Archive | Beach RSS feed for this section

River Xallas waterfalls at Ezaro (Galicia, Spain) / Cascadas del río Xallas en Ézaro (A Coruña) / Fervenzas do Xallas no Ézaro (Carnota)

23 Sep

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Santa Uxía Dam

 

-El embalse de Santa Uxía ( Santa Eugenia )

 

-Encoro de Santa Uxía preto de Ézaro e Monte Pindo

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

– Xallas river mouth on Mount Pindus and Ézaro Beach

 

– Desembocadura del río Xallas en el monte Pindo y la playa de Ézaro

 

-Boca do río Xallas no monte do Pindo e a praia de Ézaro

 

-Santa Uxía Dam and River Xallas

 

-Embalse de Santa Eugenia en el Ézaro y río Xallas

 

-Encoro do Ézaro e o Xallas

 

 

 

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-River Xallas and waterfall (Mount Pindo)

 

-El río Xallas y la cascada (Monte Pindo)

 

-O Xallas e maila fervenza no monte Pindo

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Boats and waterfalls in Ezaro

 

-Barco y yates en el club náutico en Ézaro

 

– Barcos no peirao deportivo de Ézaro

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Tourists walk on a wooden walkway to get to the waterfall

 

– Los turistas caminan por una pasarela de madera para llegar hasta la cascada

 

-Os visitantes van por un carreiro de madeira para chegaren ata as fervenzas

 

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-River Xallas Mouth

 

-Desembocadura del río Xallas

 

-Boca do Xallas

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Waterfalls

 

-Cascada

 

-Fervenza

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Waterfalls

 

-Cascada

 

-Fervenza

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Waterfalls

 

-Cascada

 

-Fervenza

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Ézaro waterfalls

 

-Cascada de Ézaro

 

-Fervenza do Xallas en Ézaro

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Ézaro waterfalls

 

-Cascada de Ézaro

 

-Fervenza do Xallas en Ézaro

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Ézaro waterfalls

 

-Cascada de Ézaro

 

-Fervenza do Xallas en Ézaro

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Ézaro waterfalls

 

-Cascada de Ézaro

 

-Fervenza do Xallas en Ézaro

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

-Rocks

 

-Rocas

 

-Rochas

 

 

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

 

– O Pindo Beach (Ezaro)

 

-Playa de O Pindo (Ezaro)

 

-Praia do Pindo

 

Autor: E.V.Pita (O Pindo, 2012 / Author: E.V.Pita (O Pindo, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

Blog: http://evpita.blogspot.com

 

 

-River Xallas waterfalls at Ezaro (Galicia, Spain)

 

-Cascadas del río Xallas en Ézaro (A Coruña)

 

-Fervenzas do Xallas no Ézaro (Carnota)  

Advertisements

Trekking trail at Mount O Pindo (Galicia, Spain) / Senderismo en el monte O Pindo, en Carnota / Roteiro da Moa no Pindo, en Carnota

23 Sep

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Fieiro Village and horreo (barn)

 

-Aldea de Fieiro y/e hórreo

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

 

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Santa Uxía Dam

-Embalse de Santa Eugenia

 

-Encoro de Santa Uxía

 

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Forest

 

-Bosque

 

-Arbores

 

– A pine growing on a rock

 

– Un pino crece encima de una roca

 

-Un pino crece enriba dunha rocha

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Red rocks

 

-Pared rocosa roja

 

-Parede rochosa vermella

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trekking trail to A Moa, at Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Roteiro circular cara o monte O Pindo (A Moa)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo (a lot of stones)

 

-Senda señalizada al monte Pindo (lleno de piedras e cantos rodados)

 

-Carreiro cara o monte O Pindo (cunha chea de croios)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Signals with stones

 

-Montículos de piedras para la señalización

 

-Croios amoreados como sinais

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Trail to Mount Pindo

 

-Senda señalizada al monte Pindo

 

