Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Spain) / Vídeos de la noche de San Juan 2012 en A Coruña / Vídeos das queimas na noite de San Xoán 2012 no Orzán e Riazor

25 Jun
 
 
– “Falla” on the Riazor Beach
 
-Falla en la playa de Riazor
 
-Falla na praia de Riazor
 
 
 
 
-The orchest Paris de Noia in concert on the Riazor Beach in St. John’s Eve 2012 in Corunna
 
-La orquesta Paris de Noia en concierto en la playa de Riazor en la noche de San Juan 2012 en A Coruña
 
-Verbena de Paris de Noia na praia de Riazor na noite de San Xoán 2012 na Coruña 
 
 
 
-Fireworks
 
-Fuegos artificiales
 
-Foguetes
 
 
 
 
-Fire lights flying in the night
 
-Farolillos de papel volando en la noche
 
-Farois de papel voando na noite
 
 
 
-Bonfires on the Orzan Beach
 
-Hogueras en la playa del Orzán
 
-Lumeiradas na praia do Orzán
 
 
 
-A boy jumping twice a bonfire
 
-Un joven salta dos veces una hoguera
 
-Un mozo  brinca dúas veces nunha lumeirada
 
 
 
 
-Trash in Riazor and Orzan Beach the next morning
 
-Basura en las playas de Riazor y Orzán a la mañana siguiente
 
-Lixo nas praias de Riazón e mailo Orzán á seguinte mañá
 
 
 
 
 
-Dolphins in Orzan Bay
 
-Delfines en la ensenada del Orzán
 
-Golfiños no Orzán
 
 
 
 
Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)
 
Video
 
-Videos of magical summer night St. John’s Eve 2012 (Corunna, Spain) 
 
– Vídeo de San Juan 2012 en A Coruña 
 
 -Videos da noite de San Xoán en Riazor e o Orzán no 2012
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: