Archive | December, 2014

200 pictures of Galician rivers / 200 fotos de ríos de Galicia

28 Dec
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012

Spain, 200 pictures of Galician rivers

Rivers Lérez, Miño, Sil, Mao, Xallas, Anllóns, Eo, Tambre, Mandeo, Eume, Ulla

 
by E.V.Pita

 200 fotos de ríos gallegos

Un viaje virtual por los ríos Lérez, Miño, Sil, Xallas, Anllóns, Eo, Tambre, Mandeo, Eume, Ulla

por E.V.Pita

 200 fotos dos ríos galegos

A maxia dos ríos Lérez, Miño, Sil, Xallas, Anllóns, Eo, Tambre, Mandeo, Eume, Ulla

…………………………………………………..


River Lerez in Pontevedraby E.V.Pita (2014)

 

                             

River Lerez in Pontevedra


 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
 http://evpita.blogspot.com/2010/07/pontevedra-vista-con-telefono-movil.html
River Lerez in Pontevedra / Río Lérez en Pontevedra
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

River Miño (Ourense)

Río Miño (Ourense)

by E.V.Pita... Spain, 500 pictures of Galician rivers / por E.V.Pita... 500 fotos de ríos gallegos / 500 fotos de rios galegos
Miño Valley in Ourense / Valle del río Miño en Ourense / Val do río Miño en Ourense
by E.V.Pita... Spain, 500 pictures of Galician rivers / por E.V.Pita... 500 fotos de ríos gallegos / 500 fotos de rios galegos
Miño Bridge in Ourense / Puente sobre el río Miño en Ourense / Unha ponte no río Miño en Ourense
by E.V.Pita... Spain, 500 pictures of Galician rivers / por E.V.Pita... 500 fotos de ríos gallegos / 500 fotos de rios galegos
Baths of River Miño in Ourense / Termas en el Río Miño en Ourense / Termas en Ourense
by E.V.Pita... Spain, 500 pictures of Galician rivers / por E.V.Pita... 500 fotos de ríos gallegos / 500 fotos de rios galegos
River Miño in Ourense, a path / Sendero por el río Miño en Ourense / Paseo do Miño en Ourense

————————————————

By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil

 

 
FOG IN OS PEARES, RIVER SIL

 
By E.V.Pita 
 

NIEBLA EN OS PEARES, RÍO SIL

 
Por E.V.Pita 
 

NÉBOA NOS PEARES, RÍO SIL

 Por E.V.Pita 
 
Enlace original:  
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains
– Niebla en las montañas
– Néboa no monte
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the River Sil
– Niebla en las montañas y el río Sil
– Néboa no monte e mailo río Sil
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada


THE ROAD


CARRETERA


ESTRADA DOS PEARES Á PARADA DO SIL

 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog in the mountains and the road
– Niebla en las montañas y la carretera
– Néboa no monte e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Fog and the road
– Niebla y la carretera
– Néboa e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Threes and the road
– Árboles y la carretera
– Árbores e maila estrada
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– River Sil Cannyon and fog
– Niebla en los cañones del río Sil
– Néboa nos canóns do río Sil
 

PARADA DO SIL VILLAGE


PUEBLO DE PARADA DO SIL


VILA DE PARADA DO SIL

 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– House
-Casa
 
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
 

BALCONIES OF MADRID (RIVER SIL, SACRED RIVER)


BALCONES DE MADRID (RÍO SIL, RIBERIA SACRA)


BALCÓNS DE MADRID (RÍO SIL, RIBEIRA SACRA)

 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Balcones de Madrid, Parada do Sil
– Balcóns de Madrid
 

FORESTS


BOSQUES


AS FRAGAS (CASTIÑEIRAS E CARBALLEIRAS)

 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
 
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 
By E.V.Pita / Canyons of River Sil / Fall 2012 / Cañones del río Sil
– Forest (oaks and marrons)
 
– Castaños y roblales
 
– Soutos de castañeiras e carballeiras
 


Autor: por E.V.Pita (Ribeira Sacra, 2012) 
 
 Author: by E.V.Pita (Sacred Ribeira, Galicia, Spain, 2012)
 
Fotos / Pictures
 
 
twitter: @evpitapictures
 
 
– Canyons of River Sil (Fall 2012, Galicia, Spain)
 
– Cañones del Río Sil (Otoño 2012, Ourense, Galicia)
 
– Canóns do Río Sil, Ribeira Sacra, Ourense, Outono 2012
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Río Mao – Ribeira Sacra (Ourense) 

 
Por E.V.Pita (2013)
 
-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, canyons of River Sil (Galicia, Spain)
 
-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)
 
– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)
 
 
 
-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)
 
-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)
 
– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)
 
 
 
-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)
 
-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, Cañones del río Sil (Galicia, Ourense)
 
– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns of río Sil (Ourense, Galicia)
 
 
 
-Fall 2012 – Mountains of Sacred River, Canyons of River Sil (Galicia, Spain)
 
-Otoño 2012 – Montañas de la Ribeira Sacra, cañones del río Sil (Galicia, Ourense)
 
