Archive | October, 2017

Castro de Baroña (Porto do Son)

29 Oct

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)

Iberia: Baroña hill-fort

The Baroña hill-fort was built by celtic warriors on a rock in a itsmo. There was a lot of cottages and a acropolis. To cross the walls the foreing people must pass for a long hole on the beach.

Castro de Baroña

El castro de Baroña fue construido por una tribu guerrera sobre una roca en un itsmo. Había muchas cabañas y una acrópolis. Para cruzar las murallas los forasteros debían pasar un foso en la playa.

O castro de Baroña foi construido por unha tribu guerreira sobre unha rocha nun itsmo. Había moitas cabanas e unha croa. Para cruzar os muros, a xente de fóra debía pasar un foxo na praia.

A FORT-HILL IN THE BORDER OF THE SEA

UN CASTRO EN EL MEDIO DEL MAR

UN CASTRO NO MEDIO DO MAR

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A old path to Baroña hill-fort

Un viejo camino hacia el castro de Baroña

Un vello carreiro cara o castro de Baroña

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The beach is the only entrance to the hill-fort

La playa es la única entrada al castro

A praia é a única entrada ao castro

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The beach is the only entrance to the hill-fort

La playa es la única entrada al castro

A praia é a única entrada ao castro

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Magic stones path to the hill-fort

Camino con piedras mágicas hacia el castro

Camiño con pedras máxicas cara o castro

THE WALLS

LAS MURALLAS

OS MUROS

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A channel to protect the first line of walls on the beach

Un foso para proteger la primera línea de murallas en la playa

Un foxo para protexer a primeira liña de muros na praia

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A channel to protect the first line of walls on the beach

Un foso para proteger la primera línea de murallas en la playa

Un foxo para protexer a primeira liña de muros na praia

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Entrance to the walls

Entrada a las murallas

Entrada a os muros

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Stairs to the main entrance to walls

Escaleras en la principal entrada a las murallas

Chanzos na principal entrada ás murallas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Details on the walls

Detalle en las murallas

Detalle nos muros

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Entrance to the walls

Entrada a las murallas

Entrada ás murallas

FIRST LEVEL

PRIMER NIVEL

PRIMEIRO NIVEL

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Houses on the rock

Casas en la roca

Casas na rocha

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

 Casas de piedra circulares 

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

 Casas de piedra circulares 

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

 Casas de piedra circulares 

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses and sea

 Casas de piedra circulares y mar 

Casas de pedra redondas e mar

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

 Casas de piedra circulares 

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

 Casas de piedra circulares 

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Magic rock

Roca mágica

Rocha máxica

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The top / La cumbre / O cumio

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Big stone and the Mount of Acropolis

Gran piedra y el monte de la Acrópolis

Grande pedra e monte da Croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Streith and cliff

Estrecho y acantilado

Estreito e cantís

THE CLIFF

EL ACANTILADO

O CANTIL

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle house and cliff

Casa circular y acantilado

Casa redonda e cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Houses closer to cliff

Casas cerca del acantilado

Casas preto do cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

THE ACROPOLI

LA ACRÓPOLIS

A CROA

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Path to the mount of Acropoli

Camino al monte de la Acrópolis

Camiño ao monte da croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Stairs to the Acropole

Escaleras a la Acrópolis

Chanzos cara a croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
House in the right walls

Casa en las murallas derechas

Casa nos muros dereitos

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Big Rock / Gran roca / Grande rocha
Acropoli is the number 7 in the panoramical view

La acrópolis está en el número 7 en la vista panorámica

A croa está no número 7 da vista aérea

Iberia: Baroña hill-fort

by E.V.Pita (2017)

Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html 

 Castro de Baroña

 por E.V.Pita (2017)

Castro de San Cibrao de Las (San Amaro-Punxin; Ourense)

29 Oct
Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The old cistern was excavated outside the walls

Un antiguo aljibe fue excavado fuera de las murallas

Un vello pozo foi cavado fóra dos muros

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort

(Triple walled ring)

by E.V.Pita (2017)

The San Cibrao de Las hill-fort is the second most important hill-fort in Gallaecia Roman province. It’s placed in San Amaro and Punxin councils, in Ourense province (Spain).

The old village was populated per Galicien tribes, Celtics and Romans between the 2nd century BC and the 2nd century AD.

It has a strategic value because from its top dominates a part of the valley of the Miño river (Carballiño and Ribadavia) in the Est Side and the nearby mountains in the West Side.

The old town was builded was a hill-fort and it protected by a triple walled ring

Enlace original y actualizado en:

Castro de San Cibrao de Las (A Ciudá, Lambrica)

(Triple anillo amurallado)

por E. V. Pita (2017)

El castro de San Cibrao de Las es el segundo castro más importante de la provincia romana de Gallaecia (Convento Lucense). Está situado en los ayuntamientos de San Amaro y Punxín, en la provincia de Ourense.

