach ready to burn

-En la playa del Orzán, una hoguera preparada para arder

-Uns paus listos para queimar nas lumeiradas da praia do Orzán

-Bonfire sites

-Sitios para las hogueras

-Lugares para as lumeiradas

-Bonfires on the Orzan Beach

-Montañas de leña para quemar en la playa del Orzán

-Lumeiradas preparadas na praia do Orzán

-Warlock

-Brujo

-Meigo, bruxo

Bring more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-We need more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-Wood for the bonfires

.-Leña para las hogueras

-Paus para as lumeiradas

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Galician bagpipers

-Gaiteros gallegos

-Gaiteiros

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A barbecue and grilled sardines on the beach

-Una barbacoa y sardinas asadas en la playa

-Unha churrascada e sardiñada na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-Bringing wood on the beach

-Carretando madera a la playa

-Levando madeira á praia

-Musicians

-Músicos

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

– A seller of magical bouquets for the night San Juan

-Un vendedor de ramos de flores para la noche mágica de San Juan

-Un vendedor de xestas para a noite máxica de San Xoán

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Sunset is coming

-Llega el atardecer

-Chegou á noite

-All ready to burn at midnight

-Listo para arder a medianoche

-De camiño ven a noitiña

-Moon and bonfires

-Luna y hogueras

-Lúa e lumeiradas

-Fire at night

-Fuego en la noche

-Lume na noite

-Closer to midnight

-Se acerca la medianoche

-Preto da medianoite

-Paris de Noia orchest concert

-Concierto de la orquesta París de Noia

-Verbena da orquesta París de Noia 

-Palms, beach and magical night

-Palmeras, playa y noche mágica

-Palmeiras, praia e noite máxica

-Fire on the sand

-Fuego en la arena

-Lume na area

-Barbacue on the streets

-Churrascada en las calles

-Parrillada nas rúas

-A girl carrying a torch

-Una chica corre con una antorcha en la mano

-Unha rapaza corre cun pau con lume na man

-Motobikers parade

-Desfile de motoristas

-Desfile de moteiros

-Crowd

-Multitud

-Unha chea de xente

-Parade

-Desfile de carrozas y comparsas

-Comparsas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

-The largest bonfire

-La mayor hoguera

-A maior lumeirada

Reflections of the flames

-Reflejos de las llamas

-O lume chega arriba

-Fire

-Fuego

-Lume

 

-Flames

-Llamas

-Lume

-Girl jumping over the flames

-Chica saltando el fuego

-Moza salta o lume

-Glass bottle and reflected of flames

-Botella de vidrio con reflejos de llamas

-Botella con reflexos do lume

-Riazor Beach

-Playa de Riazor

-Praia de Riazor

-Night on the Riazor Beach

-Noche en la playa de Riazor

-Noite na praia de Riazor

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

…………………………………..