– Outono 2012 – Montes da Ribeira Sacra, canóns do río Sil (Ourense, Galicia)
 
 
-River Mao
 
– Río Mao
 
 
 
-River Mao
 
-Pasarela de madera y mirador del Río Mao
 
-Paseo de madeira e mirador do río Mao
 
 
River Mao
 
-Pasarela de madera y mirador del Río Mao
 
-Paseo de madeira e mirador do río Mao
 
 
 
River Mao
 
-Pasarela de madera y mirador del Río Mao
 
-Paseo de madeira e mirador do río Mao
 (Parada do Sil)
 
 
-River Mao
 
-Rocas del Río Mao
 
-Rochas do río Mao
 
 
 
-River Mao
-Pasarela de Río Mao
 
 
 
-River Mao
-Pasarela de Río Mao
 
 
 
-River Mao and wine lands
 
-Viñedos de Río Mao
 
 
 
-River Mao
-Río Mao
 
 
 
-Fall 2012 River Mao (Parada of River Sil)
 
-Otoño 2012 en Río Mao (Parada do Sil)
 
-Outono no río Mao 2012
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
 
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
 
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
 
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
 
-Pararela de Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-River Mao (Parada of River Sil)
 
-Río Mao (Parada do Sil)
 
 
 
-Canyons of River Sil (Parada of River Sil)
 
-Cañones del Río Sil(Parada do Sil)
 
-Canóns do río Sil (Parada do Sil)
 
Autor: E.V.Pita (Ribeira Sacra, Parada do Sil, 2012) / Author: E.V.Pita (River Sil, Galicia, Spain)
 
Fotos / Pictures
 
River Mao (Ribeira Sacra, Canyons of River Sil, Galicia, Spain)
 
Río Mao (Ribeira Sacra, Cañones del Río Sil, Ourense)
 
Río Mao e Ribeira Sacra, fábrica da luz en Parada do Sil
 
blog:http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/05/rio-mao-ribeira-sacra-ourense.html……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan and rocks / Rocas del río Barragán / Rochas no Barragán

Spain, amazing rain forest in River Barragan 

(Pazos de Borben) 

 
by E.V.Pita (2014)
 
 

 Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, provincia de Pontevedra, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) 

 
por E.V.Pita (2014)
 

 A fraga do Barragán

 
 
 
 
MOSCOSO
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Church and Party fields of Moscoso / Iglesia de Moscoso y campo de la fiesta / Campo da festa
 
 
 
 
 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Horse / Caballo / Cabalo
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barn / Hórreo
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Fields / Campos / Leiras
 
RIVER BARRAGAN
 
RÍO BARRAGÁN
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barragan River / River Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barragan River / River Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barn / Hórreo
 

MILLS

 

MOLINOS

 

MUÍÑOS

 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
August Mill / Molino de Agosto / Muíño de Agosto
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Wooden bridge /  Puente de madera
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Mill / Molino / Muíño
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barragan River / Río Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Barragan River / Río Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Three / Árbol / Árbore
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Path / Senda / Corredoira
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River / Río
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River / Río
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragan
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Mill / Molino / Muíño


FALLS OF RIVER BARRAGANCASCADA DEL RÍO BARRAGÁNFERVENZAS DO RÍO BARRAGÁN
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Falls of Barragan River / Cascadas del Río Barragán / Fervenzas do Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Clean water / Aguas transparentes / Augas limpas
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Helechos / Fiunchos
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Old mill / Viejo molino / molino vello
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Old mill / Viejo molino / molino vello
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Rocks / Rocas / Rochas
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Mill and stone seat / Molino y asiento de piedra / Muíño e cadeira de pedra
 
 
 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan, lights / Río Barragán, luces
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragán
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Bridge / Puente / A ponte
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
River Barragan / Río Barragan
 

THE OLD CITY – CELTIC HILL-FORT

(FORNELOS DE MONTES)

 

LA CIUDADELA – CASTRO

 

A CIDADE – CASTRO

(FORNELOS DE MONTES)
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
The Acqueduct / El acueducto / A levada
 
 
 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
The old city / La ciudadela / A cidade
 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
The Queen House / La casa de la reina / A casa da raíña
 
 
 
 
 

EIRAS DAM

 

EL EMBALSE DE EIRAS

 

A PRESA DE EIRAS

 
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Eiras Dam / El embalse de Eiras / A presa de Eiras
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Eiras Dam / El embalse de Eiras / A presa de Eiras
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Eiras Dam / El embalse de Eiras / A presa de Eiras
 
by E.V.Pita.... Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben) / Por E.V.Pita.... Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes) / A fraga do Barragán
Mill / Molino / Muíño
 
 
 
by E.V.Pita…. Spain, amazing rain forest in River Barragan (Pazos de Borben)
 
 
Por E.V.Pita…. Sorprendente bosque del río Barragan (Galicia, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes)
 
 
 
 
 A fraga do Barragán

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo

Estuario del río Eo

Ría do Eo

Northern Spain: River Eo,  Navia-Ribadeo-Vegadeo (Galicia, Asturias)

By E.V.Pita (2014)

El norte verde, el río Eo

Por E.V.Pita (2014)