-Carreiro cara o monte O Pindo

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Carnota Beach

 

-Vistas panorámicas de la playa de Carnota

 

-Vistas da praia de Carnota

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rocks

 

-Rocas

 

-Rochas

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Rock and Carnota beaches

 

-Roca y playas de Carnota

 

-Rocha e praias de Carnota

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Coast of  Carnota and Muros (background)

 

-Costa de Carnota y/e Muros (fondo)

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-“A Moa” trekking route (signal poster)

 

-Roteiro da Moa (cartel de señalización)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Panoramic views of Pindo and Ézaro beaches and Finisterre (Fisterra) Coast

 

-Vistas panorámicas de las playas de O Pindo y Ézaro y la costa de Finisterre (Fisterra)

 

-Vistas das praias do Pindo e mailo Ézaro e costa de Fisterra

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-The Moa (Top of Mount Pindo) and Neolithic sacred site

 

-A Moa (unha das cimas del monte Pindo ) y lugar sagrado del Neolítico

 

-A Moa (un dos outeiros do monte Pinto) e sitio sagrado dos antigos (do Neolítico)

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-A Moa (top of Mount Pindo)

 

-A Moa (cima del monte Pindo)

 

-A Moa (o máis arriba do monte Pindo)

 

 

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

O Pindo 2012 / Trekking trail A Moa / Roteiro da Moa (by E.V.Pita)

-Views of Carnota beaches from A Moa

 

-Vistas de las playas de Carnota desde A Moa

 

-Vistas das praias de Carnota dende A Moa

 

 

-Mount Pindo from Boca do Río (Carnota Beach)

 

-El monte Pindo visto desde Boca do Río (playa de Carnota, Cabaldebarcos)

 

-O monte do Pindo visto dende a Boca do Río, na praia de Carnota, nas gándaras de Cabaldebarcos

 

 

 

Autor: E.V.Pita (O Pindo, 2012) / Author: E.V.Pita (O Pindo, 2012)

 

fotos / pictures

 

blog: http://evpita.blogspot.com

 

 

Mount O Pindo (Galicia, Spain) – Trekking trail of A Moa 

  Monte de O Pindo (A Coruña)  –

 Itinerario circular de senderismo

 Roteiro da Moa

 Roteiro da moa (O Pindo) / Trekking trail (Mount Pindo)

 http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/09/mount-o-pindo-galicia-spain-trail-moa.html

Riazor Beach by night (Corunna – Spain) / Playa de Riazor de noche / Praia de Riazor á noitiña

21 Aug

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita 2010

Sunset in Riazor Beach in last nigh of 2010

Atardecer en la playa de Riazor en Nochevieja del 2010

Entre lusco e fusco na praia de Riazor na Noitevella do 2010

by E.V.Pita 2010 / Title: Lights from Torre de Hércules (Hercules’s Tower)
E.V.Pita / Destello de la Torre de Hércules visto desde la playa del Orzán
E.V.Pita/ O faro da Torre de Hércules alumea a praia do Orzán

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita 2010

Sunset in Miño Beach / Atardecer en Miño / Solpor na praia de Miño

21 Aug

Autor E.V.Pita / Author: E.V.Pita
-Sunset in Miño Beach
-Atardecer en Miño
-Solpor en Miño e a ponte do Pedrido

Noroeste Pop Rock 2012 Festival (A Coruña), vídeos

10 Aug
 
 
 
Autor: E.V.P. (A Coruña, 2012)
 
Noroeste Pop Rock Festival 2012 on the Riazor Beach in Corunna (Galicia, Spain)
 
Vídeos del festival Noroeste Pop Rock 2012 en la playa de Riazor en A Coruña
 
Videos do festival Noroeste Pop Rock 2012 na praia de Riazor na Coruña

Air force exhibition 2012 in Samil Beach (Galicia, Spain) / Festival aéreo de Samil 2012 (Vigo)

