Archive | Música RSS feed for this section

Trekking trail at Mount O Pindo (Galicia, Spain) / Senderismo en el monte O Pindo, en Carnota / Roteiro da Moa no Pindo, en Carnota

23 Sep

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Fieiro Village and horreo (barn)

 

-Aldea de Fieiro y/e hórreo

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

 

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Forest

 

-Bosque

 

-Arbores

 

– A pine growing on a rock

 

– Un pino crece encima de una roca

 

-Un pino crece enriba dunha rocha

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Red rocks

 

-Pared rocosa roja

 

-Parede rochosa vermella

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trekking trail to A Moa, at Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Roteiro circular cara o monte O Pindo (A Moa)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo (a lot of stones)

 

-Senda señalizada al monte Pindo (lleno de piedras e cantos rodados)

 

-Carreiro cara o monte O Pindo (cunha chea de croios)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Signals with stones

 

-Montículos de piedras para la señalización

 

-Croios amoreados como sinais

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Carreiro cara o monte O Pindo

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Carnota Beach

 

-Vistas panorámicas de la playa de Carnota

 

-Vistas da praia de Carnota

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rocks

 

-Rocas

 

-Rochas

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rock and Carnota beaches

 

-Roca y playas de Carnota

 

-Rocha e praias de Carnota

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-“A Moa” trekking route (signal poster)

 

-Roteiro da Moa (cartel de señalización)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Pindo and Ézaro beaches and Finisterre (Fisterra) Coast

 

-Vistas panorámicas de las playas de O Pindo y Ézaro y la costa de Finisterre (Fisterra)

 

-Vistas das praias do Pindo e mailo Ézaro e costa de Fisterra

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-The Moa (Top of Mount Pindo) and Neolithic sacred site

 

-A Moa (unha das cimas del monte Pindo ) y lugar sagrado del Neolítico

 

-A Moa (un dos outeiros do monte Pinto) e sitio sagrado dos antigos (do Neolítico)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-A Moa (top of Mount Pindo)

 

-A Moa (cima del monte Pindo)

 

-A Moa (o máis arriba do monte Pindo)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

 

-Mount Pindo from Boca do Río (Carnota Beach)

 

-El monte Pindo visto desde Boca do Río (playa de Carnota, Cabaldebarcos)

 

-O monte do Pindo visto dende a Boca do Río, na praia de Carnota, nas gándaras de Cabaldebarcos

 

 

 

Autor: E.V.Pita (O Pindo, 2012) / Author: E.V.Pita (O Pindo, 2012)

 

fotos / pictures

 

blog: http://evpita.blogspot.com

 

 

Mount O Pindo (Galicia, Spain) – Trekking trail of A Moa 

  Monte de O Pindo (A Coruña)  –

 Itinerario circular de senderismo

 Roteiro da Moa

 Roteiro da moa (O Pindo) / Trekking trail (Mount Pindo)

 http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/09/mount-o-pindo-galicia-spain-trail-moa.html

Recital poético en el cementerio de San Amaro (A Coruña)

26 Aug
PAra ver los videos picar aqui:
 
Poems at night in San Amaro (Corunna)
 
Recital: Noche poética en el cementerio de  San Amaro (A Coruña)
 
Recital: Noite poética no cemterio de San Amaro (A Coruña)
 
New song: “San Amaro” by Xoel Lopez
 
Nueva canción: ”San Amaro” por Xoel López
 
Nova canción: “San Amaro” por Xoel López
 
 
Rosa Cedrón
 
Presenta: Paco Lodeiro
 
 
 

Poems at night in San Amaro (Corunna)

Recital: Noche poética en el cementerio de  San Amaro (A Coruña)

Recital: Noite poética no cemterio de San Amaro (A Coruña)

New song: “San Amaro” by Xoel Lopez

Nueva canción: “San Amaro” por Xoel López

Nova canción: “San Amaro” por Xoel López

 