O río Eo entre Galicia e Asturias

Por E.V.Pita (2014)
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
River Eo BridgePuente sobre el río EoUnha ponte sobre o río Eo

GALICIA – RIBADEO

By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Trees and the estuary of  River EoÁrboles y la ría del EoÁrbores e a ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River EoEstuario del río EoRía do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo

Estuario del río Eo

Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo

Estuario del río Eo

Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo

Estuario del río Eo

Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo

Estuario del río Eo

Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
Estuary of River Eo
Estuario del río Eo
Ría do Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
 River Eo
Río Eo
Río Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
 River Eo
Río Eo
Río Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
 River Eo
Río Eo
Río Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain: River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias) / Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
 River Eo
Río Eo
Río Eo
By E.V.Pita (2014) Northern Spain:  River Eo, Navia, Ribadeo, Vegadeo (Galicia, Asturias)
Por E.V.Pita (2014), El norte verde: el río Eo
http://evpita.blogspot.com/2014/09/spain-estuary-of-river-eo-at-sunrise.html……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro

Cascada del río Xallas / Ézaro / Monte Pindo

Por E.V.Pita
Enlace permanente:

 A Fervenza do Xallas / Ézaro

By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Santa Uxía Dam
 
-El embalse de Santa Uxía ( Santa Eugenia )
 
-Encoro de Santa Uxía preto de Ézaro e Monte Pindo
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
– Xallas river mouth on Mount Pindus and Ézaro Beach
 
– Desembocadura del río Xallas en el monte Pindo y la playa de Ézaro
 
-Boca do río Xallas no monte do Pindo e a praia de Ézaro
 
-Santa Uxía Dam and River Xallas
 
-Embalse de Santa Eugenia en el Ézaro y río Xallas
 
-Encoro do Ézaro e o Xallas
 
 
 
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-River Xallas and waterfall (Mount Pindo)
 
-El río Xallas y la cascada (Monte Pindo)
 
-O Xallas e maila fervenza no monte Pindo
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Boats and waterfalls in Ezaro
 
-Barco y yates en el club náutico en Ézaro
 
– Barcos no peirao deportivo de Ézaro
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
Tourists walk on a wooden walkway to get to the waterfall
 
– Los turistas caminan por una pasarela de madera para llegar hasta la cascada
 
-Os visitantes van por un carreiro de madeira para chegaren ata as fervenzas
 
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-River Xallas Mouth
 
-Desembocadura del río Xallas
 
-Boca do Xallas
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Waterfalls
 
-Cascada
 
-Fervenza
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Waterfalls
 
-Cascada
 
-Fervenza
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Waterfalls
 
-Cascada
 
-Fervenza
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Ézaro waterfalls
 
-Cascada de Ézaro
 
-Fervenza do Xallas en Ézaro
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Ézaro waterfalls
 
-Cascada de Ézaro
 
-Fervenza do Xallas en Ézaro
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Ézaro waterfalls
 
-Cascada de Ézaro
 
-Fervenza do Xallas en Ézaro
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Ézaro waterfalls
 
-Cascada de Ézaro
 
-Fervenza do Xallas en Ézaro
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
-Rocks
 
-Rocas
 
-Rochas
 
 
By E.V.Pita / Ezaro Falls / Fervenzas do Ezaro / Cascada del río Xallas en Ézaro
 
– O Pindo Beach (Ezaro)
 
-Playa de O Pindo (Ezaro)
 
-Praia do Pindo
 
 
 
 
Autor: E.V.Pita (O Pindo, 2012 / Author: E.V.Pita (O Pindo, 2012)
 
Fotos / Pictures
 
 
 
 
-River Xallas waterfalls at Ezaro (Galicia, Spain)
 
-Cascadas del río Xallas en Ézaro (A Coruña)
 
-Fervenzas do Xallas no Ézaro (Carnota)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

Río Anllons (Ponteceso) / Couto de Verdes

Por E.VPita (2012)
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
– There is a church in the meadows near the river Anllóns
 
Il ya une église dans les prairies près de la rivière Anllóns
 
–Hay una iglesia en los prados cercanos al río Anllóns
 
-Hai unha igrexa nas leiras preto do río Anllóns
 
 
by E.V.Pita / River Anllons, Verdes Fall 2012 (Galicia, Spain)
This one is a barn where farmers stored grain.
 
-Il s’agit d’une grange où les agriculteurs des céréales stockées.
 
–Este es un hórreo donde los agricultores guardan grano.
-Vese ben que é un hórreo para gardalo millo.
 
 
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
There is a mill on the banks of the river Anllóns
 
Il ya un moulin sur les rives de la rivière Anllóns
 
-Hay un molino en la vera del río Anllóns
 
-Velahí un muíño na beira do río Anllóns
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
There is a mill on the banks of the river Anllóns
 
Il ya un moulin sur les rives de la rivière Anllóns
 
-Hay un molino en la vera del río Anllóns
 
-Velahí un muíño na beira do río Anllóns
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
 
-Verdes (Green) is a coarse fishing in the river is Anllóns
 
-Verdes (Le Vert) est une pêche au coup dans la rivière est Anllóns
 
-Río Anllóns (Coto de pesca)
 
-Río Anllóns (couto de pesca de Verdes)
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
 
-Verdes (Green) is a coarse fishing in the river is Anllóns
 
-Verdes (Le Vert) est une pêche au coup dans la rivière est Anllóns
 
-Río Anllóns (Coto de pesca)
 
-Río Anllóns (couto de pesca)
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
 
– Trees grow in the river and despite the strong current of the river
 
Les arbres poussent dans la rivière et en dépit de la force du courant
 
-Los árboles crecen dentro del río y a pesar de la fuerte corriente
 
-As árbores medran dentro do río inda por riba da forte corrente
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-Trees grow in the river and have a ghostly look
 
Les arbres poussent dans la rivière et ont un regard fantomatique
 
-Los árboles crecen dentro del río y tienen un aspecto fantasmagórico
 
– As árbores medran dentro do río e dan medo como as pantasmas
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
The moss covered stonesbridges and trees near the river
 
-La mousse a couvert des pierres, des ponts et des arbres près de la rivière
 
-El musgo cubre las piedras, los puentes y los árboles cercanos al río
 
-O verde cobre ás pedras, ás pontes e ás árbores preto do río
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-When the river is highwater is drawn with great force
 
Lorsque la rivière est en cruel’eau est tirée avec une grande force
 
-Cuando el río está crecido,el agua es arrastrada con gran fuerza
 
-Cando o río vai cheo, a auga lévaa con moita forza
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
Trees take every nook of the bank to grow
 
Les arbres prennent tous les coins de la banque de se développer
 
-Los árboles aprovechan cualquier recoveco de la ribera para crecer
 
-As árbores aproveitan calquera recuncho da ribeira para medrar
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
The picnic benches are covered with fallen leaves of trees in autumn
 
Les bancs de pique-nique sont recouvertes de feuilles tombées des arbres en automne
 
-Los bancos del merendero están cubiertos de hojas caídas de los árboles en el otoño
 
-Os bancos do merendeiro están cobertos de follas caídas das árbores no outono
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
Water runs hard by the falls of the river
 
-L’eau coule de plein fouet par les chutes de la rivière
 
-El agua corre con fuerza por las cascadas del río
 
-A auga leva forza nas fervenzas do río
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
Moss has covered the heart to a loving couple recorded on the trunk of a tree
 
Moss a couvert le coeur à un couple d’amoureux enregistré sur le tronc d’un arbre
 
-El musgo ha cubierto el corazón que una pareja enamorada grabó en el tronco de un árbol
 
-O verde está a tapar o corazón que uns mozos debuxaron nunha árbore
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
The river runs under the wheels of the mill
 
La rivière coule sous les roues du moulin
 
-El agua del río corre bajo las ruedas del molino
 
-A auga pasa por embaixo das rodas no muíño
 
 
By E.V.Pita / Verdes coarse fishing, River Anllons (Galicia, Spain) Couto de Verdes no Anllóns 2012
There are stone wheels to grind grain in the mill
 
Il ya des roues de pierre pour moudre le grain dans le moulin
 
-Hay unas ruedas de piedra para moler el grano dentro del molino
 
-Velahí unhas rodas de pedra para moer o gran no muíño do couto de Verdes
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-The tree grows on a little island in the river
 
L’arbre pousse sur une petite île dans la rivière
 
-El árbol crece encima de una pequeña isleta del río
 
-A árbore medra sobre un cacho de terra no medio do río no couto de Verdes
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-The tree grows on a little island in the river
 
L’arbre pousse sur une petite île dans la rivière
 
-El árbol crece encima de una pequeña isleta del río
 
-A árbore medra sobre un cacho de terra no medio do río no couto de Verdes
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
The surrounding river
 
La rivière longe le moulin
 
-El rio bordea el molino
 
-O río pasa a carón do muíño
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
The surrounding river
 
La rivière longe le moulin
 
-El rio bordea el molino
 
-O río pasa a carón do muíño
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-Mills
 
-Moulin
 
-Molino
 
-O muíño
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-Trees growing in midstream resist the strong current
 
-Les arbres qui poussent au milieu du gué résister à la force du courant
 
 
-Los árboles que crecen en medio del río resisten la fuerte corriente
 
-As árbores que medran dentro da auga non as leva nin cando o río vai cheo
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia)
-Trees growing in midstream resist the strong current
 
-Les arbres qui poussent au milieu du gué résister à la force du courant
 
 
-Los árboles que crecen en medio del río resisten la fuerte corriente
 
-As árbores que medran dentro da auga non as leva nin cando o río vai cheo
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
-Trees growing in midstream resist the strong current
 
-Les arbres qui poussent au milieu du gué résister à la force du courant
 
 
-Los árboles que crecen en medio del río resisten la fuerte corriente
 
-As árbores que medran dentro da auga non as leva nin cando o río vai cheo
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
– The moss, dry leaves and mushrooms cover a rock by the river
 
Les mousses, les feuilles mortes et les champignons couvrir une roche par la rivière
 
