Archive | Basura RSS feed for this section

Spain, St John’s Eve Fire / Hogueras de San Juan en A Coruña / Lumeiradas de San Xoán no Orzán

24 Jun

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solistice

Pictures by E.V.Pita (2014)

 Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

Fotos por E.V.Pita (2014)

 Galicia, festa das lumeiradas de San Xoán na noite máis longa do vran na praia do Orzán

El texto original y actualizado está en el siguiente link:
http://evpita.blogspot.com/2014/06/spain-st-jonhs-eve-fire-2014-on-riazor.html

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Bonfire
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Falla
– Lumeiradas de San Xoán / Falla en Riazor

IT’S RAINING AT THE AFTERNOON

LLUVIA POR LA TARDE

CHOVE NO SERÁN

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice / Municipal workers spread logs and kindling
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano / Los operarios municipales reparten troncos y leña
– Lumeiradas de San Xoán / O Concello repartiu gravetos

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 /
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 /
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña /

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Some young people carrying firewood to the beach
– Unos jóvenes carretan leña hasta la playa
– Uns rapaces carrexan gravetos á praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– People build wooden shacks for shelter from the rain
– La gente monta chabolos de madera para resguardarse de la lluvia
– A xente improvisa galpóns de madeira para non mollarse polo orballo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Spain, St John’s Eve Fire in  midsummer solstice 2014 / Bonfires on the Orzan Beach
– Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano 2014 / Preparados para las hogueras en la playa del Orzán
– Lumeiradas de San Xoán 2014 na Coruña / Todo listo na praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– It’s raining
– Está lloviendo
– Chove

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The Tower
– La Torre
– A Torre

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Employees of a pub roast sardines on the street
– Empleados de un bar asan sardinas en la calle
– Empregados dun bar fan unha sardiñada con cachelos na rúa

AT SUNSET

AL ATARDECER

ENTRE LUSCO E FUSCO

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Riazor Beach at sunset in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire 2014 ( by E.V.Pita)
– La playa coruñesa de Riazor al atardecer en el solsticio de verano en la fiesta de las Hogueras de San Juan (por E.V.Pita)
–  A praia de Riazor na noite máxica no solpor do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán
(por E.V.Pita)

BONFIRES AT MIDNIGHT

HOGUERAS A MEDIANOCHE

LUMEIRADAS Á NOITE

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Orzán Beach at midnight in solstice midsummer festival of St John’s Eve Fire
– La playa coruñesa del Orzán a medianoche en el solsticio de verano en las Hogueras de San Juan
–  A praia do Orzán na noite máxica do solsticio do vran nas lumeiradas de San Xoán

Launch fireworks and bonfires burning

Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla

Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
-Launch fireworks and bonfires burning
-Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks on Riazor Beach
– Espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Riazor
– Foguetes na praia de Riazor

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano

 

– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas
By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Launch fireworks and bonfires burning
– Espectáculo de fuegos artificiales y quema de la falla
-Foguetes e lumeiradas

And the next morning …

Y a la mañana siguiente…

E á mañanciña…

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– And the next morning … the beach is full of trash
– Y a la mañana siguiente… la playa del Orzán está llena de basura
– E á mañanciña… a praia do Orzán cheira a lixo

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Seagulls eat the bread among the sand on the beach
– Las gaviotas se comen el pan que encuentran entre la arena de la playa del Orzán
– As gueivotas zampan o pan que atopan na area da praia do Orzán

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Operators watering and cleaning off the embers of the fires
– Los operarios de limpieza riegan y apagan los rescoldos de las hogueras
– Os limpadores regan e apagan as cinzas das lumeiradas

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– The table
– La mesa
– A mesa

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Bulldozers are cleaning the beach
– Las excavadoras limpian la playa
– As máquinas limpan a praia

 

By E.V.Pita (2014) Spain, St John's Eve Fire in midsummer solstice / Por E.V.Pita (2014) Galicia, fiesta de San Juan en el solsticio de verano
– Cleaning  the last trash
– Limpiando hasta la basura más escondida
– O derradeiro lixo

….THE END…..

….FIN…..