Esta vieja villa fue poblada por las tribus galaicas, quizás por los celtas y luego por los romanos entre el siglo II AC y el siglo II DC.

Tenía valor estratégico porque desde su cima dominaba una parte del valle del río Miño en el Este (Carballiño e Ribadavia) y las cercanas montañas del Oeste.

La vieja ciudad es una fortaleza construida sobre una colina y  protegida por un triple anillo amurallado.

O castro de San Cibrao de Las é o segundo castro máis importante da provincia romana de Gallaecia (Convento Lucense). Está situado nos concellos de San Amaro e Punxín, na provincia de Ourense.

Esta vella vila foi poboada polas tribus galaicas, se cadra tamén polos celtas e logo polos romanos entre o século II AC e máilo II DC.

Tiña valor estratéxico porque desde o seu cumio dominaba unha parte do val do río Miño (Carballiño e Ribadavia) no Leste e os montes da bisbarra no Oeste.

A vella cidade é unha fortaleza construida sobre un outeiro e  protexida por un triple anel amuralado.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

SAN CIBRAO DE LAS HILL-FORT


 (TRIPLE WALLED RING)CASTRO DE SAN  CIBRAO DE LAS 


(ANILLO CIRCULAR DE TRES MURALLAS)


(ANEL DE TRIPLE MURO)

WEST SIDE

ZONA OESTE

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Main entrance   (In the background is a wall)

Entrada principal  (al fondo se ve una muralla)

Entrada Oeste (ao fondo albiscase unha muralla)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Museum interpretation center

Centro de interpretación museística

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Access to the walls

Acceso a las murallas

Camiño ás murallas

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Western side of the old town  and the walls

Zona Oeste de la vieja ciudad y las murallas

Zona Oeste da vella cidade (A Ciudá) e os muros

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The walls and ruins of the old town

Las murallas y las ruinas de la vieja ciudad

As murallas e as ruinas da Ciudá

SOUTH WALL

MURALLA SUR

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Outside walls (South side)

Murallas externas (Zona Sur)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Inner zone without excavation

Zona interior sin excavar

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Last wall (South side)

Última muralla (zona sur)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Stairs on the wall (South-West side)

Escaleras en la muralla (zona Suroeste)

Chanzos no muro (zona suroeste)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Stairs on the wall (South-West side)

Escaleras en la muralla (zona Suroeste)

Chanzos no muro (zona suroeste)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Moat and second wall

Foso y segunda muralla

Foxo e segundo muro

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Stairs  / Escaleras / Chanzos
Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Moat in the outside the walls

Foso en el exterior de las murallas

Foxo fóra dos muros

CISTERN (OUTSIDE THE WALLS)

ALGIBE (EXTRAMUROS)

ALXIBE (FÓRA DAS MURALLAS)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The cistern (outside the walls)

El aljibe (fuera de las murallas)

O alxibe (fóra dos muros)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The cistern (outside the walls)

El aljibe (fuera de las murallas)

O alxibe (fóra dos muros)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The cistern (outside the walls) / Six or more meters deep

El aljibe (fuera de las murallas) / Seis o más metros de profundidad

O alxibe (fóra dos muros) / Seis ou máis metros de buraco

EAST WALL GATES

PUERTAS DEL ESTE

PORTAS DO LESTE

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Walls (East Gate)
Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Entrance to East Gate

Entrada a la puerta Este

Entrada á porta do Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Entrance to East Gate

Entrada a la puerta Este

Entrada á porta do Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Main street East Side

Calle principal de la zona Este

Rúa principal da zona Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Main street East Side cobbled and Acropolis (on the top)

Calle principal de la zona Este empedrada y Acrópolis /(en la cima)

Rúa principal da zona Leste enlousada e a Croa (no cumio)

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses of main street (East Side)

Casas de la calle principal Este

Casas da rúa principal do Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Panoramic view of a house with four rooms in main street (East Side)

Vista panorámica de una casa con cuatro habitaciones en la calle principal Este

Vista dunha casa con catro habitacións na rúa principal do Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Main Street and East Gate

Calle principal y puerta Este

Rúa principal e porta Leste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
A house with four rooms

Una casa con cuatro habitaciones

Unha casa con catro habitacións

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Main Street and East Gate

Calle principal y puerta Este

Rúa principal e porta Leste

HILL – ACROPOLIS

COLINA – ACRÓPOLIS

CUMIO – A CROA

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The Acropolis at the sunset

La Acrópolis al atardecer

A Croa entre lusco e fusco

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
The Acropolis at the sunset

