Archive | Monumento aos herois do Orzán RSS feed for this section

A Coruña, Monument of Heroes of Orzán / Monumento a los héroes del Orzán en A Coruña / Herois do Orzán na Coruña

30 Jan

Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán

Spain, heroes of Orzan Beach Monument

by E.V.Pita

On January 28, 2012 tragedy struck in the bay of Orzán, in A Coruña. Three policemen were thrown into the sea to rescue a Czech student but the four drowned. To commemorate his heroism, a year later, the authorities built a monument in his memory.

http://evpita.blogspot.com/2015/01/spain-monument-of-heroes-of-orzan-beach.html

 Monumento a los héroes del Orzán

por E.V.Pita

El 28 de enero del 2012 ocurrió una tragedia en la bahía del Orzán, en A Coruña. Tres policías se lanzaron al mar para rescatar a un estudiante checo pero los cuatro murieron ahogados. Para conmemorar su heroicidad, un año después, las autoridades construyeron un monumento en su memoria.

Estatua dos herois do Orzán

O 28 de xaneiro do 2012 houbo unha traxedia no mar do Orzán, na Coruña. Tres policías meteronse na auga para rescataren un estudante checo pero o mar levounos aos catro e afogaron. Para conmemorar a súa heroicidad, un ano despois, as autoridades puxeron unha estatua na súa lembranza.

http://galiciaenmochila.blogspot.com/2015/01/monument-of-heroes-of-orzan-monument.html

Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Orzan Bay / Bahía del Orzán / Ensenada do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Riazor Beach / Playa de Riazor / Praia de Riazor
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Orzan Beach / Playa del Orzán / Praia do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Flags after a big strom / Banderas después de un temporal / Bandeiras tras unha treboada
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Wild coast of Orzan Bay / Oleaje en el Orzán / Mar ovellado no Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Strong waves on the beach / Un fuerte oleaje en la playa / Ondas bravas no mar

Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Strong wave / Fuerte oleaje / Mar de fondo
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Seagulls / Gaviotas / Gueivotas
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán
Spain, heroes of Orzan Beach Monument  by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html  Monumento a los héroes del Orzán  por E.V.Pita  Estatua dos herois do Orzán
Heroes of Orzan monument / Monumento a los héroes del Orzán / Monumento dos Herois do Orzán

Spain, heroes of Orzan Beach Monument

Pictures  by E.V.Pita


http://evpitapictures.blogspot.com/2015/01/spain-monument-to-heroes-of-orzan.html

http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/01/spain-heroes-of-orzan-beach-monument.html 

Monumento a los héroes del Orzán

    por E.V.Pi

 Estatua dos herois do Orzán

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

THE RESCUE / EL RESCATE / O RESCATE

by E.V.Pita... Recovery four missing people in Orzan Bay (Corunna, Spain) / Rescate de 4 desaparecidos en el Orzán / Rescate dos héroes do Orzán ... por E.V.Pita
Candles / Encendidas / Candeas

-Recovery of the bodies of a missing swimmer and three policemen in the bay of Orzán

by E.V.P.

January of 28th, 2012, three policemen died when they tried to rescue to a young Chequian swimmer in the wild sea of Orzan Beach, in Corunna (Spain). Authorities need 24 days to find four bodies.

 -Rescate de los cuerpos de un bañista y tres policías ahogados en la playa del Orzán

por E.V.P. 

El 28 de enero del 2012, tres policías fallecieron ahogados cuando se lanzaron al agua para rescatar a un joven checo que nadaba en el mar bravo de la playa del Orzan, en A Coruña. La búsqueda de los cuerpos duró 24 días.

Recuperación dos corpos dos tres policías e un bañista afogados na praia de Orzán

O 28 de xaneiro do 2012, tres policías morreron afogados cando se lanzaron ao mar para rescataren a un mozo checo que nadaba no mar ovellado  da praia do Orzan, na Coruña. A búsqueda dos corpos durou 24 días.

http://evpita.blogspot.com/2012/01/rescue-in-orzan-beach-rescate-en-el.html