By E.V.PitaPor E.V.Pita (2014)


El texto original y actualizado está en el siguiente link:

 

 

Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Spain) / Vídeos de la noche de San Juan 2012 en A Coruña / Vídeos das queimas na noite de San Xoán 2012 no Orzán e Riazor

25 Jun
 
 
– “Falla” on the Riazor Beach
 
-Falla en la playa de Riazor
 
-Falla na praia de Riazor
 
 
 
 
-The orchest Paris de Noia in concert on the Riazor Beach in St. John’s Eve 2012 in Corunna
 
-La orquesta Paris de Noia en concierto en la playa de Riazor en la noche de San Juan 2012 en A Coruña
 
-Verbena de Paris de Noia na praia de Riazor na noite de San Xoán 2012 na Coruña 
 
 
 
-Fireworks
 
-Fuegos artificiales
 
-Foguetes
 
 
 
 
-Fire lights flying in the night
 
-Farolillos de papel volando en la noche
 
-Farois de papel voando na noite
 
 
 
-Bonfires on the Orzan Beach
 
-Hogueras en la playa del Orzán
 
-Lumeiradas na praia do Orzán
 
 
 
-A boy jumping twice a bonfire
 
-Un joven salta dos veces una hoguera
 
-Un mozo  brinca dúas veces nunha lumeirada
 
 
 
 
-Trash in Riazor and Orzan Beach the next morning
 
-Basura en las playas de Riazor y Orzán a la mañana siguiente
 
-Lixo nas praias de Riazón e mailo Orzán á seguinte mañá
 
 
 
 
 
-Dolphins in Orzan Bay
 
-Delfines en la ensenada del Orzán
 
-Golfiños no Orzán
 
 
 
 
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)
 
Video
 
-Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Corunna, Spain) 
 
– Vídeo de San Juan 2012 en A Coruña 
 
 -Videos da noite de San Xoán en Riazor e o Orzán no 2012
 
 
 
 

St. John’s Eve magical night bonfires 2012 (Corunna, Galicia, Spain) / Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña) / Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

23 Jun

 

If you watch the videos on the feast of St. John’s Eve Corunna 2012 you can click on the link below:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

 

 

Ver videos de San Juan / San Xoán en A Coruña aquí:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

 

 

– A boy is jumping a bonfire in St. John’s Eve 2012 on the Orzan Beach

 

-Un joven salta una hoguera en la noche de San Juan 2012 en la playa del Orzán

 

-Un mozo brinca nunha lumeirada da noite de San Xoán 2012 na praia do Orzán

 

-Big “falla” to burn

-Falla para las hogueras

-Falla para as lumeiradas

 

-Several young men are carrying panels and furniture to burn in a fire

 

-Varios jóvenes están transportando tableros y muebles para quemar en una hoguera

 

-Uns mozos andan a levar tablóns e mobles vellos para queimar nas lumeiradas

 

The witches prowl the beach when the summer solstice is.

 

– Las brujas merodean por la playa cuando se aproxima el solisticio de verano

 

– As meigas xa andan pola praia preto da noite más longa do vran

 

-A bonfire on the Orzan beach ready to burn

 

-En la playa del Orzán, una hoguera preparada para arder

 

-Uns paus listos para queimar nas lumeiradas da praia do Orzán

 

 

-Bonfire sites

 

-Sitios para las hogueras

 

-Lugares para as lumeiradas

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Montañas de leña para quemar en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas preparadas na praia do Orzán

 

-Warlock

 

-Brujo

 

-Meigo, bruxo

 

Bring more wood!

 

-¡Más madera!

 

-Máis madeira!

 

-We need more wood!

 

-¡Más madera!

 

-Máis madeira!

 

 

-Wood for the bonfires

 

.-Leña para las hogueras

 

-Paus para as lumeiradas

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

-Galician bagpipers

 

-Gaiteros gallegos

 

-Gaiteiros

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-A barbecue and grilled sardines on the beach

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la playa

 

-Unha churrascada e sardiñada na praia

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-Bringing wood on the beach

 

-Carretando madera a la playa

 

-Levando madeira á praia

 

-Musicians

 

-Músicos

 

 

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

– A seller of magical bouquets for the night San Juan

 

-Un vendedor de ramos de flores para la noche mágica de San Juan

 

-Un vendedor de xestas para a noite máxica de San Xoán

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

 

-Sunset is coming

 

-Llega el atardecer

 

-Chegou á noite

 

 

-All ready to burn at midnight

 

-Listo para arder a medianoche

 

-De camiño ven a noitiña

 

-Moon and bonfires

 

-Luna y hogueras

 

-Lúa e lumeiradas

 

-Fire at night

 

-Fuego en la noche

 

-Lume na noite

 

-Closer to midnight

 