-“Spirit of my landshire”, poem by Curros Enriquez, by Mss. Rosa Cedrón

“Aires da miña terra”, de Curros Enríquez, por Rosa Cedrón

 

-“Black shadow”, poem by Rosalía de Castro, by Xoel Lopez

 

-Versión “Negra Sombra” de Rosalía de Castro por Xoel López

-Songs by “Banda Municipal da Coruña”

-Tema introductorio de la Banda Municipal de A Coruña

-Peza para principiar pola Banda Municipal da Coruña

-Songs by “Banda Municipal da Coruña”

-Tema introductorio de la Banda Municipal de A Coruña

-Peza para principiar pola Banda Municipal da Coruña

-Aplausses

-Aplausos

-“My loving land”, by Sito Sedes (1)

-“Miña terra querida” por Sito Sedes (1)

-“My lover land”, by Sito Sedes (2)

-“Miña terra querida” por Sito Sedes (2)

-Singer

-Cantante

-Singer and aplausses

-Cantante y aplausos
 

-Poem by Iolanda Castaño

-Poema recitado por Iolanda Castaño

Videos by E.V.Pita (Corunna, 2012) / Videos por E.V.Pita (A Coruña, 2012)

Poems at night in San Amaro (Corunna) 

 Noche poética en San Amaro (A Coruña)

 
 

Vídeo de concierto banda sonora de “Tiempos revueltos” – Orquesta Sinfonica de Galicia en María Pita

25 Aug
Para ver el vídeo picar aquí:

Vídeo de concierto banda sonora de “Tiempos revueltos” – Orquesta Sinfonica de Galicia en María Pita
Duración: 4 minutos

100 pictures of City of Culture of Galicia / Ciudad de la Cultura de Galicia en 100 fotos / A Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

14 Aug

-City of Culture of Galicia in mount Gaias in Santiago of Compostela (St. James’ Way)

-Ciudad de la Cultura de Galicia en el monte Gaiás en Santiago de Compostela (Camino de Santiago)

-Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás en Santiago de Compostela (O Camiño de Santiago)

-Front

-Frente

-Front

-Frente

-Parking

-Aparcamiento

GALICIAN ARCHIVE AND TWO GLASS TOWERS

ARCHIVO DE GALICIA Y LAS DOS TORRES

ARQUIVO DE GALICIA E AS DÚAS TORRES

-Two glass towers and Archive of Galicia

-Las dos torres y el Archivo de Galicia

-As dúas torres e o Arquivo de Galicia

-Archive of Galicia

-Archivo de Galicia

-Arquivo de Galicia

-Two towers and Archive

-Dos torres y Archivo

-Dúas torres e mailo Arquivo

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Two towers

-Dos torres

-Dúas torres

-Glass Tower

-Torre de cristal

-Glass tower

-Torre de cristal

-Archive of Galicia (right) and Library (centre)

-Archivo de Galicia (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo de Galicia (dereita) e Biblioteca (centro)

-Exhibiton Centre

-Centro de exposiciones

-Centro de exposicións

-Banches

-Bancos

-Two Towers

-Las dos torres

-As dúas torres

-Archive (right) and Library (centre)

-Archivo (derecha) y Biblioteca (centro)

-Arquivo (dereita) e Biblioteca (centro)

-Arcade of Archive of Galicia and Library (centre)

-Soportales del Archivo de Galicia y Biblioteca (centro)

-Soportais do Arquivo de Galicia e maila Biblioteca (centro)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Models of Proyect of City of Culture of Galicia (in Arquive showroom)

-Maquetas del proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (en la sala de exposiciones del Archivo de Galicia)

-Maquetas do proxecto da Cidade da Cultura de Galicia (na sá de exposicións do Arquivo de Galicia)

-Arcade of Archive and Exhibition Centre of Galicia (left) and Library (rigth)

-Soportales del Archivo y Edficio de Exposiciones (izquierda) y Biblioteca (derecha)

-Soportais do Arquivo, edificio de exposicións (esquerda) e Biblioteca (dereita)

-Library Entrance (front)

-Entrada a Biblioteca

-Arcade of Archive

-Soportal del Archivo

-Soportais do Arquivo

-Entrance to Arquive of Galicia and Paper Ball Sculpture

-Entrada al Archivo de Galicia y escultura de Bola de Papel

-Entrada ao Arquivo de Galicia e escultura de Bola de Papel

-Rest and bar

-Restaurante y/e bar

-Paper Ball

-Bola de papel

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Books ball

-Bola de libros

-Visitors signed a book

-Los visitantes firmaron en un libro

-Os de fóra asinaron nun libro

-Paper Ball from Library

-Bola de papel desde la Biblioteca

-Bola de Papel dende a Biblioteca

-Library and Bar

-Bibioteca y/e Bar

-Bar Entrance

-Entrada al bar

-Porta do bar

LIBRARY OF GALICIA

BIBLIOTECA DE GALICIA

-Library of Galicia

-Biblioteca de Galicia

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Corridors

-Pasillos

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Decorated column

-Columna decorada

-Oficce

-Oficinas

-Library and a stone block is on top of a bookcase

-Biblioteca y un bloque de piedra encima de una estantería

-Biblioteca e un croio xigante enriba dun estante

-A stone block is on top of a bookcase

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho croio enriba dun estante

-Bookcase

-Estantería

-Bookcase and shelves

-Estanterías

-A granite block is positioned above a shelf

-Un bloque de piedra está encima de una estantería

-Un cacho de pedra está enriba dun estante

-Lounge armchairs

-Sillones

-Sillóns

-Work table

-Mesa de trabajo y consulta

-Mesa de traballo e consulta

-Shelves

-Estanterías

-Armchairs and stone block

-Sillones y bloque de piedra

-Sillóns e bloque de pedra

-Panoramical view of Library

-Vista panorámica de la Biblioteca

-Vistas da Biblioteca

-Stairs and steps

-Escaleras

-Chanzos

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Office and computer room (public is no allowed)

-Oficina y sala de ordenadores (acceso prohibido al público)

-Oficina e sá de ordenadores (non se pode pasar)

-Book archive

-Archivo de libros

-Arquivo de libros

-Books

-Libros

-Roof of Library (pedestrians walk is allowed)

-Tejado de la Biblioteca (paseo de viandantes)

-Faiado da Biblioteca (os visitantes poden camiñar por riba)

-Library roof

-Tejado de la Biblioteca

-Faiado da Biblioteca

-Library Roof and Exhibition Centre (left)

-Tejado de la Biblioteca y Centro de Exposiciones (izquierda)

-Tellado da Biblioteca e Centro de Exposicións (esquerda)

-Library roof and two towers

-Tejado de la Biblioteca y las dos torres

-Tellado da Biblioteca e mailas dúas torres

-Exhibiton Centre (“Stone in Galicia”)

-Centro de Exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Centro de Exposicións (“Galicia Petrea”)

-Stone steps

-Escalones de granito

-Chanzos de granito

-Steps and Exhibition Centre

-Escalones y Centro de Exhibiciones

-Escalóns e centro de exhibicións

-Library

-Biblioteca

-Library

-Biblioteca

EXHIBITION CENTRE

CENTRO DE EXPOSICIONES

CENTRO DE EXPOSICIÓNS

-Exhibition centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de Exposicions

-Other building and works

-Otro edificio y obras

-Outro edificio e obras

-Lake and Two Towers

-Lago y las dos torres

-Lago e as dúas torres

-Lake and Exhibition Centre

-Lago y Centro de Exposiciones

-Lago e Centro de Exposicións

-Other building

-Otro edificio

-Exhibition Centre

-Centro de Exposiciones

-Centro de exposicións

-Lake, works and two towers

-Lago, trabajos y dos torres

-Lago, traballo e dúas torres

-Exhibition Centre and two towers

-Centro de exhibiciones y dos torres

-Centro de exposicións e dúas torres

-Corridors

-Pasillos

-Corredores

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Show room

-Sala de exposiciones

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Library from showroom of Exhibition Centre