-El musgo, las hojas secas y las setas cubren una roca junto al río
 
-O verde, as follas vellas e os cogumelos cobren unha pedra á beira do río
 
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
-Trees growing in midstream resist the strong current
 
-Les arbres qui poussent au milieu du gué résister à la force du courant
 
 
-Los árboles que crecen en medio del río resisten la fuerte corriente
 
-As árbores que medran dentro da auga non as leva nin cando o río vai cheo
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
-Trees growing in midstream resist the strong current
 
-Les arbres qui poussent au milieu du gué résister à la force du courant
 
 
-Los árboles que crecen en medio del río resisten la fuerte corriente
 
-As árbores que medran dentro da auga non as leva nin cando o río vai cheo
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
-River rafting
 
-Rápidos del río
 
-A auga do río leva moita forza
 
by E.V.Pita / River Anllons - Verdes (Spain, Galicia) Fall 2012
-Bridge
 
-Un pont
 
-Puente
 
-Unha ponte
 
 
Author: E.V.Pita (2012, river Anllons, Spain) / Autor: E.V.Pita (2012, río Anllóns)
 
Fotos / Pictures
 
 
twitter: @evpitapictures
 
 
Fall 2012 –  Spooky Trees in Verdes in River Anllóns (Galicia, Spain) 
 
 Otoño 2012 – Los árboles fantasmagóricos del coto de pesca de Verdes en el río Anllóns (A Coruña, Ponteceso)
 
-As árbores que medran no Río Anllons, couto de Verdes (Pontececeso)
 
 
– Fall 2012 / River Anllons – Verdes coarse fishing (Galicia, Spain)
 
Le Anllons rivière (vert) est très beau en automne (Spagne, Galice, 2012)
 
– Otoño 2012 en río Anllóns – Coto de pesca de Verdes (A Coruña)
 
-Río Anllons, couto de Verdes (Ponteceso) no magosto
 
River Anllóns Couto de  Verdes :
 
 
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012

River Anllóns from Ponteceso to Dunes

 

Río Anllóns desde Ponteceso a Barra de dunas 

 
Anllóns – Ponteceso:
 
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso (Galicia , Spain) Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita Fall 2012 / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso (Galicia , Spain) Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
 
-River Anllóns (Ponteceso, Corunna, Spain)
-Río Anllóns (Ponteceso, A Coruña)
 
Autor: E.V.Pita (Ponteceso, 2012) / Author: E.V.Pita (Galicia, Spain, 2012)

by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)

  River Anllons, the mouth beaches and dunes in Death Coast of Galicia

by E.V.Pita

 Costa da Morte: Playa de la desembocadura y dunas del río Anllóns en Ponteceso

por E.V.Pita

Praia do Río Anllóns

http://evpita.blogspot.com/2012/07/river-anllos-mouth-beaches-in-death.html

By E.V.Pita / River Anllóns to Ponteceso, Galicia, Spain, Fall 2012
– River Anllons in Ponteceso ( A Coruña) / O Anllóns en Ponteceso
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-River Anllons (Ponteceso)
-Río Anllons (desembocadura)
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-River Anllons and Atlantic Sea
-Desembocadura del Río Anllons
-O río Anllons metese no mar
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-Dunes
-Dunas
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-Algae and Muros Estuary
-Algas
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-Sand and water
-Surcos en la arena y agua
-Regos na area
by E.V.Pita... River Anllons mouth beaches in Death Coast of Galicia / Costa da Morte: Playa de la desembocadura del río Anllóns en Ponteceso / Praia do Río Anllóns (por E.V.Pita)
-River Anllons mouth Beach (Ponteceso, Spain)
-Playa en la desembocadura del Río Allóns (Ponteceso)
-Praia na boca do río Anllóns (Ponteceso)
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rainy day on River Tambre (Galicia, Spain) / Otoño 2012

By E.V.Pita (2012)

Día lluvioso en el río Tambre en Oroso (A Coruña)

By E.V.Pita (2012)

 Outono 2012 senderismo polo río Tambre (Oroso)