-Se acerca la medianoche

 

-Preto da medianoite

 

-Paris de Noia orchest concert

 

-Concierto de la orquesta París de Noia

 

-Verbena da orquesta París de Noia 

 

-Palms, beach and magical night

 

-Palmeras, playa y noche mágica

 

-Palmeiras, praia e noite máxica

 

-Fire on the sand

 

-Fuego en la arena

 

-Lume na area

 

 

-Barbacue on the streets

 

-Churrascada en las calles

 

-Parrillada nas rúas

 

-A girl carrying a torch

 

-Una chica corre con una antorcha en la mano

 

-Unha rapaza corre cun pau con lume na man

 

 

-Motobikers parade

 

-Desfile de motoristas

 

-Desfile de moteiros

 

-Crowd

 

-Multitud

 

-Unha chea de xente

 

-Parade

 

-Desfile de carrozas y comparsas

 

-Comparsas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

 

 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán

 

 

Fire lanterns rise into the sky like balloons

 

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

 

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

 

Fire lanterns rise into the sky like balloons

 

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

 

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

 

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

 

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

-The largest bonfire

 

-La mayor hoguera

 

-A maior lumeirada

 

Reflections of the flames

 

-Reflejos de las llamas

 

-O lume chega arriba

 

 

-Fire

 

-Fuego

 

-Lume

 

 

 

-Flames

 

-Llamas

 

-Lume

 

-Girl jumping over the flames

 

-Chica saltando el fuego

 

-Moza salta o lume

 

-Glass bottle and reflected of flames

 

-Botella de vidrio con reflejos de llamas

 

-Botella con reflexos do lume

 

 

 

-Riazor Beach

 

-Playa de Riazor

 

-Praia de Riazor

 

-Night on the Riazor Beach

 

-Noche en la playa de Riazor

 

-Noite na praia de Riazor

 

The next day, the next morning

A la mañana siguiente

Á mañanciña

 

-Morning on the Riazor Beach

 

-La playa de Riazor, a la mañana siguiente

 

-A praia de Riazor, á mañanciña

 

-Orzan Beach, the next morning

 

-La playa del Orzán, a la mañana siguiente

 

-A praia do Orzán, á vindeira mañá

 

-Orzán Beach with a lot of trash

 

-La playa del Orzán con montones de basura

 

-A praia do Orzán parece un vertedeiro

 

The seagulls forage in the trash

 

-Las gaviotas buscan comida entre la basura

 

-As gueivotas danse un festín

 

-Swimming pool and fireman

 

-Piscina y bombero

 

-Piscina de pega e bombeiro

 

The seagulls fighting over a piece of chop

 

-Gaviotas peleándose por un trozo de costilleta de un churrasco

 

-Gueivotas leanse por xantar unha costeleta dunha churrascada

 

 

-Bulldozers and trucks clean Orzan Beach

 

-Excavadoras y camiones limpian la playa del Orzán

 

-Os camións e as palas limpan o areal do Orzán

 

-Cleanning

 

-Limpieza

 

-Limpeza

 

 

The sweepers clean the beach

 

-Barrenderos

 

-Moito que varrer

 

-Trash

 

-Basura

 

-Toda a porcallada

 

-Cleanning area

 

-Zona limpia de la playa

 

-Zoa limpa da praia

 

-Matadero Beach was clean in the morning

 

-La playa del Matadero quedó limpia por la mañana

 

-A praia do Matadeiro quedou limpa pola mañá

 

 

-The Orzan Beach access is only allowed to seagulls

 

-El acceso a la playa del Orzán solo está permitido a las gaviotas

 

-O paso á praia do Orzán só é para as gueivotas

 

 

-Seagulls on the Orzan Beach

 

-Gaviotas en la playa del Orzán

 

-Gueivotas na praia do Orzán

 

-Seagulls on the Matadero Beach

 

-Gaviotas en la playa del Matadero

 

-Gueivotas na praia do Matadoiro

 

-Seagulls

 

-Gaviotas

 

-Gueivotas

 

-Orzan Beach with fog

 

-Playa del Orzán con niebla

 

-Praia do Orzán con néboa

 

-Seagulls and fog on the Orzan Beach

 

-Gaviotas y niebla en la playa del Orzán

 

-Gueivotas e néboa na praia do Orzán

 

-Fog in the Riazor Beach

 

-Niebla en la playa de Riazor

 

-Néboa na praia de Riazor

 

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

 

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

 

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)