The next day, the next morning

A la mañana siguiente

Á mañanciña

-Morning on the Riazor Beach

-La playa de Riazor, a la mañana siguiente

-A praia de Riazor, á mañanciña

-Orzan Beach, the next morning

-La playa del Orzán, a la mañana siguiente

-A praia do Orzán, á vindeira mañá

-Orzán Beach with a lot of trash

-La playa del Orzán con montones de basura

-A praia do Orzán parece un vertedeiro

The seagulls forage in the trash

-Las gaviotas buscan comida entre la basura

-As gueivotas danse un festín

-Swimming pool and fireman

-Piscina y bombero

-Piscina de pega e bombeiro

The seagulls fighting over a piece of chop

-Gaviotas peleándose por un trozo de costilleta de un churrasco

-Gueivotas leanse por xantar unha costeleta dunha churrascada

-Bulldozers and trucks clean Orzan Beach

-Excavadoras y camiones limpian la playa del Orzán

-Os camións e as palas limpan o areal do Orzán

-Cleanning

-Limpieza

-Limpeza

The sweepers clean the beach

-Barrenderos

-Moito que varrer

-Trash

-Basura

-Toda a porcallada

-Cleanning area

-Zona limpia de la playa

-Zoa limpa da praia

-Matadero Beach was clean in the morning

-La playa del Matadero quedó limpia por la mañana

-A praia do Matadeiro quedou limpa pola mañá

The next afternoon

A la tarde

No serán 

The Orzan Beach access is only allowed to seagulls

-El acceso a la playa del Orzán solo está permitido a las gaviotas

-O paso á praia do Orzán só é para as gueivotas

-Seagulls on the Orzan Beach

-Gaviotas en la playa del Orzán

-Gueivotas na praia do Orzán

-Seagulls on the Matadero Beach

-Gaviotas en la playa del Matadero

-Gueivotas na praia do Matadoiro

-Seagulls

-Gaviotas

-Gueivotas

-Orzan Beach with fog

-Playa del Orzán con niebla

-Praia do Orzán con néboa

-Seagulls and fog on the Orzan Beach

-Gaviotas y niebla en la playa del Orzán

-Gueivotas e néboa na praia do Orzán

-Fog in the Riazor Beach

-Niebla en la playa de Riazor

-Néboa na praia de Riazor

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

SUNSET IN ORZAN BAY

ATARDECER EN LA ENSENADA DEL ORZÁN

SOLPOR NA BAÍA DO ORZÁN

Por E.V.Pita (2011)

 

-Beatiful red sunset in Riazor Beach (Corunna).

 

-Puesta de sol rojiza en la playa de Riazor (A Coruña)

 

-Posta de sol vermella na praia do Riazor-Orzán (A Coruña) 

RÍAS BAIXAS (SOUTH COAST)

PLAYAS DE LAS RÍAS BAIXAS (PONTEVEDRA)

PRAIAS  DAS RÍAS BAIXAS

A LANZADA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

 

-Pictures of Kites flying on the Lanzada Beach (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de cometas volando en la playa de A Lanzada (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de pipas voando na praia da Lanzada (Rías Baixas)

ISLAND OF AROUSA BEACH

PLAYA DE LA ISLA DE AROUSA

PRAIA DA ILLA DE AROUSA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

-Galician / Spanish beaches: Island of Arousa (Rías Baixas, Pontevedra)

-Playas de Galicia: isla de Arousa (Rías Baixas)

-Praias galegas: A Illa, na ría de Arousa (Rías Baixas)

 

O VAO BEACH (VIGO)

PLAYA DE O VAO (VIGO)

PRAIA DO VAO (VIGO)

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita

 

Panoramic views pictures / Fotos de vistas panorámicas

 

– A beautiful autumn day on the O Vao Beach, in Vigo (Galicia, Spain)

 

– Bonito día otoñal en la playa de O Vao (Vigo)

 

-Praia do Vao en outono (Vigo)

 

 

“Reconquista 1809 Party (Napoleonic Wars) in Vigo (Spain) 2012 / Fiesta de la Reconquista en Vigo 2012 / Festa da Reconquista 2012

2 Apr

The sculptor shows a tower of Babel made of mud

Le sculpteur montre une tour de Babel faite de boue

– El escultor muestra una torre de Babel hecha de barro

O escultor mostra unha torre de Babel feita de lama

These are the costumes of Galicia

-Ce sont les costumes de la Galice

-Estos son los trajes típicos de Galicia

-Estes son os traxes de Galicia

A warrior greets Pinocchio

Une femme guerrière salue Pinocchio

-Una guerrera saluda a Pinocho

-Unha guerreira saúda a Pinocho

-Spades

-Piques

-Espadas

A band plays Galician songs

Un groupe joue des chansons de Galice

-Un grupo musical toca canciones gallegas

-Un grupo toca cancións galegas

– Weavers

-Tisserands

-Tejedores

-Fiaieros

-Band of pipers and drummers

-Bande de joueurs de cornemuse et de tambours

-Banda de gaiteiros

-Craftsman

-Artisan

-Artesano

-Artesán

-Pancakes

-Crêpes

-Filloas

-Craftsman who makes baskets

-Artisan qui fabrique des paniers

-Cestero

-Cesteiro

-Craftsman who makes pots for water or wine

-Artisan qui fabrique des pots

-Artesano que hace potes

-Poteiro

-Gateway to the walls

-Passerelle vers les murs

-Puerta de Gamboa de las murallas

-Porta da Gamboa

Autor: E.V.Pita (Vigo, 2012) / Author: E.V.Pita (Vigo, 2012)

Fotos / Pictures

-Napoleonic Wars, “Reconquista 1809 Party” in Vigo (Spain) in 2012 

– Fiesta de la Reconquista en Vigo 2012 

– Festa da Reconquista 2012

Special red sunset in Vigo – Island of Cies (3) / Ría de Vigo desde Alfonso XII

30 Dec

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita

 
 

-Beatiful red sunset in Estuary of Vigo and Islands of Cies.

 
 

-Espectacular atardecer de la ría de Vigo con las islas Cíes en el horizonte.

 
 

-Bonita posta de sol en Vigo.