By E.V.Pita (2012)
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Tambre Valley in Oroso countryshire at sunrise
-Amanecer en el valle del Tambre y tierras de Oroso
-Alborada nas terras do Tambre e Oroso
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Fall 2012 in River Tambre (Oroso)
´-Otoño 2012 en el río Tambre (Oroso)
-Outono no río Tambre en Oroso
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Trees and the river Tambre
-Árboles a la orilla del río Tambre
-As árbores ás beiras do Tambre
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Trees and the river Tambre
-Árboles a la orilla del río Tambre
-As árbores ás beiras do Tambre
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Trees and the river Tambre
-Árboles a la orilla del río Tambre
-As árbores ás beiras do Tambre
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Trees and the river Tambre and fields
-Árboles a la orilla del río Tambre y campos anegados
-As árbores ás beiras do Tambre e os campos cheos de auga
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Flood on the harverst
-Inundación tras la cosecha
-Campos de millo anegados despois da colleita
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Trees on the river Tambre
-Arboles en el río Tambre
-Árbores medio mergulladas no río Tambre
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Raftings
-Corrientes
-A río leva moita agua brava
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Floods in River Tambre
-Inundación en el río Tambre
-O río Tambre leva moita auga
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Floods in River Tambre
-Inundación en el río Tambre
-O río Tambre leva moita auga
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Floods in River Tambre
-Inundación en el río Tambre
-O río Tambre leva moita auga
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Mill
-Molino de agua
-Muíño de auga
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Sand reef
-Barrera de arena
-Barreira de area
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Sand reef
-Barrera de arena
-Barreira de area
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Sand reef
-Barrera de arena
-Barreira de area
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Bridge over two rivers (Tambre and Lengüelle)
-Puente sobre dos ríos (Tambre y Lengüelle)
-A ponte entre dous rios (Tambre e Lengüelle)
by E.V.Pita 2012 / River Tambre - Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Two rivers (Tambre and Lengüelle)
-Dos ríos (Tambre y Lengüelle)
-Dous rios (Tambre e Lengüelle)
Autor: E.V.Pita (Oroso, 2012) / Author: E.V.Pita (Oroso, 2012)
 -River Tambre – Oroso (A Coruña, Galicia, Spain)
-Río Tambre en Oroso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chelo, río Mandeo (Betanzos)

por E.V.Pita
 
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
 Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain) / Church of Santiago de Cois
 
 Río Mandeo (Coirós)  / Iglesia de Santiago de Cois
 
Igrexa de Santiago
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain) / House
 
Río Mandeo (Coirós) / Casa
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
 River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
 River Mandeo (Galicia, Spain) 
 
 Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) 
 
 Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain) 
 
 Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
 
CHELO (BETAZOS)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) 
 
 Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Río Mandeo (Coirós) / Chelo (Betanzos)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain)
 
Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Chelo, Betanzos)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
River Mandeo (Galicia, Spain) / Chelo, Betanzos
 
 Río Mandeo (Chelo, Betanzos)
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 River Mandeo (Galicia, Spain) / Houses in Chelo, Betanzos
 
Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós) / Casas en Chelo, Betanzos
 
By E.V.Pita / River Mandeo (Galicia, Spain) / Autor: E.V.Pita / Río Mandeo (Coirós)
 River Mandeo (Galicia, Spain) /Chelo, Betanzos
 
Río Mandeo (Chelo, Betanzos)
 
 
Autor: E.V.Pita / Author: E.V.Pita
 
Fotos / Pictures
 
 
Twitter: @evpitapictures
 
 
– Fall 2012 in River Mandeo and Chelo (Galicia, Spain)
 
– Otoño 2012 en el río Mandeo (Coirós, A Coruña) y Chelo (Betanzos)
 
– Outono 2012 no río Mandeo (Coirós, A Coruña) e Chelo (Betanzos)
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
A boat in the port of PontedeumeUn bote en el puerto de PontedeumeUn bote no porto

Pontedeume estuary and River Eume

by E.V.Pita

 Ría de Pontedeume – río Eume

por E.V.Pita


http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html

 

by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Boats and Train Bridge / Botes y puente ferroviario / Botes e a ponte do tren
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
A boat in the port of Pontedeume / Un bote en el puerto de Pontedeume / Un bote no porto
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Boats in the port and bridge of Pontedeume / Botes en el puerto y el puente de Pontedeume / Un bote no porto e a ponte
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Bridge and boats in the mouth of river / Puente y lanchas en la boca del río / Ponte e botes
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Ramp to board the boats / Rampa para subir las lanchas / Rampla pra subir as lanchas
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Sport Pontoons / Pantalanes deportivos / Pantaláns deportivos
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Remains of a wooden boat sunk / Restos de madera de una lancha hundida / Restos de madeira dun bote afundido
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Promenade of Pontedeume / Paseo marítimo de Pontedeume
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
River Eume / Río Eume
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Wooden bridge / Puente de madera / A ponte de madeira
by E.V.Pita... Pontedeume estuary and River Eume / por E.V.Pita Ría de Pontedeume - río Eume ... http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html
Mouth of River Eume and hight-way bridge / Desembocadura del río Eume y puente de la autopista / Boca do río Eume e a ponte da autoestrada
River Eume / Río Eume

Autor: E.V.Pita (2011) / Author: E.V.Pita (2011)

-Pontedeume estuary

-Desembocadura del río Eume y Pontedeume

-Río Eume e vila de Pontedeume


http://evpita.blogspot.com/2011/03/pontedeume-estuary-ria-de-pontedeume.html

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
Two towers of Catoira / Torres de Catoira

River Ulla (Pontecesures) and towers of Catoira)

by E.V.Pita (2014)

http://evpita.blogspot.com/2014/12/river-ulla-and-towers-of-catoira-rio.html

Río Ulla (Pontecesures) y torres de Catoira

por E.V.Pita (2014)

http://evpita.blogspot.com/2014/12/river-ulla-and-towers-of-catoira-rio.html

Río Ulla (Pontecesures) e torres de Catoira

PONTECESURES

by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
River Ulla in Pontecesures / Río Ulla en Pontecesures
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
Bridge of River Ulla in Pontecesures / Puente del Río Ulla en Pontecesures / Ponte do Ulla
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
River Ulla in Pontecesures / Río Ulla en Pontecesures
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
River Ulla in Pontecesures / Río Ulla en Pontecesures

