Archive | May, 2013

St. James’ Way – Fog in O Cebreiro and Holy Grail / Camino de Santiago, O Cebreiro y Santo Grial

19 May
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)
– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia)
 -Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way 
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia)

 -Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)

Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia)

 -Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)

Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia)

 -Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)

Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia) / Palloza

-Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia) / Palloza

-Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)

Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)

– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia) / Palloza
-Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Fog in the Cebreiro, Pedrafita mountains ( Lugo, Galicia, Spain)
– Niebla en O Cebreiro, en las montañas de Pedrafita (Lugo, Galicia) / Palloza
-Néboa no Cebreiro, nos montes de Pedrafita (Lugo, Galicia)
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
– Typical house from Cebreiro
-Casa palloza típica de O Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Stone house and “palloza”
– Casa de piedra y palloza
-Casa de pedra e palloza
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Entrance of Church and “palloza”
-Entrada a la iglesia y palloza
-Entrada á igrexa e palloza
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Church of Cebreiro
-Iglesia de O Cebreiro
– Igrexa do Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Church of Cebreiro
-Iglesia de O Cebreiro
– Igrexa do Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Church of Cebreiro, Virgin Mary 
-Iglesia de O Cebreiro, Virgen María
– Igrexa do Cebreiro, A Virxe
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Holy Grail of Cebreiro
-El Santo Grial / Santo Cáliz de O Cebrerio
-O Santo Grial / Santo Cáliz do Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Holy Grail of Cebreiro
-Santo Grial de O Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Church of Cebreiro
-Iglesia de O Cebreiro
-Igrexa do Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Bautism
-Pila bautismal de piedra
-^Pila bautismal de pedra
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Doors of the Church and Cebreiro village
– Puerta de la iglesia y aldea de O Cebreiro
-Porta da igrexa e a vila do Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Pilgrim souvenirs
-Tienda de recuerdos para peregrinos
-Tenda de regalos para peregrinos 
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Restaurants
-Mesones
-Mesóns
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Caldo & octopus (typical Galician food)
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-House and “palloza”
-Casa con palloza
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-O Cebreiro village
-Aldea de O Cebreiro
Author: by E.V.Pita (2013) / O Cebreiro / St. Jame's Way
-Pilgrim yellow arrow in a tree of Caurel Mountains
-Flecha amarilla de los peregrinos en un árbol en O Caurel
-Frecha amarela dos peregrinos nunha árbore do Caurel
Autor: E.V.Pita (2013) / Author: E.V.Pita 2013
Fotos / Pictures
– O Cebreiro village / St. Jame’s Way (Galicia, Spain)
O Cebreiro Church and Holy Grail
– Aldea de O Cebreiro (Lugo, Galicia) / El Camino de Santiago
Iglesia de O Cebreiro y Santo Grial
– O Cebreiro / O Camiño de Santiago
Igrexa do Cebreiro e o Santo Grial

(Hispania) Impregnable celtic fort-hill of Vilar (Roman province of Gallaecia) / Castro inexpugnable de Vilar (Lugo, Galicia)

15 May
Drawing by E.V.Pita (2013) Fort-hill of Vilar
-Impregnable native hill fort of Vilar in Roman province of Tarraconensis-Gallaecia in Hispania  (Lugo, Spain)
The ruins of hill fort was building on the rock cliff on the meander of the Lor River (O Caurel mountains)
-Castro inexpugnable de Vilar desde el siglo II AC hasta la Edad Media.
Hispania, provincia de Gallaecia, convento lucense
Las ruinas del castro ocupan la base de un acantilado rocoso sobre un meandro del río Lor en la sierra del Caurel
– Castro impugnable de Vilar, na serra do Caurel. Resistiu aos románs e seguiu activo ata a Idade Media. Está en ruinas. Foi construido sobre a base dunha rocha dun cantíns nun meandro do río Lor. 

Drawing by E.V.Pita (2013) Fort-hill of Vilar
-Impregnable native hill fort of Vilar in Roman province of Tarraconensis-Gallaecia in Hispania  (Lugo, Spain)
The ruins of hill fort was building on the rock cliff on the meander of the Lor River (O Caurel mountains)
-Castro inexpugnable de Vilar desde el siglo II AC hasta la Edad Media.
Hispania, provincia de Gallaecia, convento lucense
Las ruinas del castro ocupan la base de un acantilado rocoso sobre un meandro del río Lor en la sierra del Caurel
– Castro impugnable de Vilar, na serra do Caurel. Resistiu aos románs e seguiu activo ata a Idade Media. Está en ruinas. Foi construido sobre a base dunha rocha dun cantíns nun meandro do río Lor. 

Drawing by E.V.Pita (2013) Fort-hill of Vilar
-Impregnable native hill fort of Vilar in Roman province of Tarraconensis-Gallaecia in Hispania  (Lugo, Spain)
The ruins of hill fort was building on the rock cliff on the meander of the Lor River (O Caurel mountains)
-Castro inexpugnable de Vilar desde el siglo II AC hasta la Edad Media.
Hispania, provincia de Gallaecia, convento lucense
Las ruinas del castro ocupan la base de un acantilado rocoso sobre un meandro del río Lor en la sierra del Caurel
– Castro impugnable de Vilar, na serra do Caurel. Resistiu aos románs e seguiu activo ata a Idade Media. Está en ruinas. Foi construido sobre a base dunha rocha dun cantíns nun meandro do río Lor. 

Drawing by E.V.Pita (2013) Fort-hill of Vilar
-The top of the hill fort
-El castro, la parte superior
-O castro, a parte darriba

Drawing by E.V.Pita (2013) Fort-hill of Vilar
-Wall on the rock
-Muralla aprovechando la roca
-Os muros de pedra aproveitan a rocha de pizarra
Autor: E.V.Pita (2013) / Drawings by E.V.Pita (2013)
– (Hispania) Impregnable celtic fort-hill of Vilar (Roman province of Gallaecia)
-Castro inexpugnable de Vilar (O Caurel, Lugo, Galicia)