Archive | Borneiro RSS feed for this section

Spain, Celtiberian hill fort of Borneiro / Castro ” A Cidá” de Borneiro (Cabana de Bergantiños, Costa da Morte, A Coruña)

15 Mar
Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Panoramical views of hill fort of Borneiro

Vista panorámica de Castro de Borneiro

Spain, Celtic hill-fort in Borneiro

pictures by E.V.Pita

The fort of Borneiro (Cabana de Bergantiños) was inhabited from the third century BC and the second century AC. Most houses are circular but there are some square, Roman influence. The fort is protected by a circular wall. There were workshops and a “croa” or acropolis. It is on a hill, near a river and a forest, three kilometers from the sea.

 Castro de Borneiro en Cabana de Bergantiños

por E.V.Pita

El castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, provincia de A Coruña) estuvo habitado entre el siglo III antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. La mayoría de las casas son circulares pero hay algunas de planta cuadrada, de influencia romana. El castro está protegido por una muralla circular. Allí había talleres y una croa o acrópolis. Está en un montículo, junto a un río y un bosque, a tres kilómetros del mar.

 A “Cidá” de Borneiro (Costa da Morte)

O castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, provincia da Coruña) estivo habitado entre o século III antes de Cristo e o século II despois de Cristo. A maioría das casas son circulares pero hai algunhas de pranta cadrada, de influencia romana. O castro está protexido por unha muralla circular. Alí había talleres e unha croa ou acrópole. Está nun outeiro, onda un río e un bosque, a tres kilómetros do mar.

CABANAS DE BERGANTIÑOS

“Castle” of Borneiro Rock

Castillo de Borneiro

Castelo de Borneiro

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Castle of Borneiro Rock – Sceneries views of Roncudo Point

(old Celtic hill-fort unexcavated)

Castillo del Borneiro – Vistas de Punta Roncudo

(hay debajo un castro sin excavar)

Castelo ou Castro de Borneiro – Vistas de Punta Roncudo

(soterrado disque hai un castro)

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Castle of Borneiro Rock – Sceneries views of Roncudo Point and Corme

(old Celtic hill-fort unexcavated)

Castillo del Borneiro – Vistas de Punta Roncudo y Corme

(hay debajo un castro sin excavar)

Castelo ou Castro de Borneiro – Vistas de Punta Roncudo e Corme

(soterrado disque hai un castro)

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Castle of Borneiro Rock – Sceneries views of a valley

(old Celtic hill-fort unexcavated)

Castillo del Borneiro – Vistas del valle (Bergantiños)

(hay debajo un castro sin excavar)

Castelo ou Castro de Borneiro – Vistas do val (Bergantiños)

(soterrado disque hai un castro)

A Fernandiña mountain

Monte de A Fernandiña

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
The sandbar of the river Anllóns and the islands Sisargas (at the bottom, right)

La barra de arena del río Anllóns y las islas Sisargas (al fondo, a la derecha)

A barra de area do esteiro do río Anllóns e as illas Sisargas (ao lonxe, á dereita)

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
The sandbar of the river Anllóns and the White Mountain (dunes)

La barra de arena del río Anllóns y el monte Blanco (dunas)

A barra de area do esteiro do río Anllóns e o Monte Branco (dunas)

CELTIC HILL-FORT OF BORNEIRO

CASTRO DE BORNEIRO

A “CIDÁ” DE BORNEIRO

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Circular houses / Casas circulares
Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
In the center of the house, place to make fire and cook

En el centro de la casa, un hogar de piedra para hacer la lumbre  y cocinar

No centro da casa, unha lareira para cociñar

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Houses and oak forest / Casas y bosque de robles / Casas e carballeira
Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Walls (at the bottom, left) and circular houses

Muralla (al fondo, a la izquierda) y casas circulares

Muro (ao fondo, á esquerda) e casas circulares

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)

Walls (at the bottom, left) and circular houses

Muralla (al fondo, a la izquierda) y casas circulares

Muro (ao fondo, á esquerda) e casas circulares

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Tourists and houses / Turistas y casas / Turistas no castro

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Walls and the Croa (acropolis, public spaces, at the bottom)

Murallas y la Croa (acrópolis, espacio público del castro, al fondo)

As murallas e a Croa (acrópole, ao lonxe)

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Circular houses and visitors / Casas circulares y visitantes / Casas
Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
House of square plant (Roman style) / Casa de planta cuadrada (estillo romano)
Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Panoramical view of hill-fort of Borneiro

Vista panorámica del Castro de Borneiro

Vistas do castro

Spain, celtic hill-fort in Borneiro  pictures by E.V.Pita http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2015/03/spain-celtic-hill-fort-in-borneiro.html  Castro de Borneiro en Cabanas de Bergantiños  por E.V.Pita  O Castro de Borneiros (Costa da Morte)
Panoramical view of hill-fort of Borneiro

Vista panorámica del Castro de Borneiro

Vistas do castro

Author: E.V.Pita (2015)