Archive | provincia de Pontevedra RSS feed for this section

“Anthem of the Seas” en Vigo

25 Apr
Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Balconies of the “Anthem of the Seas” / Balcones / Balcóns

Spain, “Anthem of the Seas” in Vigo

by E.V.Pita (2015)

The newest ship Anthem of the Seas is the second greatest cruise  ship in the Royal Caribbean. It’s boasting more state-of-the-art technology, world-class dining and spectacular entertainment than any other cruise ship in the world. It has a observatory tower, rocks to climb and some robots are waiters. The ship docked in Vigo in the April 24, 2015

  “Anthem of the Seas” visita Vigo

por E.V.Pita (2015)

El supermoderno y tecnológico Anthem of the Seas es el segundo mayor crucero de la flota de Royal Caribbean. Está dotado de los artilugios más tecnológicos, tiene 18 restaurantes de comida internacional, una torre elevada de observatorio, un rocódromo y robots que sirven cócteles en el bar. El barco atracó en el puerto de Vigo el 24 de abril del 2015.

O supermoderno e tecnolóxico Anthem of the Seas é o segundo megacruceiro da frota da Royal Caribbean. Está dotado dos trebellos máis tecnolóxicos, ten 18 restaurantes de comida internacional, unha torre vixía, un rocódromo e robots que sirven cócteles no bar. O barco amarrou no porto de Vigo o 24 de abril del 2015.

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
“Anthem of the Seas” and shopping mall A Laxe in Vigo

“Anthem of the Seas” y centro comercial A Laxe en Vigo

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
The observatory tower / Torre mirador móvil
Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Port of Vigo / Puerto de Vigo / Porto de Vigo
Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
“Anthem of the Seas” and shopping mall A Laxe in Vigo

“Anthem of the Seas” y centro comercial A Laxe en Vigo

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Sea Port of Vigo and cruise ship

Estación Marítima de Vigo y crucero

A Estación Marítima de Vigo e o cruceiro

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Balconies of “Anthem of the Seas”

Balcones del “Anthem of the Seas”

Balcóns do “Anthem of the Seas”

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Balconies of “Anthem of the Seas” and flag of Port of Vigo

Balcones del “Anthem of the Seas” y bandera del Puerto de Vigo

Balcóns do “Anthem of the Seas” e bandeira do porto de Vigo

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Shopping mall A Laxe

Centro comercial A Laxe

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Giraffe and Climbing

Jirafa y rocódromo

Xirafa e rocódromo

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Sailboats, yachts and “Anthem of the Seas”

Veleros, yates y el “Anthem of the Seas”

Veleiros, iates e o “Anthem of the Seas”

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Sailboats, yachts and “Anthem of the Seas”

Veleros, yates y el “Anthem of the Seas”

Veleiros, iates e o “Anthem of the Seas”

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Two kayakers rowing in front of the cruise ship

Dos piragüistas reman ante el crucero

Dos remeiros bogan ante o megacruceiro

Spain, Anthem of the Seas in Vigo  by E.V.Pita (2015)  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-anthem-of-seas-in-vigo-anthem-of.html   "Anthem of the Seas" visita Vigo por E.V.Pita (2015)
Statue of Jules Verne and cruise ship “Anthem of the Seas” in Vigo

Estatua de Julio Verne y crucero  “Anthem of the Seas” en Vigo

Estatua en lembranza de Xullo Verne e o cruceiro “Anthem of the Seas” en Vigo

Author: E.V.Pita (2015)

Rías Baixas: Parque de las Islas Atlánticas y ría de Arousa / Parque das Illas Atlánticas e ría de Arousa

17 Apr
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill and estuary / Molino de viento y estuario / Muíño e ría

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)

The Ria de Arousa is a pretty  estuary full of islands, beaches and raft polygons.

From the slopes of the mountains of Catoira you can overlook the stunning panoramic views of Arousa and Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira)

by E.V.Pita (2015)

 Ría de Arousa (vistas panorámicas)

por E.V.Pita

La ría de Arousa es un bonito estuario lleno de islas, polígonos de bateas y playas. Desde las lomas de las montañas de Catoira se pueden divisar las impresionantes vistas panorámicas de Arousa y Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

Vistas da ría de Arousa

A ría de Arousa é un bonito estuario cheo de illas, polígonos de bateas e praias. Dende os outeiros dos montes de Catoira podense albiscar as abraiantes vistas panorámicas de Arousa e Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

CATOIRA AND RIVER ULLA

CATOIRA – RÍO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

Hermitage of San Cibrán in mountain  Xiobre in Catoira mountains 

 Ermita de San Cibrán en el monte Xiobre de Catoira 

 Ermida de San Cibrán no monte Xiobre de Catoira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

There is a picnic in the grove 

 Merendero en el robledal 

 Bancos para xantar na carballeira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
There is a magnificent panoramic view from Mont Xiobre to the mouth of the river Ulla 

 Impresionantes vistas panorámicas desde el monte Xiobre a la desembocadura del río Ulla 

 Abraintes vistas dende o monte Xiobre á boca do Ulla

TOWERS OF WESTERN IN CATOIRA

TORRES DEL OESTE EN CATOIRA

 TORRES DO OESTE EN CATOIRA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Ulla River and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
River Ulla and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Railway bridge on the River Ulla

Puente de ferrocarril del Eje Atlántico sobre el río Ulla

A ponte do tren do Eixo Atlántico polo Ulla

RIVER ULLA BRIDGE

PUENTE DEL ULLA

A PONTE DO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Bridge of Ulla RIver and estuary of Arousa

Puente del río Ulla y ría de Arousa

A ponte e a ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Beach (Barbanza peninsula)

Playa (en la península de Barbanza)

Praia (no Barbanza)

WINDMILLS

MOLINOS DE VIENTO

MUÍÑOS DE VENTO

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Three old windmills of Abalo

Tres viejos molinos de viento de Abalo

Tres vellos muíños de vento en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Stone cross / Crucero / Cruceiro
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The windmils have double blades in Abalo

 Los molinos de viento tienen aspas dobles en Abalo

 Os muíños cortan o vento polos dous lados en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary of Arousa

Molino de viento de Abalo y ría de Arousa

Muíño de vento de Abalo e ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary

Molino de viento de Abalo y estuario

Muíño de vento de Abalo e a ría

BARBANZA (RIANXO – BOIRO- POBRA-RIBEIRA)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills power on the knoll of Barbanza mountains

Aerogeneradores en la loma de las montañas de Barbanza

Muíños de vento nos outeiros dos montes de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills in Mont Xiobre ( Catoira) and panoramical views of Barbanza

Aerogeneradores en el monte Xiobre (en Catoira) y vistas panorámicas de Barbanza

Muíños de vento no monte Xiobre en Catoira e vistas de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Villages of Barbanza (Rianxo and Boiro)

Pueblos de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Vilas de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Barbanza (Boiro)

ISLAND OF CORTEGADA

ISLA DE CORTEGADA

A ILLA DE CORTEGADA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Cortegada (in the foreground) and Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

Isla de Cortegada (en primeiro plano) y Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

A illa de Cortegada (o primeiro que se ve) e Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

VILANOVA DE AROUSA ISLAND

ISLA DE AROUSA

A ILLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Vilanova de Arousa

Isla de Vilanova de Arousa

Illa de Vilanova

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Vilanova Island, O Grove peninsula and raft polygons 

La isla de Vilanova, O Grove, y polígonos de bateas 

 A illa, O Grove e polígonos de bateas

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons

 Polígonos de bateas

O GROVE PENINSULA

PENÍNSULA DE O GROVE

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons and Island of Arousa 

Polígonos de bateas y la isla de Arousa 

 Polígonos de bateas e A Illa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Vilagarcía City (in the middle) and O Grove pensinsula (on the background of the image)

Vilagarcía de Arousa y la península de O Grove (al fondo)

Vilagarcía (primeiro plano) e O Grove (ao lonxe)

ISLANDS ONS AND CIES

 LAS ISLAS ONS Y LAS CÍES

AS ILLAS ONS E CÍES

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
O Grove (in the middle) and Lanzada Beach and Islands Ons (on the background) / O Grove (en el medio) y la playa de A Lanzada y las islas Ons (al fondo) / O Grove (no medio) e a praia da Lanzada e as illas Ons (ao fondo)
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Islands of Cies (on the background) / Islas de Cíes (al fondo) / Illas Cíes (no fondo)

Author: E.V.Pita (2015)

Autor: E.V.Pita (2015)

Spain, Rodas Beach (Island Cies) / Vigo, playa de Rodas (Islas Cíes) / A praia de Rodas nas Cíes

2 Apr
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas

Islands Cies

by E.V.Pita

Islas Cíes

por E.V.Pita

 Illas Cíes

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Island Cies at sunset from Vigo

Islas Cíes al atardecer desde Vigo

As illas Cíes ao solpor dende Vigo

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita

Islands Cies from Port of Vigo at sunset

Las islas Cíes desde el puerto de Vigo al atardecer

As illas Cíes dende o porto de Vigo no solpor

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Islands Cies from Port of Vigo at sunset

Las islas Cíes desde el puerto de Vigo al atardecer

As illas Cíes dende o porto de Vigo no solpor

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Islands Cies from Port of Vigo at sunset

Las islas Cíes desde el puerto de Vigo al atardecer

As illas Cíes dende o porto de Vigo no solpor

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Island Cies at sunset from shopping mall of A Laxe (Vigo)

Islas Cíes al atardecer desde C.C.  A Laxe (Vigo)

As illas Cíes ao solpor dende A Laxe ( Vigo)

Spain, beaches in Patos, Panxón, America, Ramallosa and Baiona  by E.V.Pita (2015) http://evpita.blogspot.com/2015/03/spain-beaches-in-patos-panxon-america.html  Playas de Nigrán y Baiona  por E.V.Pita (2015) Praias do Val Miñor
On the horizon are the Cies Islands

Las Islas Cïes, en el horizonte

As illas Cíes no horizonte

Nigrán and, on the horizon are the Cies Islands

Nigrán, y las Islas Cíes, en el horizonte

Nigrán, e as illas Cíes no horizonte

Spain, beaches in Patos, Panxón, America, Ramallosa and Baiona  by E.V.Pita (2015) http://evpita.blogspot.com/2015/03/spain-beaches-in-patos-panxon-america.html  Playas de Nigrán y Baiona  por E.V.Pita (2015) Praias do Val Miñor
Island Cies and Patos Beach / Playa de Patos e islas Cíes / As Cíes e Patos

DOCKS

EMBARCADERO

PEIRAO

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Docks and boat of Islands Cies / Muelle y barco de las Cíes / Peirao e barco
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Docks and boat of Islands Cies / Muelle y barco de las Cíes / Peirao e barco

RODAS BEACH

PLAYA DE RODAS

PRAIA DE RODAS

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Dunes of Rodas Beach / Dunas de la playa de Rodas / Dunas da praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach / Playa de Rodas / Praia de Rodas
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach and Lake / Playa de Rodas y Lago / Praia de Rodas e lagoa
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Rodas Beach and Lake / Playa de Rodas y Lago / Praia de Rodas e lagoa
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Dique

LAKE

LAGO

LAGOA

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Vigo Bay / Ría de Vigo
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Lake / Lago / Lagoa
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Lake / Lago / Lagoa

CAMPING

Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Camping
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Beach / Playa / Praia
Islands Cies  by E.V.Pita http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html Islas Cíes  por E.V.Pita
Dunes / Dunas

Author: E,V.Pita

Autor: E.V.Pita

 http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/04/islas-cies-illas-cies.html

http://evpita.blogspot.com/2015/04/spain-islands-cies-and-rodas-beach-vigo.html

Spain, Sun eclypse in Vigo / Eclipse solar en Vigo

21 Mar
Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Sun eclyse on the Port of Vigo

Eclipse solar sobre el puerto de Vigo

O eclipse no porto de Vigo

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo

by E.V.Pita (2015)

 Asombroso eclipse solar en Vigo

por E.V.Pita (2015)

Abraiante eclipse na Laxe

http://evpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html

Starting the eclypse in the promerade of A Laxe, in Vigo

Comienza el eclipse en el paseo marítimo de A Laxe

Empeza o eclipse no paseo marítimo de A Laxe

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
All it’s OK

Nada en especial

Nada novo

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Starting the eclypse

Empieza el espectáculo

Comeza a festa

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
My God! What it’s happing? Starting the Sun eclipse

¡Sorpresa! Algo está pasando. Comenzado el eclipse solar

Agora si que comeza o eclipse

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
The Moon is passing in front of the Sun

La Luna empieza a cruzar por delante del sol

A Lúa está cruzando por diante do Sol

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
The sky is darkening

El cielo se está oscureciendo

O ceo está encapotado

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Breathtaking!

¡Espectacular!

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
The shadow of the moon is covering half of the Sun

La sombra de la Luna cubre la mitad del Sol

A Lúa cobre a metade do Sol

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
 Darkness and cold wind

Oscuridad y viento frío

Ceo encapotado e ar xeado

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Eclypse in 50 %  in Vigo  / Eclipse en 50 % en Vigo
Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Astonishing!

¡Alucinante!

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Breathtaking!

¡Impresionante!

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Reflects in the Sea

Reflejos en el mar

Reflectíos no auga

Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Ohhhh,,,,!
Spain, breathtaking Sun eclypse in Vigo  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-breathtaking-sun-eclypse-in-vigo.html  Asombroso eclipse solar en Vigo  por E.V.Pita (2015) Abraiante eclipse na Laxe
Port of Vigo in the middle of the eclypse

El puerto de Vigo en mitad del eclipse

O porto de Vigo na metade do eclipse

Autor: E.V.Pita (2015)

Spain, War of Reconquest of Vigo (1809) / Fiesta de la Reconquista de Vigo 1809 / Festa da Recoquista de Vigo

9 Mar

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
French soldiers arrest a resident of Vigo

Soldados franceses arrestan a una vecina de Vigo

Os franceses deteñen a unha veciña de Vigo

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013

by E.V.Pita
In March 1809, residents of Vigo rose against the French troops of Napoleon occupied the walled old town. The neighborhood association Casco Vello organizes every year the Feast of the Reconquest of Vigo. It is a dramatized recreation of the Battle.

 Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013

por E.V.Pita
En marzo de 1809, los vecinos de Vigo se alzaron contra las tropas francesas de Napoleón que ocupaban la villa amuralladas. La asociación vecinal del Casco Vello organiza cada año la Fiesta de la Reconquista de Vigo que es una recreación teatralizada de la batalla

 Festa da Reconquista de Vigo 2013

En marzo de 1809, os veciños de Vigo  ergueronse en loita contra as tropas francesas de Napoleón que ocupaban a vila. A asociación veciñal do Casco Vello organiza cada ano A Festa da Reconquista de Vigo, que é unha recreación teatralizada da loita.

http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
A merry band of bagpipers encourages the party

Una alegre banda de gaiteiros anima la fiesta

Uns gaiteiros animan a festa

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Dancing in the Berbes Square / Baile en la plaza del Berbés / Baile no Berbés
Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Neighbors wear their vintage dresses

Los vecinos lucen sus vestidos de época

Os veciños mostran a súa roupa antiga

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Traditional Galician sweets and cheese

Queso y dulces gallegos

Queixo e lambonadas da terra

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Traditional dances / Danzas tradicionales / Bailando unha muiñeira
Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Galician bread rolls / Bollas gallegas / Unhas bolas de pan
Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Some actors play a brawl between several fishmongers and neighbors

Unos actores interpretan una reyerta entre varias pescaderas y unos vecinos

Uns actores fan como que rifan entre unhas peixeiras e uns veciños

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Galician guards impose order on the street

Guardias gallegos imponen el orden en la calle

Uns gardas galegos impoñen orde nas rúas

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Turnip greens and fish sellers

Vendedoras de nabizas y pescado

Vendedoras de grelos e peixe

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
A fight between sellers of vegetables

Una pelea entre vendedores de hortalizas

Unha rifa entre vendedores de nabizas

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Napoleon’s troops parade through the streets of Prince in Vigo

Las tropas de Napoleón desfilan por la calle del Príncipe en Vigo

O exército de Napoleón pasa pola rúa do Príncipe

French troops parade

Desfile de las tropas francesas

Os franceses toman Vigo

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
The audience sees the play

Los espectadores ven la obra de teatro

A xente ve a obra

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
The tabern of Aurora

La taberna de Aurora

A tasca de Aurora

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Problems in the tavern / Problemas en la taberna / Rifa na tasca
Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
French soldiers arrest a resident of Vigo
Soldados franceses arrestan a una vecina de Vigo
Os franceses deteñen a unha veciña de Vigo
Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
The neighbors of Vigo and Mos come together to regain the village

Los vecinos de Vigo y Mos se unen para reconquistar la villa

Os veciños da comarca van xuntos a reconquistar a vila

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
Local heroes “Cachamuiña” and “Carolo”

Héroes locales “Cachamuíña” y “Carolo”

 “Cachamuíña” e “Carolo” 

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
The Spanish army heads to knock the door of Gamboa

Los lugareños se dirigen a tomar la Puerta de la Gamboa

Os veciños van tomar a Porta da Gamboa

Fight in the door of Gamboa

Lucha en la puerta de Gamboa

Spain, Feast of the Reconquest in Vigo 2013  by E.V.Pita  http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/02/spain-feast-of-reconquest-in-vigo-2013.html  Fiesta de la Reconquista de Vigo 2013  por E.V.Pita
The French troops surrender and retire on a British ship

Las tropas francesas se rinden y son expulsadas en un barco inglés

As tropas francesas se rinden e marchan nun barco inglés

“Oasis of the Seas” en Vigo

28 Sep
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” in the Port of Vigo“Oasis of the Seas” en el puerto de Vigo“Oasis of the Seas” no porto de Vigo

Vigo (Spain): “Oasis of the Seas”, the largest cruiser ship of World

by E.V.Pita (2014)
link up-to-dated:

 Vigo: “Oasis of the Seas”, el crucero más grande del mundo

Por E.V.Pita (2014)

O “Oasis of the Seas”, o meirande cruceiro do mundo, en Vigo

Por E.V.Pita (2014)
link original y actualizado en:
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” and yachts in the docks of A Laxe

“Oasis of the Seas” y yates en el muelle de A Laxe

O “Oasis of the Seas” e uns iates no peirao de A Laxe

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” and yachts in the docks of A Laxe
“Oasis of the Seas” y yates en el muelle de A Laxe
O “Oasis of the Seas” e uns iates no peirao de A Laxe
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Galician dancers and the “Oasis of the Seas”

Bailarinas gallegas y el “Oasis of the Seas”

Danzarinas galegas e mailo “Oasis of the Seas” en Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Galician dancers and the “Oasis of the Seas”Bailarinas gallegas y el “Oasis of the Seas”Danzarinas galegas e mailo “Oasis of the Seas” en Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Galician dancers and the “Oasis of the Seas”Bailarinas gallegas y el “Oasis of the Seas”Danzarinas galegas e mailo “Oasis of the Seas” en Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” and yachts in the docks of A Laxe
“Oasis of the Seas” y yates en el muelle de A Laxe
O “Oasis of the Seas” e uns iates no peirao de A Laxe
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Giants in the docks of A Laxe

Gigantes y cabezudos en el muelle de A Laxe

Xigantes no peirao de A LAxe

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Balconnis of “Oasis of the Seas”

Balcones del “Oasis”

Balcóns do “Oasis”

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” in the Bay of Vigo

“Oasis” en la ría de Vigo

O “Oasis” na ría de Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas”
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Balconnies

Balcones

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” in the gardens of the Port of Vigo

El “Oasis” en los jardines del Cableado Inglés del Puerto de Vigo

O “Oasis” nos xardíns do Cableado Inglés no Porto de Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas”
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas” and gardens

“Oasis of the Seas” y jardines

“Oasis of the Seas” e xardìns

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Reflects of the “Oasis of the Seas” in the A Laxe Shopping Mall

Reflejos del “Oasis of the Seas” en el centro comercial A Laxe

Reflectíos do “Oasis of the Seas” no centro comercial de A Laxe

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
“Oasis of the Seas”
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
Coffe shop of A Laxe and “Oasis of the Seas”

Café en A Laxe y “Oasis of the Seas”

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
– Balconnies of “Oasis of the Seas”

– Balcones del “Oasis of the Seas”

– Balcóns do “Oasis of the Seas”

-Roofs of the old town of Vigo and “Oasis of the Seas”

– Tejados de la ciudad vieja de Vigo y el “Oasis of the Seas”

– Faiados do Casco Vello de Vigo e o “Oasis of the Seas”

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
-Roofs of the old town of Vigo and “Oasis of the Seas”

– Tejados de la ciudad vieja de Vigo y el “Oasis of the Seas”

– Faiados do Casco Vello de Vigo e o “Oasis of the Seas”
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
– “Celebrity Cruise” in the port of Vigo

– Entrada del “Celebrity” en Vigo

– O “Celebrity” en Vigo

by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
– Balconnies of “Oasis of the Seas”

– Balcones del “Oasis of the Seas”

– Balcóns do “Oasis of the Seas”
by E.V.Pita (2014)... Vigo (Spain): "Oasis of the Seas", the largest cruiser ship in the World / por E.V.Pita (2014)... Vigo: "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo
– “Oasis of the Seas” and the Mount of A Guía

– “Oasis of the Seas” y el monte de La Guía

– “Oasis of the Seas” e o monte da Guía

by E.V.Pita (2014)… Vigo (Spain): “Oasis of the Seas”, the largest cruiser ship in the World
 por E.V.Pita (2014)… Vigo: “Oasis of the Seas”, el crucero más grande del mundo