-Biblioteca vista desde la sala de exposiciones del Centro de Exposiciones

-A biblioteca, dende a sá de exposicións do Centro de Exposicións

-Windows

-Ventanas

-Fiestras

-Escalators and corridors

-Escaleras mecánicas y/e pasillos

-Show room (Second floor)

-Sala de exposiciones (segunda planta)

-Sá de exposicións (planta 2)

-Views

-Vistas

-Views

-Vistas

-Show room (“Galicia Petrea” (stones works of Galicia)

-Sala de exposiciones (“Galicia Petrea”)

-Sá de exposicións

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Corridors and windows

-Pasillos y ventanales

-Corredores e fiestras

-Landscape and windows

-Paisaje y ventanales

-A paisaxe e fiestras

-Escalators

-Escaleras mecánicas

-Escaleiras mecánicas

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor doors and two towers

-Puertas de la planta baja y las dos torres

-Portas da planta baixa e dúas torres

-Ground floor

-Planta baja

-Planta baixa

Autor: E.V.Pita (Santiago de Compostela, 2012) / Author: E.V.Pita (St. James of Compostela, 2012)

Fotos / Pictures

Peter Eisenman: 100 pictures of City of Culture of Galicia (Archive, Library, Exhibition hall)

Peter Eisenman: 100 fotos de  la Ciudad de la Cultura de Galicia (Archivo, biblioteca, exposiciones)

 100 fotos de Arquitectura da Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás

Noroeste Pop Rock Festival A Coruña 2012 (vídeos de Xoel Lopez e Iván Ferreiro)

11 Aug
Notice: two minutes are required to the videos download
 
Aviso: la descarga de los vídeos puede requerir dos minutos
 
Nota: baixar os videos pode levar un momentiño
 
 
NOROESTE POP ROCK FESTIVAL 2012 A CORUÑA
 
XOEL LOPEZ E IVÁN FERREIRO
 
-Riazor Beach
 
-Playa de Riazor
 
-Praia de Riazor
 
-Sunset on the Riazor Beach
 
-Atardecer en la playa de Riazor
 
-Solpor na praia de Riazor
 
 
 
 
 
 
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
-Iván Ferreiro in concert and audience
 
-Iván Ferreiro en concierto y el público
 
-Iván Ferreiro no concerto e o público
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
 
 
 
 
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Iván Ferreiro in concert
 
-Iván Ferreiro en concierto
 
-Iván Ferreiro no concerto
 
 
 
 
 
 
 
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Audience on the Riazor Beach at night in Noroeste Pop Rock Festival
 
-Público en la playa de Riazor por la noche en el conciertro de Noroeste Pop Rock 2012
 
-Público na praia de Riazor pola noite no concerto do Noroeste Pop Rock 2012
-Xoel López and Iván Ferreiro in concert
 
-Xoel López e Iván Ferreiro en concierto
 
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
 
 
-Xoel López en Noroeste Pop Rock 2012
 
 
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)
 
Fotos y vídeos / Fotos e videos / Pictures and videos
 
 
Noroeste Pop Rock Festival A Coruña 2012 (vídeos de Ivan Ferreiro y/e Xoel Lopez)
 
Fiestas de María Pita 2012 / Festas de María Pita 2012
 
 
 

Noroeste Pop Rock 2012 Festival (A Coruña), vídeos

10 Aug
 
 
 
Autor: E.V.P. (A Coruña, 2012)
 
Noroeste Pop Rock Festival 2012 on the Riazor Beach in Corunna (Galicia, Spain)
 
Vídeos del festival Noroeste Pop Rock 2012 en la playa de Riazor en A Coruña
 
Videos do festival Noroeste Pop Rock 2012 na praia de Riazor na Coruña