CATOIRA

by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
River Ulla in Catoira / Río Ulla in Catoira
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
Two towers of Catoira / Torres de Catoira
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
River Ulla and house / Rïo Ulla y casa / O Ulla e unha casa
by E.V.Pita... Río Ulla (Pontecesures) ... http://galiciaenmochila.blogspot.com/2014/12/rio-ulla-pontecesures.html
New fast train bridge / Nuevo puente del tren veloz / A nova ponte do tren rápido

Río Ulla (Pontecesures, Catoira)

Autor: E,V.Pita / Author: E.V.Pita (2014)

Galician Christmas 2014 / Navidad del 2014 en Galicia / O Nadal galego 2014

14 Dec
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
María Pita – A Coruña

Spain, Galician Christmas 2014

by E.V.Pita

Navidad 2014 en Galicia

por E.V.Pita

 O nadal galego 2014

por E.V.Pita
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

OLD TOWN

CIUDAD VIEJA

CASCO VELLO

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Square and lights / Plaza y luces / Praza e luces
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Do Vilar Street / Calle del Villar / Rúa do Vilar
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Fountain of Four Hourses  / Fuente de los cuatro caballos / Fonte dos catro cabalos
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Quintana Square / Plaza de la Quintana / Praza da Quintana
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Quintana Square / Plaza de la Quintana / Praza da Quintana

OBRADOIRO SQUARE

PLAZA DEL OBRADOIRO

PRAZA DO OBRADOIRO

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Raxoi’s Palace and green / Palacio de Rajoy y césped / Pazo de Raxoi e céspede
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Cathedral of Santiago de Compostela and Christmas Village

Catedral de Santiago de Compostela y Poblado Navideño

Catedral de Santiago de Compostela e pobo do Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Cathedral of Santiago de Compostela and Christmas Village

Catedral de Santiago de Compostela y Poblado Navideño

Catedral de Santiago de Compostela e pobo do Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Cathedral of Santiago de Compostela and Christmas Village

Catedral de Santiago de Compostela y Poblado Navideño

Catedral de Santiago de Compostela e pobo do Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Cathedral of Santiago de Compostela and Christmas Village

Catedral de Santiago de Compostela y Poblado Navideño

Catedral de Santiago de Compostela e pobo do Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Raxoi’s Palace and Christmas Village

Palacio de Rajoy y Poblado Navideño

Pazo de Raxoi e pobo do Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Raxoi’s Palace and Christmas Village – Wizard Kings’ post boxes

Palacio de Rajoy y Poblado Navideño – buzón de correo de los Reyes Magos

Pazo de Raxoi e pobo do Nadal – buzón dos Reises Magos

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Medicine Faculty / Luces navideñas en la facultad de Medicina / Luces na facultade de Mediciña

VIGO

PORTA DO SOL – PRINCIPE
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas trees in Porta do SolÁrboles navideños en la Puerta del Sol

Árbores de Nadal na Porto do Sol

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Red flowers in Principe St.Flores rojas en la calle del Príncipe

Frores bermellas na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Red flowers and gifts in Principe St.

Flores rojas y regalos en la calle del PríncipeFrores bermellas e regalos na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas trees in Porta do Sol 

Árboles navideños en la Puerta del SolÁrbores de Nadal na Porto do Sol

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Crystal Ball of Snow in Principe St.Bola de cristal con nieve en la calle del Príncipe

Bóla de vidro con xeada na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree and statue of “Sireno”Árbol de Navidad y estatua del Sireno

Árbore do Nadal e estatua do Sereo

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree and lights in Porta do Sol at nightÁrbol navideño y luces en la Puerta del Sol por la noche

Árbore do Nada e luces na Porta do Sol pola noite

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree and lights in Porta do Sol at night

Árbol navideño y luces en la Puerta del Sol por la nocheÁrbore do Nada e luces na Porta do Sol pola noite

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in the street PríncipeIluminación navideña en la calle del Príncipe

Luces do Nadal na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in the street Príncipe

Iluminación navideña en la calle del PríncipeLuces do Nadal na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in the street Príncipe

Iluminación navideña en la calle del PríncipeLuces do Nadal na rúa do Príncipe

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Porta do Sol

Iluminación navideña en la Puerta del Sol

Luces do Nadal na Porta do Sol

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Porta do Sol

Iluminación navideña en la Puerta del SolLuces do Nadal na Porta do Sol

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Carousel in Princess SquareTíovío en la plaza de la Princesa

Tíovivo na praza da Princesa

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Carousel in Princess Square

Tíovío en la plaza de la PrincesaTíovivo na praza da Princesa

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Carousel in Princess Square

Tíovío en la plaza de la PrincesaTíovivo na praza da Princesa

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Porta do Sol

Iluminación navideña en la Puerta del SolLuces do Nadal na Porta do Sol

C.C. A LAXE
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Snowman and sweets – El Molino Backery (malls. A Laxe)Muñeco de nieve y dulces- Pastelería El Molino  (C.C: A Laxe)

