Colours of The Portico da Gloria of the Cathedral of Santiago de Compostela / Colores del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago (Galicia , Spain) / As cores do Pórtico da Gloria

1 Apr
by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Facade of Cathedral of Santiago de Compostela (Galicia, Spain)
-Fachada de la Catedral de Santiago de Compostela
-Torres da Catedral de Santiago de Compostela
by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Central corridor of Cathedral
-Nave central de la Catedral
-Nave central da Catedral

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-It’s a Maestre Mateo portrait, the builder of the Cathedral?
-¿Retrato del maestro Mateo, constructor da Catedral?
-O santo dos croques.
O mestre Mateo, o que fixo a catedral?

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Column with a money box holding
-Columna con un cepillo de limosnas
-Columna cunha caixa para apañar as esmolas 

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
– Column with a eagle of stone
-Columna con un águila de piedra
-Columna cunha aguia de pedra

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Saint James esculpture
-Escultura de Santiago Apóstol
-Escultura do Apóstolo Santiago 

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Saint James esculpture
-Escultura de Santiago Apóstol
-Escultura do Apóstolo Santiago 

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-The Trinity and the Jesus Genealogy (From Jesse to Mary)
-La Santísima Trinidad y el árbol genealogico de Jesús (desde Jessé a María)
-A Santísima Trinidade e a árbore xenealóxica de Xesús (dende Xessé a María)

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-Sanson? (or Gilgamesh?) fithing againts two lyons
-¿Sansón ? (otros dicen que Gilgamesh) abriendo la boca a dos leones
-Sansón ? (ou a ver se ha ser Gilgamesh) abrindo as fauces de dous leons

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-The Apostols
-Los apóstoles
-Os apóstolos

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-The Apostols
-Los apóstoles
-Os apóstolos

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-The Apostols
-Los apóstoles
-Os apóstolos

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-igu

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)

by E.V.PITA (2013) / Portico da Gloria of Santiago de Compostela (Spain)
-The Apostols
-Los apóstoles
-Os apóstolos

-Art restauration in the Portic of Glory (Holy Doors)
-Trabajos de restauración del Pórtico de la Gloria
-Traballos de restauracion do Pórtico da Gloria
Author: E.V.Pita (2013) / Autor: E.V.Pita
Fotos / Pictures
Colours of The Portico da Gloria of the Santiago de Compostela Cathedral
Colores del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago
Colores do Pórtiico da Gloria
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: