Archive | Parque de las Islas Atlánticas RSS feed for this section

Rías Baixas: Parque de las Islas Atlánticas y ría de Arousa / Parque das Illas Atlánticas e ría de Arousa

17 Apr
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill and estuary / Molino de viento y estuario / Muíño e ría

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)

The Ria de Arousa is a pretty  estuary full of islands, beaches and raft polygons.

From the slopes of the mountains of Catoira you can overlook the stunning panoramic views of Arousa and Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira)

by E.V.Pita (2015)

 Ría de Arousa (vistas panorámicas)

por E.V.Pita

La ría de Arousa es un bonito estuario lleno de islas, polígonos de bateas y playas. Desde las lomas de las montañas de Catoira se pueden divisar las impresionantes vistas panorámicas de Arousa y Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

Vistas da ría de Arousa

A ría de Arousa é un bonito estuario cheo de illas, polígonos de bateas e praias. Dende os outeiros dos montes de Catoira podense albiscar as abraiantes vistas panorámicas de Arousa e Barbanza (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira)

CATOIRA AND RIVER ULLA

CATOIRA – RÍO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

Hermitage of San Cibrán in mountain  Xiobre in Catoira mountains 

 Ermita de San Cibrán en el monte Xiobre de Catoira 

 Ermida de San Cibrán no monte Xiobre de Catoira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita

There is a picnic in the grove 

 Merendero en el robledal 

 Bancos para xantar na carballeira

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
There is a magnificent panoramic view from Mont Xiobre to the mouth of the river Ulla 

 Impresionantes vistas panorámicas desde el monte Xiobre a la desembocadura del río Ulla 

 Abraintes vistas dende o monte Xiobre á boca do Ulla

TOWERS OF WESTERN IN CATOIRA

TORRES DEL OESTE EN CATOIRA

 TORRES DO OESTE EN CATOIRA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Ulla River and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
River Ulla and towers of Catoira

Río Ulla y torres de Catoira

O Ulla e as torres do Oeste

Railway bridge on the River Ulla

Puente de ferrocarril del Eje Atlántico sobre el río Ulla

A ponte do tren do Eixo Atlántico polo Ulla

RIVER ULLA BRIDGE

PUENTE DEL ULLA

A PONTE DO ULLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Bridge of Ulla RIver and estuary of Arousa

Puente del río Ulla y ría de Arousa

A ponte e a ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Beach (Barbanza peninsula)

Playa (en la península de Barbanza)

Praia (no Barbanza)

WINDMILLS

MOLINOS DE VIENTO

MUÍÑOS DE VENTO

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Three old windmills of Abalo

Tres viejos molinos de viento de Abalo

Tres vellos muíños de vento en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Stone cross / Crucero / Cruceiro
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The windmils have double blades in Abalo

 Los molinos de viento tienen aspas dobles en Abalo

 Os muíños cortan o vento polos dous lados en Abalo

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary of Arousa

Molino de viento de Abalo y ría de Arousa

Muíño de vento de Abalo e ría de Arousa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmill of Abalo and estuary

Molino de viento de Abalo y estuario

Muíño de vento de Abalo e a ría

BARBANZA (RIANXO – BOIRO- POBRA-RIBEIRA)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills power on the knoll of Barbanza mountains

Aerogeneradores en la loma de las montañas de Barbanza

Muíños de vento nos outeiros dos montes de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Windmills in Mont Xiobre ( Catoira) and panoramical views of Barbanza

Aerogeneradores en el monte Xiobre (en Catoira) y vistas panorámicas de Barbanza

Muíños de vento no monte Xiobre en Catoira e vistas de Barbanza

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Villages of Barbanza (Rianxo and Boiro)

Pueblos de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Vilas de Barbanza (Rianxo y Boiro)

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Barbanza (Boiro)

ISLAND OF CORTEGADA

ISLA DE CORTEGADA

A ILLA DE CORTEGADA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Cortegada (in the foreground) and Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

Isla de Cortegada (en primeiro plano) y Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

A illa de Cortegada (o primeiro que se ve) e Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal and Ribeira)

VILANOVA DE AROUSA ISLAND

ISLA DE AROUSA

A ILLA

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Island of Vilanova de Arousa

Isla de Vilanova de Arousa

Illa de Vilanova

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
The Vilanova Island, O Grove peninsula and raft polygons 

La isla de Vilanova, O Grove, y polígonos de bateas 

 A illa, O Grove e polígonos de bateas

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons

 Polígonos de bateas

O GROVE PENINSULA

PENÍNSULA DE O GROVE

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Raft polygons and Island of Arousa 

Polígonos de bateas y la isla de Arousa 

 Polígonos de bateas e A Illa

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Vilagarcía City (in the middle) and O Grove pensinsula (on the background of the image)

Vilagarcía de Arousa y la península de O Grove (al fondo)

Vilagarcía (primeiro plano) e O Grove (ao lonxe)

ISLANDS ONS AND CIES

 LAS ISLAS ONS Y LAS CÍES

AS ILLAS ONS E CÍES

Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
O Grove (in the middle) and Lanzada Beach and Islands Ons (on the background) / O Grove (en el medio) y la playa de A Lanzada y las islas Ons (al fondo) / O Grove (no medio) e a praia da Lanzada e as illas Ons (ao fondo)
Spain, estuary of Arousa (panoramical views)  by E.V.Pita (2015) http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/04/spain-estuary-of-arousa-panoramical.html  Ría de Arousa (vistas panorámicas) por E.V.Pita
Islands of Cies (on the background) / Islas de Cíes (al fondo) / Illas Cíes (no fondo)

Author: E.V.Pita (2015)

Autor: E.V.Pita (2015)