23 Jul

-Samil Beacha and Toralla Tower

-Playa de Samil y torre de Toralla

-Praia de Samil e torre de Toraia

-Samil Beach and Morrazo Coast

-Playa de Samil y costa de O Morrazo

-Praia de Samil e O Morrazo

-A plain F-16 in the sky of estuary of Vigo

-Un caza F-16 en el cielo en la ría de Vigo

-Un avión F-16 no ceo da ría de Vigo

-The F-16 (Belgian Air Forces) launch flares to evade heat-guided missiles (in air exhibition in Samil Beach 2012)

-El caza F-16 (fuerzas aéras belgas) lanza bengalas para eludir los misiles guiados por el calor del motor ( en el Festival Aéreo de Samil 2012)

– O caza F-16 (das forzas aéreas belgas) lanza foguetes para fuxir dos misís guiados polo calor do motor (no festival aéreo de Samil 2012) 

-F-16 flight closer to Samil Beach

-El F-16 vuela hacia la playa de Samil

-O F-16 voa cara a praia de Samil

-F-16 flight closer to Samil Beach

-El F-16 vuela hacia la playa de Samil

-O F-16 voa cara a praia de Samil

Autor: E.V.Pita (Samil, 2012) / Author: E.V.Pita (Samil, 2012)

Fotos / Pictures

-Air force exhibition 2012 in Samil Beach (Galicia, Spain)

-Festival aéreo de Samil 2012 (Vigo)

Galician beaches / Galicia: playas de Rías Altas y Rías Baixas / Praias galegas

20 Jul

GALICIAN BEACHES (NORTH COAST)

RÍAS ALTAS DE GALICIA

 

ARES AND MUROS BEACHES (ESTUARY OF FERROL)

PLAYAS DE ARES Y MUROS (RÍA DE FERROL)

PRAIAS DE ARES E MUROS (RÍA DE FERROL)

 

 

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita 2011

 

-Beaches in Rias Altas of Galicia (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Playas de las Rías Altas gallegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

-Praias das Rías Altas galegas (Ferrol, Ares, Mugardos)

 

 

ORZAN AND RIAZOR BEACH (A CORUÑA)

PLAYAS DEL ORZÁN Y RIAZOR (A CORUÑA)

PRAIAS DO ORZÁN E RIAZOR (A CORUÑA)

 

The fog comes from the sea (Northern)

-La  niebla llega desde el mar (Norte)

-A brétema chega do mar (do norte)

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Seagulls hover very disturbed

– Las gaviotas revolotean muy alteradas

-As gueivotas dan voltas no ceo 

-Fog come to Orzan Beach

-La niebla entra en la playa del Orzán

-A brétema baixa ata a praia do Orzán

– Fog on the beach

-Niebla en la playa

-Brétema na praia

-Fog covered the beach

-La playa está cubierta de niebla

-Brétema na praia

-Only seagulls on the beach

-Solo gaviotas en la playa

-Só gueivotas no areal

-Only fog

-Solo niebla

-Cuberto completamente

-The last swimmers leave Riazor Beach

-Los últimos bañistas se marchan de Riazor

-Os pocuos bañistas que quedaban en Riazor marchan

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

If you watch the videos on the feast of St. John’s Eve Corunna 2012 you can click on the link below:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

Ver videos de San Juan / San Xoán en A Coruña aquí:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

– A boy is jumping a bonfire in St. John’s Eve 2012 on the Orzan Beach

-Un joven salta una hoguera en la noche de San Juan 2012 en la playa del Orzán

-Un mozo brinca nunha lumeirada da noite de San Xoán 2012 na praia do Orzán

-Big “falla” to burn

-Falla para las hogueras

-Falla para as lumeiradas

-Several young men are carrying panels and furniture to burn in a fire

-Varios jóvenes están transportando tableros y muebles para quemar en una hoguera

-Uns mozos andan a levar tablóns e mobles vellos para queimar nas lumeiradas

The witches prowl the beach when the summer solstice is.