La Acrópolis al atardecer

A Croa entre lusco e fusco

NORTH SIDE

ZONA NORTE

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Nort Side and viewpoint

Zona norte y/e mirador

WEST SIDE

BARRIO OESTE

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
West side of town and West Gate

Zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

O Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort  by E.V.Pita (2017) LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html /  Castro de San Cibrao de Las por E. V. Pita
Houses in West side and West Gate

Casas en la zona Oeste de la ciudad y Puerta Oeste

Casas no Oeste da cidade e a porta Oeste

Hispania: San Cibrao de Las hill-fort

 by E.V.Pita (2017)

LINK: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/hispania-san-cibrao-de-las-hill-fort.html 

 Castro de San Cibrao de Las

por E. V. Pita (2017)

Spain: Baroña hill-fort / Castro de Baroña

1 Oct

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)

Iberia: Baroña hill-fort

The Baroña hill-fort was built by celtic warriors on a rock in a itsmo. There was a lot of cottages and a acropolis. To cross the walls the foreing people must pass for a long hole on the beach.

Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html

Castro de Baroña

El castro de Baroña fue construido por una tribu guerrera sobre una roca en un itsmo. Había muchas cabañas y una acrópolis. Para cruzar las murallas los forasteros debían pasar un foso en la playa.

O castro de Baroña foi construido por unha tribu guerreira sobre unha rocha nun itsmo. Había moitas cabanas e unha croa. Para cruzar os muros, a xente de fóra debía pasar un foxo na praia.

Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html

A FORT-HILL IN THE BORDER OF THE SEA

UN CASTRO EN EL MEDIO DEL MAR

UN CASTRO NO MEDIO DO MAR

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A old path to Baroña hill-fort

Un viejo camino hacia el castro de Baroña

Un vello carreiro cara o castro de Baroña

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The hill-fort is in a big rock on a istmo

El castro está situado sobre una gran roca en un istmo

O castro está nunha grande rocha nun itsmo

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The beach is the only entrance to the hill-fort

La playa es la única entrada al castro

A praia é a única entrada ao castro

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The beach is the only entrance to the hill-fort

La playa es la única entrada al castro

A praia é a única entrada ao castro

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Magic stones path to the hill-fort

Camino con piedras mágicas hacia el castro

Camiño con pedras máxicas cara o castro

THE WALLS

LAS MURALLAS

OS MUROS

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A channel to protect the first line of walls on the beach

Un foso para proteger la primera línea de murallas en la playa

Un foxo para protexer a primeira liña de muros na praia

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
A channel to protect the first line of walls on the beach

Un foso para proteger la primera línea de murallas en la playa

Un foxo para protexer a primeira liña de muros na praia

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Entrance to the walls

Entrada a las murallas

Entrada a os muros

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Stairs to the main entrance to walls

Escaleras en la principal entrada a las murallas

Chanzos na principal entrada ás murallas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Details on the walls

Detalle en las murallas

Detalle nos muros

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Entrance to the walls

Entrada a las murallas

Entrada ás murallas

FIRST LEVEL

PRIMER NIVEL

PRIMEIRO NIVEL

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Houses on the rock

Casas en la roca

Casas na rocha

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses and sea

Casas de piedra circulares y mar

Casas de pedra redondas e mar

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle stone houses

Casas de piedra circulares

Casas de pedra redondas

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Magic rock

Roca mágica

Rocha máxica

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The top / La cumbre / O cumio

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Big stone and the Mount of Acropolis

Gran piedra y el monte de la Acrópolis

Grande pedra e monte da Croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Streith and cliff

Estrecho y acantilado

Estreito e cantís

THE CLIFF

EL ACANTILADO

O CANTIL

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Circle house and cliff

Casa circular y acantilado

Casa redonda e cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Houses closer to cliff

Casas cerca del acantilado

Casas preto do cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
The cliff

El acantilado

O cantil

THE ACROPOLI

LA ACRÓPOLIS

A CROA

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Path to the mount of Acropoli

Camino al monte de la Acrópolis

Camiño ao monte da croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Stairs to the Acropole

Escaleras a la Acrópolis

Chanzos cara a croa

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
House in the right walls

Casa en las murallas derechas

Casa nos muros dereitos

Iberia: Baroña hill-fort / by E.V.Pita (2017) Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html / Castro de Baroña / por E.V.Pita (2017)
Big Rock / Gran roca / Grande rocha
Acropoli is the number 7 in the panoramical view

La acrópolis está en el número 7 en la vista panorámica

A croa está no número 7 da vista aérea

Iberia: Baroña hill-fort

by E.V.Pita (2017)

Link: https://archeopolis.blogspot.com/2017/10/iberia-barona-hill-fort-castro-de-barona.html 

 Castro de Baroña

 por E.V.Pita (2017)