Moneco de neve e larpeiradas – Pastalaría El Molino (CC A Laxe)

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Bethlehem Christmas (malls A Laxe)Belén Navideño ( C.C. A Laxe)

Belén do Nadal (CC. A Laxe)

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Bethlehem Christmas (malls A Laxe)

Belén Navideño ( C.C. A Laxe)Belén do Nadal (CC. A Laxe)

C.C. CAMELIAS
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas Decorations in malls CameliasDecoración navideña en CC Camelias

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A CORUÑA

OBELISCO
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in Obelisco SquareÁrbol navideño en la plaza del Obelisco

Árbore navideña na praza do Obelisco

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in Obelisco Square

Árbol navideño en la plaza del ObeliscoÁrbore navideña na praza do Obelisco

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in Obelisco Square and moon

Árbol navideño en la plaza del Obelisco y lunaÁrbore navideña na praza do Obelisco e lúa

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in ObeliscoLuces navideñas en el Obelisco

Luces do Nadal no Obelisco

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in Obelisco Square

Árbol navideño en la plaza del ObeliscoÁrbore navideña na praza do Obelisco

CUATRO CAMINOS
CATRO CAMIÑOS
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas figures in Cuatro Caminos SquareFiguras navideñas en Cuatro Caminos

Figuras do Nadal en Catro Camiños

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in malls Cuatro CaminosLuces navideñas en el C.C. Cuatro Caminos

Luces do Nadal no C.C. Catro Camiños

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in malls Cuatro Caminos
Luces navideñas en el C.C. Cuatro Caminos
Luces do Nadal no C.C. Catro Camiños

OURENSE SQUARE

PLAZA DE ORENSE

PRAZA DE OURENSE

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Ourense SquareLuces navideñas en la plaza de Ourense

Luces do Nadal na praza de Ourense

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Ourense Square

Luces navideñas en la plaza de OurenseLuces do Nadal na praza de Ourense

LUGO SQUAREPLAZA DE LUGO

PRAZA DE LUGO

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Zara store in Lugo SquareTienda de Zara en la plaza de Lugo

Tenda de Zara na praza de Lugo

MARINEDA CITY

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Marineda City CenterCentro Comercial Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in the malls Marineda CityÁrbol navideño en CC Marinera City

Árbore de Nadal no CC Marineda City

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas figure in the malls Marineda City

Figura navideña en CC Marinera City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda CityDecoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
The chair of the real Santa Claus’ postman in Marineda CityEl sillón del cartero real de Papa Noel en Marineda City

A cadeira do carteiro real de Papa Noel en Marineda City

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City

Decoración navideña en Marineda City
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas decoration in Marineda City and hearth

Decoración navideña en Marineda City y chimeneaDecoración e chaminea
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
The park mushrooms and elvesEl parque de las setas y los duendes

O parque dos cogumelos e os elfos

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas DollsMuñecos navideños

Monecos de Nadal

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
The park mushrooms and elves

El parque de las setas y los duendesO parque dos cogumelos e os elfos

MARIA PITA SQUARE

PLAZA DE MARÍA PITA

PRAZA DE MARÍA PITA

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
A street stall chestnuts in the María Pita SquarePuesto callejero de castañas en la plaza de María Pita

Posto de venta de castañas na praza de María Pita

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Garrapiñadas sellerVendedor de garrapiñadas
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
María Pita statue / Estatua de María Pita
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas village in Maria Pita SquarePueblo navideño en la plaza de María Pita

Pobo do Nadal na praza de María Pita

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas tree in Maria Pita SquareÁrbol navideño en la plaza de María Pita

Árbore navideña na praza de María Pita

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights / Luces navideñas / Luces do Nadal
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Sleigh with reindeer in Maria Pita SquareTrineo con renos en la plaza de María Pita
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas Village in Maria Pita SquarePueblo navideño en la plaza de María Pita

Pobo navideño na praza de María Pita

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Carousel and City HallTiovivo y Ayuntamiento

Tiovivo e o Concello

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas Village in Maria Pita SquarePueblo navideño en la plaza de María Pita

Pobo do Nadal na praza de María Pita

REAL ST.
CALLE REAL
RÚA REAL
by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Real St. and Riego de Agua StLuces navideñas en la calle Real y Riego de Agua

Luces de Nadal na rúa Real e Rego de Auga

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Christmas lights in Real St. 

Luces navideñas en la calle Real Luces de Nadal na rúa Real 

by E.V.Pita.... Spain, Galician Christmas 2014 / por E.V.Pita Navidad 2014 en Galicia / por E.V.Pita .... O nadal galego 2014 ... http://picturesplanetbyevpita.blogspot.com/2014/12/spain-galician-christmas-navidad-en.html
Santa Klaus in sweet shop Fresa y Chocolate en Real StPapa Noel en la tienda de dulces Fresa y Chocolate en la calle Real

O Papa Noel na tenda de larpeiradas Fresa e Chocolate na rúa Real

Autor: E.V.Pita (2014)
 Author: E.V.Pita (2014)