– Las brujas merodean por la playa cuando se aproxima el solisticio de verano

– As meigas xa andan pola praia preto da noite más longa do vran

-A bonfire on the Orzan beach ready to burn

-En la playa del Orzán, una hoguera preparada para arder

-Uns paus listos para queimar nas lumeiradas da praia do Orzán

-Bonfire sites

-Sitios para las hogueras

-Lugares para as lumeiradas

-Bonfires on the Orzan Beach

-Montañas de leña para quemar en la playa del Orzán

-Lumeiradas preparadas na praia do Orzán

-Warlock

-Brujo

-Meigo, bruxo

Bring more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-We need more wood!

-¡Más madera!

-Máis madeira!

-Wood for the bonfires

.-Leña para las hogueras

-Paus para as lumeiradas

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Galician bagpipers

-Gaiteros gallegos

-Gaiteiros

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A barbecue and grilled sardines on the beach

-Una barbacoa y sardinas asadas en la playa

-Unha churrascada e sardiñada na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-Bringing wood on the beach

-Carretando madera a la playa

-Levando madeira á praia

-Musicians

-Músicos

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

-A crowd waiting on the beach

-Una multitud espera en la playa

-Unha chea de xente espera na praia

– A seller of magical bouquets for the night San Juan

-Un vendedor de ramos de flores para la noche mágica de San Juan

-Un vendedor de xestas para a noite máxica de San Xoán

-A barbecue and grilled sardines in the street

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

-Sunset is coming

-Llega el atardecer

-Chegou á noite

-All ready to burn at midnight

-Listo para arder a medianoche

-De camiño ven a noitiña

-Moon and bonfires

-Luna y hogueras

-Lúa e lumeiradas

-Fire at night

-Fuego en la noche

-Lume na noite

-Closer to midnight

-Se acerca la medianoche

-Preto da medianoite

-Paris de Noia orchest concert

-Concierto de la orquesta París de Noia

-Verbena da orquesta París de Noia 

-Palms, beach and magical night

-Palmeras, playa y noche mágica

-Palmeiras, praia e noite máxica

-Fire on the sand

-Fuego en la arena

-Lume na area

-Barbacue on the streets

-Churrascada en las calles

-Parrillada nas rúas

-A girl carrying a torch

-Una chica corre con una antorcha en la mano

-Unha rapaza corre cun pau con lume na man

-Motobikers parade

-Desfile de motoristas

-Desfile de moteiros

-Crowd

-Multitud

-Unha chea de xente

-Parade

-Desfile de carrozas y comparsas

-Comparsas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Bonfires

-Hogueras

-Lumeiradas

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán 

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

-Fireworks on the Orzan Bay

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

-Foguetes na baía do Orzán

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

Fire lanterns rise into the sky like balloons

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

-Bonfires on the Orzan Beach

-Hogueras en la playa del Orzán

-Lumeiradas na praia do Orzán

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

– A boy jumping a bonfire

-Un joven salta una hoguera

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

-The largest bonfire

-La mayor hoguera

-A maior lumeirada

Reflections of the flames

-Reflejos de las llamas

-O lume chega arriba

-Fire

-Fuego

-Lume

 

-Flames

-Llamas

-Lume

-Girl jumping over the flames

-Chica saltando el fuego

-Moza salta o lume

-Glass bottle and reflected of flames

-Botella de vidrio con reflejos de llamas

-Botella con reflexos do lume

-Riazor Beach

-Playa de Riazor

-Praia de Riazor

-Night on the Riazor Beach

-Noche en la playa de Riazor

-Noite na praia de Riazor

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

…………………………………..

The next day, the next morning

A la mañana siguiente

Á mañanciña

-Morning on the Riazor Beach

-La playa de Riazor, a la mañana siguiente

-A praia de Riazor, á mañanciña

-Orzan Beach, the next morning

-La playa del Orzán, a la mañana siguiente

-A praia do Orzán, á vindeira mañá

-Orzán Beach with a lot of trash

-La playa del Orzán con montones de basura

-A praia do Orzán parece un vertedeiro

The seagulls forage in the trash

-Las gaviotas buscan comida entre la basura

-As gueivotas danse un festín

-Swimming pool and fireman

-Piscina y bombero

-Piscina de pega e bombeiro

The seagulls fighting over a piece of chop

-Gaviotas peleándose por un trozo de costilleta de un churrasco

-Gueivotas leanse por xantar unha costeleta dunha churrascada

-Bulldozers and trucks clean Orzan Beach

-Excavadoras y camiones limpian la playa del Orzán

-Os camións e as palas limpan o areal do Orzán

-Cleanning

-Limpieza

-Limpeza

The sweepers clean the beach

-Barrenderos

-Moito que varrer

-Trash

-Basura

-Toda a porcallada

-Cleanning area

-Zona limpia de la playa

-Zoa limpa da praia

-Matadero Beach was clean in the morning

-La playa del Matadero quedó limpia por la mañana

-A praia do Matadeiro quedou limpa pola mañá

The next afternoon

A la tarde

No serán 

The Orzan Beach access is only allowed to seagulls

-El acceso a la playa del Orzán solo está permitido a las gaviotas

-O paso á praia do Orzán só é para as gueivotas

-Seagulls on the Orzan Beach

-Gaviotas en la playa del Orzán

-Gueivotas na praia do Orzán

-Seagulls on the Matadero Beach

-Gaviotas en la playa del Matadero

-Gueivotas na praia do Matadoiro

-Seagulls

-Gaviotas

-Gueivotas

-Orzan Beach with fog

-Playa del Orzán con niebla

-Praia do Orzán con néboa

-Seagulls and fog on the Orzan Beach

-Gaviotas y niebla en la playa del Orzán

-Gueivotas e néboa na praia do Orzán

-Fog in the Riazor Beach

-Niebla en la playa de Riazor

-Néboa na praia de Riazor

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

Fotos / Pictures

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

SUNSET IN ORZAN BAY

ATARDECER EN LA ENSENADA DEL ORZÁN

SOLPOR NA BAÍA DO ORZÁN

Por E.V.Pita (2011)

 

-Beatiful red sunset in Riazor Beach (Corunna).

 

-Puesta de sol rojiza en la playa de Riazor (A Coruña)

 

-Posta de sol vermella na praia do Riazor-Orzán (A Coruña) 

RÍAS BAIXAS (SOUTH COAST)

PLAYAS DE LAS RÍAS BAIXAS (PONTEVEDRA)

PRAIAS  DAS RÍAS BAIXAS

A LANZADA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

 

-Pictures of Kites flying on the Lanzada Beach (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de cometas volando en la playa de A Lanzada (Rías Baixas, Spain)

 

-Fotos de pipas voando na praia da Lanzada (Rías Baixas)

ISLAND OF AROUSA BEACH

PLAYA DE LA ISLA DE AROUSA

PRAIA DA ILLA DE AROUSA

Autor: E.V.Pita (2010) / Author: E.V.Pita (2010)

-Galician / Spanish beaches: Island of Arousa (Rías Baixas, Pontevedra)

-Playas de Galicia: isla de Arousa (Rías Baixas)

-Praias galegas: A Illa, na ría de Arousa (Rías Baixas)

 

O VAO BEACH (VIGO)

PLAYA DE O VAO (VIGO)

PRAIA DO VAO (VIGO)

 

Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita

 

Panoramic views pictures / Fotos de vistas panorámicas

 

– A beautiful autumn day on the O Vao Beach, in Vigo (Galicia, Spain)

 

– Bonito día otoñal en la playa de O Vao (Vigo)

 

-Praia do Vao en outono (Vigo)